Terug naar news overzicht

Ook het MKB kiest vaker voor groei door bedrijfsovernames | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
Ook het MKB kiest vaker voor groei door bedrijfsovernames | NPM Capital

Groeien door overnames is altijd een beproefde strategie geweest van grotere ondernemingen. Maar de laatste jaren blijken ook steeds meer mkb-ondernemingen te kiezen voor een ‘buy & build’-strategie. Volgens overnamespecialist Hans Minnaar van Florijnz Corporate Finance zijn meerdere redenen aan te wijzen waarom ‘buy & build’ juist nu zo sterk in opkomst is in het midden- en kleinbedrijf.

De eerste is het tempo van digitalisering. Veel mkb-bedrijven zien in dat ze niet langer zonder een online omgeving kunnen, of denken na over nieuwe online businessmodellen. Vaak is het dan makkelijker de daarvoor benodigde kennis door middel van een overname in huis te halen, dan deze zelf risicovol te ontwikkelen.

Als tweede reden voor de stijgende interesse in ‘buy & build’ noemt Minnaar de lage rentestand, gecombineerd met een sterke groei van het aantal private investeringsmaatschappijen. Die laatste worden steeds vaker gefinancierd door succesvolle ondernemers die na de verkoop van hun eigen bedrijf hun geld willen investeren in een ander bedrijf. Minnaar: “Tegelijkertijd zijn er aan de aanbodzijde nogal wat ondernemers die een deel van de waarde van hun bedrijf willen verzilveren nu de zaken weer goed gaan. Vaak blijven ze als minderheidsaandeelhouder betrokken bij het bedrijf en wordt samen met de investeerder een nieuwe buy & build strategie uitgestippeld. Een pre-exit en ‘buy & build’ gaan op die manier hand in hand.”

Als derde reden noemt de overnamespecialist het feit dat mkb-bedrijven in financieel opzicht duidelijk professioneler worden geleid dan tien, twintig jaar geleden. Er is meer kennis over corporate finance, zelfs in kleinere bedrijven, waardoor de koudwatervrees voor het doen van overnames duidelijk is afgenomen.

Koffie drinken

Dat alles wil niet zeggen dat buy & build-overnames in het mkb altijd een succes zijn. Zo komt het nogal eens voor dat een goed doordachte langetermijnvisie ontbreekt, of dat de interne organisatie van het platformbedrijf onvoldoende voorbereid is op de vaak snelle groei die het gevolg is van een buy & build-strategie. Daarnaast spelen de klassieke integratieproblemen (o.m. cultuurverschillen, systeemintegatie) niet alleen grote, maar ook kleinere bedrijven parten.

Ook lenen niet alle mkb-bedrijven zich even goed voor een buy & build-strategie. Met name voor bedrijven die actief zijn in een kleine niche-sector is het vaak lastig om voldoende geschikte overnamekandidaten te vinden.

Daar komt nog bij dat het benaderen en selecteren van geschikte overnamekandidaten bij een buy & build-overname niet wezenlijk anders is dan bij een ‘gewone’ overname. “Het is niet iets wat je er als ondernemer zomaar even bij doet”, aldus Minnaar. “Niet alle mkb-ondernemers realiseren zich voldoende dat de mores rondom het benaderen van een mogelijke overnamekandidaat per sector en zelfs per regio kunnen verschillen. Een Rotterdammer kun je gewoon bellen, een Limburger kun je beter een keurige brief schrijven waarin je omzichtig informeert of je niet eens een kopje koffie mag komen drinken.”

Dat alles maakt dat ‘buy & build’ in het mkb weliswaar aan populariteit toeneemt, maar dat het tegelijkertijd voor veel ondernemers vooralsnog een (te) grote stap blijft. Volgens Minnaar blijkt er echter meer mogelijk dan veel ondernemers denken, zolang er maar wordt voldaan aan een aantal belangrijke randvoorwaarden. Dat zijn een goede voorbereiding, voldoende eigen vermogen - een ‘oorlogskas’ - maar vooral een duidelijke strategie (niet groeien enkel om het groeien).

Geen snelle exit

Volgens investment director Rutger Ruigrok van NPM Capital kunnen private equity-partijen MKB-bedrijven wel degelijk helpen bij de uitrol van een succesvolle buy & build-strategie, op voorwaarde dat ze een langetermijnstrategie hanteren en niet uit zijn op een snelle exit. Hij zegt: “Je moet voorkomen dat de investeerder in de eerste plaats kijkt naar leverage, multiple arbitrage en groeipotentieel, terwijl je zelf als MKB-ondernemer vooral bezig bent met de groei van je bedrijf. Wij vinden dan ook dat overnamestrategie gedragen moet worden door de ondernemer van het platformbedrijf, en niet moet worden opgelegd door een investeerder. Tegen die achtergrond hebben wij diverse deelnemingen in de MKB-sector actief en inhoudelijk ondersteund bij het doen van strategische overnames.”

Bron: Brookz kennisbank

Lees meer over NPM Capital’s visie op Buy and Build

 

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates