Terug naar news overzicht

Vernieuwde focusklinieken van Bergman Clinics in Arnhem en Breda | NPM Capital

Healthy Life & Learning
Datum
13 september 2023
Vernieuwde focusklinieken van Bergman Clinics in Arnhem en Breda | NPM Capital

Dankzij de nieuwe klinieken van Bergman Clinics in Arnhem en Breda kunnen operaties aan bijvoorbeeld knie en rug (hernia) een stuk sneller worden uitgevoerd dan in reguliere ziekenhuizen. In veel gevallen is dit zelfs twee keer zo snel als het landelijke gemiddelde.


Gezondheidsschade door uitgestelde operaties 

Door de nieuwe klinieken worden de wachttijden verder verkort. Voor een eerste afspraak kunnen mensen doorgaans binnen 1 tot 2 weken terecht. Met de snelle levering van zorg en diagnostiek op één dag bieden de Bergman Clinics Bewegen een oplossing voor de steeds langer wordende wachtlijsten voor planbare zorg. Het RIVM berekende dat er eind 2021 ongeveer 305.000 planbare operaties minder werden uitgevoerd door ziekenhuizen dan eerder was verwacht voor 2020 en 2021. Daardoor gingen zo’n 320.000 levensjaren in goede gezondheid verloren. Het RIVM concludeerde onder meer dat het van belang is om in crises de gewone zorg zo goed mogelijk te laten doorgaan. Bijvoorbeeld door zelfstandige klinieken zorg te laten overnemen.

Bergman Clinics draagt met haar concept van focusklinieken bij aan het oplossen van oplopende wachtlijsten in de zorg en de groeiende vraag naar planbare zorg, mede als gevolg van de vergrijzing. Hoe eerder mensen geopereerd worden, hoe hoger hun kwaliteit van leven en hoe meer levensjaren in goede gezondheid. Met de focusklinieken wordt alvast ingespeeld op deze ontwikkelingen.

Alle zorg op één dag
De vernieuwde Bergman Clinics Bewegen in Arnhem werd eind juli in gebruik genomen. “Dankzij de optimale inrichting van de nieuwe spreekkamers en ondersteuning van consulenten op de polikliniek kunnen we substantieel meer cliënten zien. Tegelijkertijd borgen we de kwaliteit en tijd die iedere cliënt verdient,” zegt Bianca Gommers, Clinic Manager bij Bergman Clinics Bewegen Arnhem.

“Door de opening van een diagnostisch centrum inclusief MRI kunnen we bovendien veel benodigde zorg bieden op dezelfde dag. Van het gesprek met de neuroloog tot de MRI-scan of röntgenfoto en het gesprek met de arts of chirurg over het plan van aanpak. Jaarlijks helpen we op dit moment zo’n 11.500 mensen. We breiden in de nabije toekomst uit naar vier operatiekamers, een verdubbeling. Daarmee kunnen we nog meer cliënten sneller helpen. De focuskliniek heeft daarnaast een meer warme, rustgevende uitstraling gekregen, wat onze cliënten als prettig ervaren.”

Ook in Breda, waar de vernieuwde Bergman Clinics Bewegen begin september in gebruik werd genomen, kunnen dankzij acht nieuwe spreekkamers op de polikliniek meer cliënten per dag worden gezien. “Door de opening van een derde operatiekamer hebben we bovendien 50 procent meer OK-capaciteit. We kunnen nu 4.500 operaties per jaar uitvoeren in plaats van 3.000. Dat betekent per jaar een groei van 10.000 naar 15.000 cliënten”, zegt Inge van Breda, Clinic Manager bij Bergman Clinics Bewegen Breda.

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates