Terug naar news overzicht

Omdenken op de energiemarkt | NPM Capital

Sustainable Future
Datum
21 september 2021
Omdenken op de energiemarkt | NPM Capital

Groendus is een nieuw integraal energiebedrijf voor de zakelijke markt, gevormd uit vijf gespecialiseerde energiebedrijven die hun krachten hebben gebundeld. Door een innovatieve combinatie van zelf duurzaam energie opwekken, slim besparen en direct in- en verkopen wil Groendus bedrijven helpen bij het omschakelen naar 100% schone energie. CEO René Raaijmakers over frikandellen als batterijen en de noodzakelijke transitie van een vraaggestuurde naar een aanbodgedreven energiemarkt.

Het is misschien wel de grootste uitdaging van de duurzame energietransitie: het feit dat schone energie weersafhankelijk is en daarmee volatiel. Hoeveel zon- en windenergie we ook opwekken, er zullen altijd momenten zijn dat er een mismatch is tussen vraag en aanbod. Dat maakt dat we nog altijd afhankelijk zijn van fossiele energie op momenten dat schone energie simpelweg nog niet leverbaar is. Dat het noodzakelijk is dit probleem op de lange termijn op te lossen wordt steeds evidenter: de huidige elektriciteitsnetwerken kunnen deze productie/verbruik-onbalans niet meer aan, en er komt een steeds grotere druk van de markt en stakeholders op bedrijven om hun energieverbruik te maximaal verduurzamen.  

Het goede nieuws is dat dit probleem op zijn minst deels kan worden opgelost door meer in te zetten op gelijktijdigheid: energie zoveel mogelijk gebruiken op het moment dat er veel hernieuwbare energie wordt opgewekt; en geen (of zo weinig mogelijk) energie gebruiken als het aanbod laag is. Maar grootverbruikers van energie denken echter niet nog niet zo: zij zijn eraan gewend dat er altijd voldoende aanbod van energie is, ongeacht de vraag.

“De huidige markt is vraag-gestuurd’’, zegt René Raaijmakers, die sinds kort leidinggeeft aan Groendus (een samenvoeging van het voormalige Rooftop Energy, Greenspread, Solaris Industria, CT Energy en Ealyze). “Terwijl je eigenlijk toe moet naar een markt die aanbod-gedreven is. En dat is precies wat we met Groendus willen gaan doen: een duurzame energiemarkt creëren waarbij het aanbod fluctueert, en wij bedrijven helpen hun vraag daar al anticiperend op aan te passen.”

Energiemarktplaats

Wie klant wordt bij Groendus leert als het ware integraal naar de verduurzaming van het energiegebruik te kijken. Dat begint bij de opwekking, want veel bedrijven hebben volop mogelijkheden duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld door hun daken vol te leggen met zonnepanelen, of door een windmolen in de buurt te plaatsen. Groendus investeert in, ontwikkelt en beheert zulke productiecapaciteit voor haar klanten. Die zelf opgewekte duurzame energie kan voor eigen gebruik worden aangewend, maar als er teveel wordt opgewekt dan kan de klant dit overschot kwijt op de Groendus ‘energiemarktplaats’. Daar worden per uur matches gemaakt tussen lokale afnemers en producenten, rechtstreeks geleverd en onderling afgerekend. Dat gebeurt transparant, en zonder tussenkomst van traditionele energieleveranciers.

Nog interessanter is dat Groendus haar klanten helpt met het analyseren van het verbruik en de energiebehoefte op uurbasis. Raaijmakers: “Daardoor mobiliseren we klanten om te gaan onderzoeken hoe ze energie kunnen opslaan als er overaanbod is, en hun energiebehoefte kunnen dempen als er weinig groene stroom is.” Dat dit om een aanpassingen van de bedrijfsprocessen vraagt, maakt dat veel bedrijven nog erg moeten wennen aan dit idee. Maar volgens Raaijmakers zijn er vaak wel degelijk mogelijkheden. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan een productiebedrijf in de foodsector met veel koelcellen. Die kun je prima van min 18 naar min 22 graden terugkoelen als er veel aanbod is, en geleidelijk weer naar min 18 graden laten opwarmen als er weinig aanbod is. Dan wordt een ingevroren frikandel dus ineens een heel interessante batterij. Zwembaden zijn ook potentiele opslagbronnen van energie, en waterschappen kunnen proactief gaan bemalen als er regen verwacht wordt. Waar het om gaat is of je voldoende voorspelbaarheid in je proces en in de omgevingscondities hebt om dynamischer met je energiebehoefte om te gaan.”

Energy communities

Raaijmakers benadrukt dat in zee gaan met Groendus niet betekent dat bedrijven ‘overnight’ om moeten naar een nieuw model. “We gaan weliswaar intelligentie toevoegen aan de bedrijfsprocessen, maar dat doen we stap voor stap, samen met de klant. Dit is een transitie, en dan moet je ervoor zorgen dat je de weg van de geleidelijkheid beloopt. We laten klanten met een langlopend vast energiecontract eerst gewoon parallel op ons platform meelopen, zodat ze vanzelf kunnen zien wat ze hadden kunnen besparen door hun energiebehoefte meer variabel te maken”. “Immers: energie van ons platform is energie die rechtstreeks lokaal wordt opgewekt en waar geen marge van de grote traditionele energieleveranciers op zit.”

De integrale benadering van Groendus maakt ook nieuwe proposities mogelijk. Omdat bedrijven zelf groene energie opwekken dan wel goedkoop kunnen inkopen op de marktplaats, wordt het bijvoorbeeld mogelijk om energieverbruikende producten te verkopen inclusief de energie, zegt Raaijmakers. “Een kassenbouwer in het Westland verkoopt dan niet alleen een kas, maar een kas inclusief duurzame energie via de marktplaats, opgewekt door de bouwer zelf. Maar je kunt ook denken aan hele ketens, of sectorcollectieven: tien ziekenhuizen die als collectief energie opwekken en onderling delen. Wij verwachten dat er straks allerlei vernieuwende energy communities gaan ontstaan.”  

Groendus mag inmiddels grote retailers als Coolblue, Picnic en Suitsupply, diverse financiële instellingen en zorginstellingen als ’s Heeren Loo tot haar klanten rekenen. Bij die laatste wordt inmiddels zo’n 80% van het energieverbruik lokaal en gelijktijdig duurzaam opgewekt, zegt Raaijmakers. “En het mooie is: hoe langer een bedrijf klant bij ons is, hoe beter wij zo’n bedrijf leren kennen en hoe beter we kunnen voorspellen wanneer de energiebehoefte het hoogste is. 80% is al behoorlijk indrukwekkend, maar de uitdaging is natuurlijk om samen met de klant te kijken of er nog knoppen zijn waaraan je kunt draaien om tot 90 of 95% matching met lokale groene opwek te komen. Dan vergroen je als organisatie niet vooral op papier, zoals nu vaak het geval is met GVO’s (Garantie van Oorsprong, een bewijsstuk waarmee de afkomst van de duurzaam geproduceerde energie aangetoond kan worden – red.), maar realiseer je echte verduurzaming. En dat is waar we naar toe moeten.”

Lees meer over de participatie Groendus

 

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates