Terug naar news overzicht

Semipermanente gebouwen De Boer Structures bieden groeikansen op logistieke hots | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
Semipermanente gebouwen De Boer Structures bieden groeikansen op logistieke hots | NPM Capital

Deze zomer organiseerde De Boer Structures een expertmeeting in het Miele Experience Center in Vianen. Onderwerp: ‘Groeikansen van logistieke hotspots’. Projectontwikkelaars, logistieke analisten en bouwers gaven antwoord op de vraag hoe flexibele semipermanente bedrijfsgebouwen een groeistimulans zijn voor ondernemingsactiviteiten. Thijs Adrichem, accountmanager Business Solutions, verzorgde in dat kader een presentatie over de vele mogelijkheden die De Boer biedt voor uitdagingen in hedendaagse bedrijfshuisvesting.

Arie Schipper is manager gebiedsontwikkeling van Greenport Venlo. Hij maakt melding van grote investeringen die ervoor moeten zorgen dat Venlo zijn toppositie als logistiek knooppunt blijft behouden. Voornamelijk de start-ups die succesvol zijn gebleken en nu aan uitbreiding toe zijn, hechten grote meerwaarde aan flexibele oplossingen. De inzet van de veelzijdige De Boer Delta structuur biedt een uitkomst. De Delta is het meest flexibele product wat aan een breed aantal ruimte- vraagstukken kan beantwoorden, is zeer snel op en af te bouwen en modulair snel aan te passen aan eisen of wensen van de gebruiker.“ Vergunningstrajecten worden aanzienlijk korter en soepeler vanwege semipermanente inzet en daarbij behorende omgevingsvergunning.”

Cees Brinkman van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is sterk betrokken bij ‘het ondernemersloket’. “Bedrijfshuisvesting en financiering behoren tot de corebusiness. Onze ambities zijn om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare ruimte. Kortom: “wij willen zo optimaal mogelijk faciliteren”. Hoewel de inzet van bestaande ruimte een hoge prioriteit heeft, is voldoen aan vestigingswensen van aangetrokken bedrijven minstens zo belangrijk en daarmee een flexibele oplossing in bedrijfshuisvesting van groot belang voor alle betrokkenen.

Sneller wijzigende marktomstandigheden
Willem Drost, Enterprise Solutions, brengt kennis in over de steeds korter wordende economische levensduur van bedrijfsgebouwen. Het is één van de redenen van de omvangrijke leegstand van bedrijfsgebouwen. Groeiende ondernemingen kunnen vaak niet effectief op groeikansen inspelen door de nog steeds beperkte financieringsmogelijkheden en lange vergunningsprocedures. Bovendien is het onder de steeds sneller wijzigende marktomstandigheden moeilijk om voor een langere termijn de gebruiksbehoeften en de meest optimale locatie voor nieuwe bedrijfsgebouwen te bepalen. Hierbij kunnen flexibele semipermanente bedrijfsgebouwen een grote rol spelen omdat dit financieel aantrekkelijker is, vergunningen gemakkelijker en sneller verleend worden en de risico’s worden beperkt.

Uit de meningen van de experts blijkt verder dat financiering door banken vaak zeer moeilijk is en de verkoop van de grond in veel gevallen een bottleneck vormt. Volgens Cees Brinkman bepaalt de belegger welke financiering economisch haalbaar is. “Hij moet leven van het te bouwen pand”. Willem Drost plaatst als kritische noot: “Bouwen voor leegstand lijkt misschien in veel gevallen niet de bedoeling”. Echter blijkt in de praktijk dat leegstand van relatief jong gebouwd bedrijfsvastgoed veelvuldig voorkomt en zeer moeizaam opnieuw in te vullen blijkt.

Kortom, de deelnemende experts concluderen dat de locatie en de best passende bedrijfshuisvesting voor ondernemers cruciaal is en betrokken partijen zoals ontwikkelingsmaatschappijen, provincies en gemeenten en leveranciers zoals De Boer Structures samen moeten werken, zodat flexibele en duurzame oplossingen gecreëerd kunnen worden. Het zo optimaal mogelijk faciliteren van ondernemingen levert een positieve bijdrage voor een opstart of ontwikkeling van de betreffende onderneming en regio.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Thijs Adrichem.

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates