Terug naar news overzicht

Stern maakt resultaten 2017 bekend | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
Stern maakt resultaten 2017 bekend | NPM Capital

NPM-participatie Stern Groep N.V., beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail en services, heeft de resultaten over 2017 bekend gemaakt. De netto-omzet van de groep steeg licht en kwam uit op € 1.124,7 miljoen (2016: € 1.097,6 miljoen). De bruto EBITDA daalde daarentegen en kwam uit op € 69,5 miljoen (2016: € 75,1 miljoen). Dit leidt tot een resultaat na belastingen van € 7,5 miljoen (2016: € 11,3 miljoen). In het resultaat is per saldo € 1,3 miljoen incidentele baten verantwoord (2016: € 2,2 miljoen).

Na twee relatief goede jaren sloot Stern 2017 af met een weliswaar minder, maar opnieuw duidelijk positief resultaat. Het marktaandeel nieuwe personenauto’s nam toe tot 5,9% (2016: 5,7%) en de leaseportefeuille groeide autonoom met 9,1% tot 11.022 contracten ultimo 2017 (landelijk 8,7%). Ook het aantal voertuigen onder beheer van Lease nam toe tot 14.217 (2016: 13.149). Alleen het marktaandeel nieuwe bedrijfswagens liet een dalende trend zien en kwam uit op 7,6% (2016: 8,1%).

Volgens Directievoorzitter Henk van der Kwast is de automarkt in 2017 hersteld naar nagenoeg het traditionele vervangingsniveau, maar zijn de marges vooral bij Dealergroep Stern stevig onder druk gekomen. “De sterke opkomst van private lease, waardoor de marktmacht van leasemaatschappijen is toegenomen, en de stevige concurrentie in de occasionmarkt liggen hier onder meer aan ten grondslag. Door deze ontwikkelingen wordt duidelijk dat de ingezette strategie om ons meer en meer te richten op financiële mobiliteitsproducten én car services juist is”, aldus Van der Kwast.

Transformatie

Stern is in 25 jaar tijd uitgegroeid van een Opel-dealer in Amsterdam tot één van de grootste automotive concerns van Nederland. Om in 2018 de transformatie van een grote dealerholding naar een modern mobiliteitsconcern een stevige impuls te geven, zijn verbeter- en vernieuwingstrajecten in gang gezet onder de naam Fast Forward. In dit strategisch plan is ook een voorname plaats ingeruimd voor de digitale transformatie van de onderneming.

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates