Terug naar news overzicht

Picnic op één na snelste groeier in Top 250 Groeibedrijven 2020 | NPM Capital

Feeding the World
Datum
13 september 2023
Picnic op één na snelste groeier in Top 250 Groeibedrijven 2020 | NPM Capital

Online supermarktketen Picnic staat opnieuw in de Top 10 van snelstgroeiende bedrijven van Nederland. De Top 10 is samengesteld uit bedrijven die de meeste banen (FTE) creëerden én de hoogste gemiddelde jaarlijkse groei in omzet lieten zien gedurende de periode 2016-2019. Met een groeipercentage van 97% deed Picnic het nog beter dan de nummer 1, Takeaway.com. Die laatste creëerde echter bijna twee keer zoveel banen.

De Top 250 Groeibedrijven is een jaarlijks terugkerende publicatie van het Erasmus Centre for Entrepreneurship en nlgroeit. De publicatie maakt deel uit van het langdurige onderzoek naar snelgroeiende bedrijven van het Erasmus Centre for Entrepreneurship en Rotterdam School of Management, Erasmus University. De lijst differentieert zichzelf van andere lijsten door de focus op groei in werknemers en omzet, in plaats van enkel te focussen op omzet zoals andere lijsten dat vaak doen.

De Top 250 Groeibedrijven is ontwikkeld met data afkomstig van meerdere databronnen, waaronder aanmeldingen van ondernemingen, bedrijvendatabase Orbis, gegevens van de Kamer van Koophandel en een in eigen beheer ontwikkelde database met +2000 snelgroeiende bedrijven.

Cruciaal onderdeel van de Nederlandse economie
Volgens prof. dr. Tom Mom en prof. dr. Justin Jansen, de twee hoogleraren die het onderzoek leiden, zijn zowel startups als scale-ups belangrijke innovators van de economie en een cruciaal onderdeel van de Nederlandse economie op het gebied van nieuwe bedrijfsactiviteiten en het creëren van nieuwe banen. Volgens hen kunnen scale-ups worden gezien als early adopters die bestaande markten en industrieën kunnen verstoren door het huidige aanbod overbodig te maken.

Ondanks het belang van scale-ups voor de levensvatbaarheid van de Nederlandse economie, is er slechts een beperkt aantal bedrijven dat uitgroeit tot een scale-up. Jansen: “Ons onderzoek naar scale-ups biedt fundamentele inzichten in het landschap van Nederlandse scale-ups en de karakteristieken van hun snelle groei. Deze inzichten dragen bij aan onze missie om ondernemers te versterken door middel van het vertalen van academische inzichten naar praktische kennis en vaardigheden. Met ons uiteindelijke doel om hun ondernemerssucces te stimuleren en het aantal bedrijven dat ‘opschaalt’ en impact maakt te vergroten.”

Belangrijkste groeifactoren
Volgens de onderzoekers zijn op basis van het meerjarig onderzoek inmiddels een viertal factoren geïdentificeerd die de groei van bedrijven beïnvloeden. Mom: “Een eerste kenmerk van snelle groeiers is dat ze de kernwaarden van de organisatie uitdragen in alle bedrijfsactiviteiten. Zo beschouwt Coolblue zichzelf niet als e-commercebedrijf, retailer of webshop, maar als klantreisbureau dat klantreizen van begin tot eind organiseert, op zo’n manier dat de klanten er blij van worden en zij eraan verdienen.”

Een tweede kenmerk van snelle groeiers is dat ze constant op zoek zijn naar het vinden van de juiste balans tussen het stimuleren en managen van groei in hun leiderschapsteams. Mom: “Gewoonlijk zijn er voor het stimuleren en managen van groei verschillende soorten mensen nodig. Mensen die groei stimuleren, zien continu nieuwe kansen, ze spelen om te winnen en werken sneller. Toch kunnen ze ook vatbaarder zijn voor fouten. Snelle groeiers hebben daarom ook andere type personen in het team nodig die de groei managen. Die waakzamer zijn en de tijd nemen om orde en discipline in de organisatie te brengen zodat verdere groei van de organisatie mogelijk is. Hoewel we variatie zien in succesvolle groeiteams op het gebied van persoonlijkheden en leiderschapsstijlen, hebben ze ook veel gemeen. Wat alle leden bijvoorbeeld delen, is een sterk begrip van de visie en het fundamentele doel van de organisatie. En niet onbelangrijk: ze hebben allemaal een enorme ambitie om het bedrijf te laten groeien.”

Groeiformule
Om een organisatie continu en snel te kunnen opschalen, moet het topmanagement volgens Mom en Jansen inzicht hebben in de groeiformule van het bedrijf. Jansen: “In het geval van uitzendbureau YoungCapital betekende dit het continu uitbreiden van haar kandidatenbestand, waardoor het platform meer en kwalitatief betere kandidaten aan bedrijven kon voorstellen. Dit resulteerde weer in een toename van het aantal geïnteresseerde bedrijven die op hun beurt weer nieuwe kandidaten aantrokken om zich aan te sluiten op het platform. Naarmate je bedrijf verder groeit, is het belangrijk om steeds nieuwe manieren te vinden om je groeiformule in te zetten. De resulterende snelle groei gaat echter ook gepaard met toenemende complexiteit van de organisatie en haar processen. Inzicht in de groeiformule kan als een nuttig hulpmiddel dienen voor het topmanagement om de complexiteit te begrijpen en prioriteit te geven aan activiteiten die de kern van het bedrijf versterken en verdere groei mogelijk maken.”

Een laatste kenmerk van snelle groeiers is dat zij ervoor zorgen dat de eigen medewerkers de groeiformule van de organisatie begrijpen en deze weten toe te passen in hun eigen werk. Regelmatig communiceren en delen van de groeiformule door de hele organisatie helpt hierbij. Mom: “Dit geeft een expliciete betekenis aan het werk van de medewerkers en vergroot de motivatie in het uitvoeren van de taken en bereiken van de gestelde doelen, wat samen een snelle groei mogelijk maakt.”

Lees ook ‘Vier NPM Capital-participaties in Top 250 Groeibedrijven 2019’Lees ook ‘Picnic-effect: forse groei van de markt, verdere uitbreiding distributiegebied’

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates