Terug naar news overzicht

Stern verkoopt autolease-activiteiten aan ALD en sluit partnerovereenkomst | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
Stern verkoopt autolease-activiteiten aan ALD en sluit partnerovereenkomst | NPM Capital

Stern Groep N.V., beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail, heeft op 1 maart 2019 bekendgemaakt overeenstemming te hebben bereikt met leasemaatschappij ALD Automotive over de verkoop van alle aandelen in SternLease B.V. Tegelijk wordt met ALD een zevenjarige strategische partnerovereenkomst gesloten inzake het afsluiten van leasecontracten en de levering van auto’s en mobiliteitsdiensten door Stern. De transactie wordt naar verwachting eind mei 2019 afgewikkeld als instemming van de aandeelhouders wordt verkregen tijdens de Algemene Vergadering op 9 mei a.s. en goedkeuring van de ACM. De opbrengst van de verkoop van aandelen SternLease zal ruim € 80 miljoen bedragen.

Henk van der Kwast, directievoorzitter:
"Wij zijn zeer content met het partnership dat beide partijen voor ogen hebben. We geloven dat het zal leiden tot een aanzienlijke boost van de business van onze dealerbedrijven en SternPoint en dat het de geïntegreerde mobiliteitsdienstverlening aan onze klanten verder zal verbeteren."

Mike Masterson, CEO ALD:
“SternLease heeft vooral in het MKB en de particuliere markt een sterke positie opgebouwd. Deze transactie vergroot het marktbereik van onze leaseservices. Het is een voorbeeld van de kracht van ALD om heel gericht overnames te doen in complementaire marktsegmenten. We zijn verheugd om de SternLease teams te verwelkomen en zien uit naar een succesvolle samenwerking met Stern Groep.”

Carel Bal, bestuurder ALD Automotive:
”Tijdens het proces van gesprekken en onderhandelingen tussen Stern Groep en ALD zijn we als partners steeds verder naar elkaar toegegroeid. Mooi om te zien dat zulke sterke partijen in de automotive branche elkaars krachten gaan bundelen.”

Fast Forward Reloaded
Op 20 december 2018 presenteerde de directie tijdens de Capital Markets Day het strategische plan Fast Forward Reloaded (2019 – 2021). Belangrijk onderdeel van dit plan vormt het aangaan van een strategische samenwerking met een leasepartner waaraan de leaseportefeuille wordt verkocht. Stern ziet grote voordelen in een intensieve samenwerking met een strategische partner in leasing die belang heeft bij een dealergroep met een aanzienlijk netwerk van vestigingen, veel toonaangevende merken en direct contact met een grote klantengroep. In ALD Automotive denkt Stern deze strategische partner te hebben gevonden.

Verkoop SternLease en strategisch partnership
ALD Automotive is een van ’s werelds grootste leasemaatschappijen (de grootste in Europa) en beheert momenteel in Nederland een vloot van ruim 50.000 auto’s. ALD Automotive neemt dochteronderneming SternLease over, dat momenteel circa 13.000 operationele leasecontracten in portefeuille heeft van voornamelijk klein zakelijke en particuliere klanten. De leaseportefeuille van Stern is voor ALD zeer aantrekkelijk aangezien Stern hoofdzakelijk klanten heeft in de klein zakelijke markt, een marktsegment met interessante groeikansen voor leasemaatschappijen.

Naast overeenstemming over de overname van SternLease, is ook overeenstemming bereikt over een zevenjarige partnerovereenkomst waarin Stern via het eigen dealernetwerk leasecontracten blijft afsluiten onder het label SternLease en waarin Stern als partner van ALD Automotive auto’s levert en mobiliteitsdiensten aanbiedt zoals auto-onderhoud, schadeherstel en vervangend vervoer.

Stern heeft zich in dit traject laten bijstaan door ING Corporate Finance en Van Doorne als respectievelijk financieel en juridisch adviseur. In het kader van de transactie is een fairness-opinie afgegeven door ING.

Van de tweehoofdige directie van de divisie Stern Mobility Solutions, waarvan naast SternLease ook SternRent, SternGarant en Stern Electric deel uitmaken, blijft Marco Vlaar aan als directeur van de divisie en heeft Arnout Veld besloten zijn loopbaan buiten Stern voort te zetten. De directie bedankt beide heren voor hun belangrijke bijdrage aan de succesvolle opbouw van de leasevloot in de afgelopen jaren en de behaalde financiële resultaten.

Vervolg
Een deel van de opbrengst is Stern voornemens aan te wenden voor een versnelling van de beoogde digitalisering van de onderneming, het optimaliseren van het dealernetwerk en het uitbreiden van SternPoint tot een netwerk van nationale relevantie. Na het ook opnieuw inrichten van de financiering van de groep zal het bestuur van Stern, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, een besluit nemen over de bestemming van de winst.

Tijdens de Algemene Vergadering op 9 mei 2019 zal aan aandeelhouders goedkeuring worden gevraagd voor de voorgenomen transactie, de partnerovereenkomst en zal, nadat het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen een besluit heeft genomen omtrent de bestemming van de winst, een voorstel met betrekking tot de bestemming van de opbrengst uit de verkoop van aandelen SternLease aan de aandeelhouders worden voorgelegd.

Datum publicatie jaarcijfers 2018
In verband met de verkoop van SternLease is de accountantscontrole nog niet afgerond en zal Stern Groep de resultaten over 2018 niet zoals eerder gepland op 7 maart a.s. bekend maken, maar niet later dan 21 maart 2019.

Lees het profiel van Stern Groep

 

 

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates