Terug naar news overzicht

Precision Livestock Farming: hoe technologie de veehouderij verandert | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
Precision Livestock Farming: hoe technologie de veehouderij verandert | NPM Capital

Van schaarploeg tot combine en van mestinjector tot drone: de ontwikkeling van de moderne landbouw is van oudsher technologiegedreven. Ook in de veehouderij speelt technologie een steeds prominentere rol. De redactie van Capital Magazine sprak met Dries Berckmans, CEO van de Belgische startup SoundTalks, en Erik Vranken, Research Manager bij veehouderij-automatiseerder Fancom. Zij geloven dat Precision Livestock Farming (PLF) kan bijdragen aan meer dierenwelzijn. En, ook niet onbelangrijk, aan nieuwe businessmodellen in de veehouderij.

Wat moeten we precies verstaan onder PLF?

Berckmans: “PLF is een verzamelnaam van technologieën die worden ingezet in, op en rond dieren in de agrarische sector, met als doel om de conditie waarin het dier zich bevindt permanent te volgen. Je kunt denken aan een chip in of op een groter dier, of aan camera’s en microfoons die grote groepen kleinere dieren kunnen monitoren. Maar ook eenvoudigere toepassingen, zoals devices die de opname van water of voer meten, zou je eronder kunnen vatten.”

Vranken: “PLF is op zichzelf niet nieuw, maar het was tot nog toe vooral een wetenschappelijke discipline. We zien nu echter in snel tempo functionele systemen op de markt komen, die gericht zijn op het verhogen van het dierenwelzijn en de gezondheid van dieren.”

Wat moeten we ons concreet voorstellen bij dit soort systemen?

Vranken: “Waar je bij grotere dieren zoals koeien met sensoren op of in het dier kunt werken, ligt dat bij kleinere dieren zoals varkens en kippen minder voor de hand. Daarom steken wij in op contactloze meettechnieken, met behulp van camera’s en microfoons. De essentie is dat we de dieren als groep 24/7, van minuut tot minuut volgen.

Stel: je hebt een stal met varkens. Die stal is ingedeeld in zones: er is een voerzone, een drinkzone en een rustzone. Door middel van camera’s gekoppeld aan software monitoren wij enerzijds de bezettingsgraad van die verschillende functionele zones, anderzijds de activiteit van de dieren in de groep.

Als je dat systematisch doet kun je bepaalde patronen herkennen, en als die patronen gaan afwijken van het verwachtingspatroon dan kun je daar een earlywarningsysteem op ontwikkelen. De software signaleert bijvoorbeeld dat een bepaald varken of een groepje varkens al een tijd niet van zijn plek is gekomen. Dan is daar kennelijk wat aan de hand, want verminderde activiteit is vaak een eerste teken van ziekte, net als minder drinken of stoppen met eten. Al die signalen vangen wij als het ware op, lang voordat de boer dat door zou hebben.  Gemiddeld een dag of twee eerder, waardoor de boer veel sneller en gerichter kan ingrijpen.”

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates