Terug naar news overzicht

NPM fuseert NL Healthcare Clinics met Bergman Clinics van familie Malenstein | NPM Capital

Nieuws
Datum
28 september 2017
NPM fuseert NL Healthcare Clinics met Bergman Clinics van familie Malenstein | NPM Capital

Samen grootste aanbieder van verzekerde zorg via focusklinieken

NPM Capital heeft zich als investeringsmaatschappij nadrukkelijk verbonden aan Healthcare met op dit moment investeringen in diverse focusklinieken van NL Healthcare, de Arts en Zorg gezondheidscentra (met huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en psychologische zorgverleners) en psychologische en psychiatrische hulpinstanties (Mentaal Beter).

Op 26 september 2017 kondigde NPM Capital samen met de familie Malenstein om hun respectievelijke deelnemingen NL Healthcare (bekend van de klinieken Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium, Medinova, Dermicis en Nedspine) en Bergman Clinics te fuseren. Na de fusie zijn ze samen via hun focusklinieken de grootste aanbieder van medisch specialistische zorg in Nederland.

Met deze krachtenbundeling spelen beide partijen in op de noodzaak tot schaalvergroting en specialisatie in de medisch specialistische zorgsector. Zij stellen zich tot doel in heel Nederland kwalitatief hoogstaande, patiëntgerichte behandelingen tegen een concurrerende prijs te leveren. De gefuseerde kliniek-ketens worden met elkaar ’s lands grootste aanbieder van in de zorgverzekering opgenomen behandelingen op het gebied van heup-, knie-, schouder-, voet/enkel-, rug- en oogaandoeningen en plastische chirurgie. Daarnaast voeren zij specialistische behandelingen uit op het gebied van huid, maag & darm- en bekkenbodemaandoeningen (bij vrouwen). De nieuwe groep omvat meer dan veertig gespecialiseerde klinieken in heel Nederland. De gezamenlijke omzet bedraagt ongeveer 220 miljoen euro. Na de fusie zal de organisatie circa 1.500 medewerkers hebben. De groep verwacht in de komende jaren nieuwe werkgelegenheid te kunnen creëren door het uitbreiden van bestaande klinieken en het openen van nieuwe klinieken.

Investeren en meer focus

Behandelteams binnen de gefuseerde klinieken kunnen door de schaalvergroting hun aandacht nog meer richten op hun specialisatie. Daarnaast biedt de combinatie meer ruimte om te investeren in technologische vernieuwing, digitalisering en opleiding. Ook zullen behandelingen door de landelijke dekking efficiënter worden gepland, waardoor de beschikbare behandelruimtes in de klinieken beter worden benut. Dit biedt kansen om medische zorg op maat te leveren van hogere kwaliteit tegen lagere kosten.
De fusie vindt plaats tegen de achtergrond dat Nederlanders steeds bewuster kiezen, ook op medisch gebied. Voor zowel patiënten als zorgverzekeraars spelen (aantoonbare) kwaliteit van behandelingen, kosten en de service die zij krijgen aangeboden een steeds belangrijkere rol. Focusklinieken zijn in staat om hoge kwaliteit tegen scherpe tarieven te bieden. Zij weten dit te combineren met een klantgerichte aanpak, waarbij service en patiëntbeleving heel belangrijk zijn.

“Specialisatie en focus zijn belangrijke uitgangspunten voor verbetering van de behandeluitkomsten en de service”, zegt Bart Malenstein, CEO van Bergman Clinics.

“Om dat goed te kunnen doen, is het van belang dat de organisatie een bepaalde omvang heeft en het volume op aandoeningniveau significant toeneemt. Er is dan meer mogelijk om medisch specialisten de ruimte te geven zich nog verder te specialiseren en meer te investeren ter verbetering van de medische dienstverlening”.

Nauwe samenwerking met ziekenhuizen

De nieuwe organisatie gaat na de fusie verder op zoek naar partnerships met klassieke ziekenhuizen, om gezamenlijk te werken aan betere indicatiestellingen en uniformiteit in behandelingen.
Na de fusie ontstaat een meer volwassen aanbod van focusklinieken passend bij de beweging die deze klassieke ziekenhuizen maken om tot duidelijke profielkeuzes te komen met als doel hun medische zorg op een hoog niveau te houden tegen betaalbare kosten. Malenstein: “Wij verwachten dat zij om die reden open staan voor complementaire samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde aanbieders zoals onze klinieken. De ziekenhuizen spelen op die manier maximaal in op de aandoening van de patiënt met als gevolg een betere diagnose en behandeling van de patiënt, resulterend in lagere zorgkosten voor de maatschappij.


Frank Arnoldy, CEO van NL Healthcare Clinics wijst nog op een ander gevolg van de fusie:

“Focusklinieken van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics zijn in staat om hoge kwaliteit tegen scherpe tarieven te bieden. Dat is belangrijk in een sector waarin Nederlanders in toenemende mate het heft in eigen handen nemen, ook als het om verzekerde zorg gaat. Wij weten deze hoge prijs/kwaliteit-verhouding te combineren met een klantgerichte aanpak, waarbij service en patiëntbeleving heel belangrijk zijn. Door deze fusie aan te gaan, richten we die combinatie steeds beter in en kunnen we onze patiënten en onze medewerkers nog meer bieden."

Betere diagnoses

De nieuwe organisatie zal speciale aandacht besteden aan innovaties die er voor zorgen dat op basis van inzichten uit data betere en transparantere diagnoses plaatsvinden. Dit leidt tot betere en objectievere indicatiestelling en (mede daardoor) effectievere behandelingen. De schaalvergroting biedt tevens mogelijkheden om aandoeningen in het hele land uniform en volgens duidelijk omschreven methoden en richtlijnen te behandelen. “Al met al ontstaan hierdoor betere uitkomsten voor de patiënt”, aldus Arnoldy.

Nieuw management

De nieuwe organisatie komt na een transitieperiode onder leiding van een nieuwe CEO. De huidige CEO’s van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics zullen bij aanstelling van de nieuwe CEO aftreden. CEO van Bergman Clinics Bart Malenstein blijft na de transitiefase nog wel enige tijd aan als bestuurder. De familie Malenstein, momenteel grootaandeelhouder van Bergman Clinics, blijft na de fusie aandeelhouder in de nieuwe onderneming. Dat geldt ook voor NL Healthcare Clinics-aandeelhouder NPM Capital, onderdeel van familiebedrijf SHV.


Rutger Ruigrok, managing director van NPM zegt in een toelichting:

“We weten dat het tijd kost om verandering in het zorglandschap te realiseren. Onze flexibele investeringshorizon en conservatieve financiering van onze participaties past niet alleen goed bij de zorgsector, maar ook bij de investeringsvisie van de familie Malenstein. Dat zijn belangrijke fundamenten om onze klinieken duurzaam verder te laten groeien.”

Na het afronden van de transactie zullen teams uit beide organisaties aan de slag gaan met de verdere uitwerking van de fusieplannen die in het kader van onderhandelingen op hoofdlijnen zijn gemaakt. Daarbij zullen zij ook de mogelijkheden tot synergievoordelen, met name bij de ondersteunde stafafdelingen, verder in kaart brengen.

Voorbehouden en timeline

De fusie vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante autoriteiten. Ook zullen de ondernemingsraden zich moeten buigen over de adviesaanvragen die beide directies indienen. De partijen verwachten de fusie voor het eind van het jaar te kunnen afronden.

Over Bergman Clinics

Bergman Clinics is al meer dan 25 jaar een van de meest vooraanstaande zelfstandige ketens van  focusklinieken met meer dan 25 vestigingen verspreid over heel Nederland.

De focusklinieken richten zich op het aanbieden van hoogwaardige planbare medische zorg, waarbij de cliënt en de aandoening centraal staan. Door de focus op veelvoorkomende behandelingen is veel kennis en expertise opgebouwd. Bergman Clinics behoort inmiddels tot de meest ervaren instellingen in Nederland voor diverse veelvoorkomende behandelingen.

De vijf categorieën waarin Bergman Clinics verzekerde en onverzekerde zorg biedt zijn: Bewegingszorg, Oogzorg, Vrouwenzorg, Inwendige Zorg en zorg voor Uiterlijk en Huid.
Bergman Clinics heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Het overgrote deel van de behandelingen is verzekerde zorg (70%), die vergoed wordt vanuit het basispakket. Jaarlijks ontvangt Bergman Clinics meer dan 80.000 cliënten. De klantwaardering van Bergman Clinics op zorgkaartnederland.nl is gemiddeld een 8,7.

Over NL Healthcare Clinics

NL Healthcare Clinics is een aanbieder van kwalitatief hoogwaardige tweedelijns gezondheidszorg en doet dat door een gefocuste aanpak per specialisme.

De organisatie heeft ongeveer 500 medewerkers en 18 klinieken verspreid over Nederland met diverse labels voor orthopedische zorg (Medinova, Orthopedium en NedSpine), oogheelkunde (Oogziekenhuis Zonnestraal) en dermatologie (Dermicis). De gemiddelde klantenwaardering op zorgkaartnederland.nl is een 8,8.

Meer weten over NPM Capital? Neem contact op met ons investment team.

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates