Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Over ons

Achtergrond NPM Capital

NPM Capital is opgericht in 1948 om in het kader van de naoorlogse wederopbouw risicodragend kapitaal te verstrekken aan het Nederlandse bedrijfsleven. In lijn met de ontwikkeling van venture capital en private equity beleefde de participatiemaatschappij in de jaren tachtig een sterke groei en werd vanaf 1987 genoteerd aan de beurs. In 2000 werd het van de beurs gehaald door SHV Holdings en sindsdien is het onderdeel van SHV.

Investeringsfocus

Onze investeringsfocus is primair gericht op de lange termijn. We helpen onze participaties om door te groeien naar een volgende fase van ontwikkeling in schaal en professionaliteit, ook als daarvoor een periode van tien jaar of langer nodig is. Om deze trajecten goed te ondersteunen verdiepen wij ons verder in een aantal thema's waarvan wij overtuigd zijn dat ze de komende decennia nog verder aan belang zullen toenemen. En daardoor unieke groeikansen bieden voor bedrijven. 

  • Everything is Digital
  • Feeding the World
  • Sustainable Future
  • Healthy Life and Learning

 

Ontdek meer over onze thema's

Verantwoord ondernemerschap 

Verantwoord ondernemerschap vinden wij van groot belang en zien wij als een van de pijlers van lange termijn waardecreatie. Wij stimuleren onze participaties om proactief in te spelen op maatschappelijke thema's door bijvoorbeeld innovatie en duurzaamheid een integraal onderdeel te maken van hun strategie. Vanuit onze ambitie om maatschappelijk relevant te zijn streven wij na om met onze investeringen in te spelen op lange termijn trends zoals het maatschappelijke welzijn, de uitputting van natuurlijke bronnen en de opkomst van technologie.

Als onderdeel van onze focus op verantwoord ondernemen, hebben wij ESG (“Environmental, Social en Governance”) opgenomen in alle fasen van onze investeringsstrategie. Naast selectief te zijn in onze investeringskeuzes, helpen wij onze participaties in hun ESG-strategieën en daaraan gerelateerde projecten, om zo duurzaamheid op te nemen in de kern van hun bedrijfsprocessen. De voortgang van onze inspanningen wordt gevolgd via jaarlijkse ESG portfolio scans en door adequaat toezicht via de ESG-vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

Na een lange samenwerking met The Hunger Project, steunen wij sinds 2019 Spieren voor Spieren. Deze organisatie maakt zich sterk voor kinderen met een spierziekte en NPM draagt graag bij aan dit doel, onder andere door het werven van fondsen met sportieve activiteiten.

Lees meer over Waarom NPM

/

SHV

NPM Capital is trots om onderdeel te zijn van de SHV Familie/SHV Family of Companies. SHV is een internationaal opererend familiebedrijf met een indrukwekkend portfolio van ondernemingen in 73 landen: SHV Energy, Makro, Mammoet, ERIKS, Nutreco, KiwaNPM Capital en ONE-Dyas.

SHV wordt gevormd door haar 56.750 mensen, die de waarden en bedrijfsdoelstellingen van SHV delen. SHV’s belangrijkste waarden zijn integriteit en vertrouwen. Integriteit betekent eerlijk zijn, oprecht en open communiceren over alles wat het bedrijf aangaat. Goed nieuws mag zich langzaam verspreiden, maar slecht nieuws moet snel gemeld worden. SHV vertrouwt erop dat haar mensen zich maximaal inzetten voor het bedrijf en binnen hun mogelijkheden en in overeenstemming met onze waarden de voortgang en het behalen van succes bewerkstelligen.

Courage to care for generations to come
Onze purpose is de lijm die ons vebindt. Een langetermijnvisie ondersteund door onze aandeelhouders. Voor onze mensen, voor onze planeet, voor onze prestaties.
SHV opereert wereldwijd en is decentraal georganiseerd om ervoor te zorgen dat de verschillende groepen dicht bij hun klanten kunnen opereren en klantrelaties optimaal kunnen onderhouden.

Voor meer informatie over SHV, Bezoek de website.  

Lees meer over werken bij SHV