Overslaan en naar de inhoud gaan

Na twaalf jaar intensieve samenwerking: succesvolle overname De Boer Structures

Categorie:
Buy & Build

Datum:
5 juli 2018

Familiebedrijf De Boer Structures professionaliseerde, groeide en vocht zich door de crisis, zij aan zij met aandeelhouder NPM Capital. Nu heeft het bedrijf zijn bestemming gevonden in een overname door de Duitse branchegenoot Losberger. CEO Arnout de Hair en Rutger Ruigrok, managing director bij NPM Capital en binnen NPM verantwoordelijk voor De Boer, blikken terug op twaalf jaar intensieve samenwerking.

De overname in juni 2017 door Losberger maakt een einde aan bijna 100 jaar zelfstandigheid van De Boer Structures. Het voormalige familiebedrijf, dat groot geworden is in de levering van tenten en andere tijdelijke accommodaties voor evenementen, is overgenomen door de aanzienlijk grotere branchegenoot Losberger.

Heeft de CEO geen dubbele gevoelens bij de overname van zijn bedrijf? Arnout de Hair glimlacht breed. “Deze transactie heeft een ijzersterke zakelijke logica. De twee bedrijven vullen elkaar aan en we creëren een schaalgrootte waarmee de strategische ambities die wij bij De Boer hebben volledig waargemaakt kunnen worden. Bovendien is het verlies van zelfstandigheid heel betrekkelijk. De Boer is in omzet en in personeelsbestand beduidend kleiner, maar operationeel en financieel sterker. De combinatie gaat dan ook verder onder een nieuwe naam, Losberger De Boer. In overleg met de aandeelhouder van Losberger, Gilde Buy Out Partners, is verder besloten dat de CEO van Losberger in 2018 doorschuift naar de Raad van Commissarissen en dat ik dan wordt benoemd tot CEO van Losberger De Boer.”

Hoe ligt dat voor Rutger Ruigrok, die de onderneming de afgelopen twaalf jaar begeleidde sinds NPM Capital aandeelhouder werd? “Sinds 2005 is er veel gebeurd. De Boer Structures is door diepe dalen gegaan en er is hard en met groot succes gewerkt aan herstel. Dan bouw je een band op met de onderneming en haar management. Je bent dan als aandeelhouder net zo trots als zij wanneer het na moeilijke jaren weer crescendo gaat. Maar zoals Arnout zegt: de rationale voor de deal is sterk. Gilde was de aandeelhouder van de grootste partij en NPM had geen behoefte aan een minderheidsbelang. Als investeerder maak je dan een zakelijke afweging en verkoop leek de beste optie. Voor mij persoonlijk met een beetje pijn in het hart, maar in de volle overtuiging dat dit het beste is voor de onderneming.”

Opereren in seizoencycli

In het heetst van de economische crisis stond De Boer Structures op de rand van de afgrond, de afgelopen vier jaar gaat het weer uitstekend. Is het bedrijf zo gevoelig voor economische cycli? Niet alleen voor de conjunctuurcycli, zegt De Hair. “De conjuncturele ontwikkeling versterkt de seizoencycli waarin we opereren. In even jaren zijn er veel meer grote evenementen - denk aan sportevenementen als de Olympische Spelen en het WK of grote trade fairs als de Farnborough International Airshow. Binnen het jaar concentreren die evenementen zich in het tweede en derde kwartaal als het weer in onze hemisfeer vriendelijk is. Een grote economische dip zet de activiteiten ook in even jaren en in de drukke kwartalen op een lager pitje.’

‘Vanaf de tweede helft van 2009 hebben wij in een rollercoaster gezeten. Het even jaar 2010 was niet veel beter en tegen het einde van 2011 hebben wij een 15-puntenplan in gang gezet om lean and mean te kunnen overleven. Na een verrassend goed 2012, dankzij de London Olympic Games en het EK Voetbal in Polen en Oekraïne, en een zwak 2013 draaiden wij in 2014 weer break even. Vorig jaar was uitstekend en dit jaar is tevens erg goed, ook zonder de incidentele impuls van de vluchtelingenopvang in Duitsland en Nederland waarvan we in 2016 profiteerden.”

In de moeilijke jaren van 2009 tot 2013 trokken de banken zich terug en aandeelhouder NPM Capital versterkte tot tweemaal toe het kapitaal. Ruigrok: “Wij waren ervan overtuigd dat de onderneming weliswaar cyclisch en conjunctureel gevoelig was, maar structureel gezond. De Boer biedt een mooi product en loopt voorop in haar branche. Als investeringsmaatschappij met langdurig beschikbaar eigen kapitaal kunnen wij het ons veroorloven om over de diepste dip heen te kijken en te investeren in het herstel op de langere termijn. De onderneming is daarbij verlost van de bankschuld en van de lasten en stress die daar in moeilijke tijden bij horen. Het geeft ons als investeerder veel bevrediging als dat herstelscenario vervolgens ook uitkomt.”

Open communicatie en wederzijds vertrouwen

Hoe ziet die samenwerking tussen het management en de vertegenwoordiger van de aandeelhouder eruit? De Hair: “Wij hebben in die rollercoaster-jaren goed contact gehouden en over alle belangrijke ontwikkelingen overlegd. NPM is sterk inhoudelijk gedreven, oprecht geïnteresseerd in de business en betrokken bij wat wij aan het doen zijn. Dat schept een band. Verder is het een kwestie van eerlijkheid, open communicatie en wederzijds vertrouwen. Dat is er altijd geweest.”

Ruigrok: “Wij hebben een goede persoonlijke band in een zakelijke verhouding. We hielden lunchbesprekingen om belangrijke zaken goed af te stemmen en wij zijn ook wel eens naar Ajax-Feyenoord geweest, als fans uit verschillende kampen. Maar wij komen niet in het weekend bij elkaar over de vloer. Als het erop aankomt nemen wij een beslissing omdat die goed is voor de zaak.”

Waarom heeft De Boer Structures zich in de armen van Losberger geworpen nu het zo goed gaat? De Hair: “Wij kennen Losberger al sinds 1972. Losberger is voor alles een producent van tijdelijke accommodaties, waar zij 80% van hun omzet in maken. Wij waren hun eerste exportklant en zijn sindsdien een grote afnemer gebleven. Concurrenten zijn wij eigenlijk alleen in Duitsland, waar zij ook verhuur doen. We zijn evident complementair: voor De Boer betekent de fusie achterwaartse integratie in de keten en voor Losberger voorwaarts. Losberger heeft in één klap een groot eigen afzetkanaal, De Boer kan intern inkopen tegen lagere kosten en met meer flexibiliteit. Dat laatste, snel precies op maat kunnen leveren wat de klant vraagt, is in deze business een essentieel voordeel.”

Synergie verzilveren

Ruigrok: “De Boer Structures heeft schaalgrootte nodig om internationaal in de top van de evenementenmarkt mee te komen. Dat kan stapje-voor-stapje via kleinere overnames, maar dat gaat sneller en met veel meer complementariteit in een grote klapper met Losberger. We praten al sinds 2006 over een fusie, maar tot twee keer toe zijn die gesprekken stukgelopen. Nadat Gilde Buy Out Partners Losberger in 2016 overnam en De Boer het herstel waarmaakte pasten de puzzelstukjes ineens wel en hebben wij elkaar gevonden.”

Hoe nu verder? Arnout de Hair heeft voorlopig de handen vol. “De verhuurorganisaties moeten geïntegreerd worden, systemen en processen geüniformeerd en bij Losberger moeten er wat operationele vouwen worden gladgestreken. Wij moeten de synergie gaan verzilveren.”

Dat zal de toekomstige CEO van Losberger De Boer met een nieuwe aandeelhouder moeten doen. Hoe spannend is dat? “Een spannende transitie hebben wij aan het begin van de eeuw gehad toen de familie de onderneming verkocht aan het Britse private equity-huis 3i. Dat was nodig om een professionaliseringsslag te maken, maar het gaf het bedrijf een cultuurshock. Inmiddels zijn wij wel vertrouwd met de werk- en denkwijze van private equity. Persoonlijke relaties tussen managers van beide zijden moeten groeien, maar de zakelijke samenwerking is heel vertrouwd.”

Rutger Ruigrok gaat zijn aandacht richten op andere NPM-participaties en nieuwe investeringsmogelijkheden, en is een ervaring rijker. “Ik ben er nog meer van overtuigd geraakt dat je, juist in een moeilijke periode, achter een bedrijf moet blijven staan als je er oprecht in gelooft. En dat je daarbij vooral oog moet hebben voor het leiderschapspotentieel van mensen die van binnen het bedrijf komen. Arnout is zo’n man die precies weet hoe de business echt in elkaar zit en die een geloofwaardig leider is voor alle medewerkers, van de tentenbouwers tot aan het hogere management. Die betrokkenheid en het gezag dat hij daaraan ontleent hebben een belangrijke rol gespeeld in het herstel en de expansie van de onderneming.”