Overslaan en naar de inhoud gaan

Stern Groep presteert stabiel in veranderende mobiliteitsmarkt

Categorie:
Nieuws

Datum:
19 september 2017

NPM participatie Stern Groep N.V, de beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail, heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. Vergeleken met de prestaties over het eerste halfjaar van 2016 is er sprake van een lichte stijging van de netto omzet (+ 5,6%) ten opzichte van een lichte daling van het (EBIT) bedrijfsresultaat (-/- € 0,6 miljoen). Het resultaat na belastingen is nagenoeg onveranderd (+ € 0,2 miljoen). De resultaten van Stern Mobility Solutions, Stern Car Services en de overige activiteiten, waaronder Mango Mobility Services, ontwikkelen zich positief.

De stijging van de netto omzet komt vooral op het conto van SternLease (+ 6,3%) en van de Dealergroep Stern (+ 7,1%). Ook de overige bedrijfsopbrengsten namen fors toe, onder meer door een hogere bate uit het belang in Bovemij.

Dat het bedrijfsresultaat desalniettemin licht lager uitkwam is met name te wijten aan een significante stijging van de personeelskosten (+ 7,3%). Deels worden die veroorzaakt door een cao-verhoging en een hogere werkgeversbijdrage in de pensioenpremies, deels door een toename van het aantal fte’s (meer monteurs als gevolg van het toegenomen werkaanbod in de werkplaatsen).

Daarnaast had de Dealergroep Stern last van margedruk op de verkopen van nieuwe en gebruikte personenauto’s en een wijziging in de merken- en modelmix. Daardoor kwam het bedrijfsresultaat van Dealergroep Stern per saldo lager uit dan in H1-2016. Tot slot leidden een aantal nieuwe schadevestigingen bij Stern Car Services in H1-2017 tot eenmalige aanloopverliezen..

Alternatieven voor de auto

Stern is actief in een sterk veranderende markt, zegt directievoorzitter Henk van der Kwast. “De vraag naar mobiliteit is duidelijk aan het verandering onderhevig”, aldus Van der Kwast. “Zeker in stedelijke gebieden komen daardoor steeds meer alternatieven voor de auto beschikbaar, die het bezit ervan niet langer noodzakelijk maken. Stern heeft daarom in 2016 zijn primaire focus verlegd naar het aanbieden van gebruiksvormen als leasing en verhuur en andere mobiliteitsdiensten. Dat pakt goed uit gezien de aanhoudende groei van Stern Mobility Solutions. De transformatie van een traditionele dealerholding naar een sterk renderend mobiliteitsconcern loopt op schema.”

Goede vooruitzichten

Met een solvabiliteit van 25,3% is Stern financieel kerngezond. Om haar groeiambities in de komende jaren te realiseren heeft de onderneming onlangs een herfinancieringstraject voor zowel de lease- als de retail-activiteiten afgerond. Van der Kwast: “De autonome groei van SternLease alsmede het aflopen van de faciliteiten medio 2017 zijn aanleiding geweest een bij de groeistrategie passende financiering van de leaseportefeuille door middel van securitisatie in te richten. De rentelasten zijn daarbij vooral voor de leasefinanciering aanzienlijk gunstiger dan de huidige condities.” Stern verwacht dat de margedruk bij Dealergroep Stern in H2-2017 zal verminderen door betere marges op gebruikte en het alsnog realiseren van diverse bonusprogramma’s. Naar verwachting zal Stern Mobility Solutions de prima prestaties van H1-2017 in H2-2017 voortzetten, op basis van goede resultaten bij SternLease en verder verbeterende resultaten bij SternRent. Ten aanzien van het nieuwe strategisch plan worden de eerste resultaten in de loop van H2-2017 verwacht; de voornaamste verbeteringen zullen echter te zien zijn in 2018 en 2019.