Onze toegevoegde waarde

Wij zijn een investeringspartner die met onze participaties bouwt aan toekomstige groei. We verbinden ons voor langere tijd aan bedrijven om samen een nieuwe ontwikkelingsfase te bereiken. Het stelt ons in staat om samen met onze participaties verder vooruit te kijken en in te zetten op waardecreatie op de lange termijn.

Actieve samenwerking

 

NPM fungeert als partner voor managementteams. We stimuleren ondernemerschap en werken samen met onze participaties op basis van vertrouwen en transparantie.

NPM-168-chantal-reverse

Functionele expertise

 

We helpen bij het realiseren van uw groeiambities door actief te ondersteunen bij de ontwikkeling van een toekomstgerichte bedrijfsstrategie, internationalisering, Buy & Build, passende financieringen en het realiseren van uw ESG-ambities.

NPM - Sfeer - 334 - rutger - reverse

Omvangrijk netwerk en expertise binnen onze thema’s

 

NPM beschikt over een internationaal netwerk dat we ten dienste stellen van onze participaties. Daarnaast verdiepen we ons actief in onze lange termijn thema’s. Onze adviseurs staan onze participaties terzijde om hen hierbij gericht te ondersteunen.

NPM - Sfeer - 076 - martijn - reverse - crop (1)

Ruime beschikbaarheid van kapitaal

 

Met SHV als aandeelhouder hebben we ruimschoots toegang tot kapitaal. Dat biedt de mogelijkheid om óók na de oorspronkelijke investering overnames of grootschalige investeringstrajecten van onze participaties te financieren.

NPM - Sfeer - 198 - clara roze