Terug naar news overzicht

Zwitserse Post klaar voor de toekomst met sorteeroplossing Vanderlande Industrie | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
Zwitserse Post klaar voor de toekomst met sorteeroplossing Vanderlande Industrie | NPM Capital

Vanderlande Industries, een participatie van NPM Capital, realiseert als hoofdaannemer de uitbreiding van het pakketcentrum van de Zwitserse Post in Härkingen, binnen het bestaande gebouw.

De pakketcentra van de Zwitserse Post krijgen een steeds groter volume aan pakketten te verwerken door het enorme succes van de e-commerce-markt. Om zowel aan dit grotere volume als aan de gewijzigde eisen van klanten te kunnen voldoen, gaat Schweizerische Post AG zich versterken door onder andere de capaciteit van de bestaande sorteerfaciliteiten te vergroten.

Het pakketcentrum in Härkingen is als eerste aan de beurt. Terwijl de bedrijfsactiviteiten gewoon doorgaan, wordt momenteel met een soort van ‘openhartoperatie’ een nieuwe en moderne sorteerinstallatie boven het bestaande systeem geïnstalleerd.

Om tot een optimale oplossing te komen, vond aan het begin van het project een conceptfase plaats waarbij drie systeemaanbieders betrokken waren. Tijdens deze fase werden alle knelpunten en capaciteitsbegrenzende factoren van het bestaande systeem vastgelegd en de voorgestelde oplossingen van de drie deelnemende bedrijven werden met de ideeën van de Zwitserse Post gecombineerd. Hieruit kwam een concept voort dat Schweizerische Post AG gesimuleerd heeft en in de vorm van een aanbesteding heeft vastgelegd. In het kader van het uitwerken van de offerte en de latere intensieve technische gesprekken voor de aanbesteding konden Schweizerische Post AG en Vanderlande Industries in nauwe samenwerking het oorspronkelijke concept verder verfijnen en een voor de volle 100% doordacht en met succes gesimuleerd concept uitwerken.

Het kernelement van de uitbreiding van de installatie is de 230 meter lange CROSSORTER 1500 van Vanderlande Industries, die via negen infeed-stations vanuit het voorraadsysteem van pakketten wordt voorzien. Om inactiviteit te voorkomen worden deze vervolgens voorgesorteerd via twaalf verbindingslijnen en direct voor de eindbestemming weer naar het eronder gelegen oude systeem teruggesluisd. Het voordeel van de nieuwe CROSSORTER 1500 ten opzichte van de in het bestaande systeem toegepaste tilt-tray-sorters zit hem onder andere in de grootte van de laadeenheden. Er kunnen nu ook grotere pakketten op slechts één laadeenheid getransporteerd en gesorteerd worden. In combinatie met het doordachte concept zorgt dit voor betere tussenruimte in de pakketstroom, ontlast het het bestaande systeem en verhoogt het de capaciteit tot maximaal 30.000 pakketten per uur. Zo worden alle capaciteitsbeperkende bottle necks van het oude systeem weggenomen en wordt er een wezenlijk stabieler en betrouwbaarder totaalsysteem gerealiseerd met een hogere output.

De intensieve samenwerking tussen Schweizerische Post AG en Vanderlande Industries heeft er uiteindelijk toe geleid dat alle ideeën en alle synergie van beide partners op geslaagde wijze in het concept voor de installatie konden worden opgenomen. Daardoor voldoet het nu te installeren logistieke systeem duidelijk beter aan de behoeften en eisen van de Zwitserse Post dan het geval zou zijn geweest bij een systeem dat volledig op de oorspronkelijke aanbestedingsspecificaties was gebaseerd. Het plan is om de locatie Frauenfeld, qua bouw gelijk aan de locatie Härkingen, ook op deze manieer aan te passen.

De nieuwe sorteerinstallatie in Härkingen wordt momenteel geïnstalleerd en wordt in de zomer van 2014 operationeel.

Voor meer informatie: Vanderlande Industries.

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates