Terug naar news overzicht

Nieuwe ontwikkelstrategie Brainpark door studenten Hogeschool Rotterdam | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
Nieuwe ontwikkelstrategie Brainpark door studenten Hogeschool Rotterdam | NPM Capital

Een groep van derdejaars studenten Ruimtelijke Ordening en Planologie van de Hogeschool Rotterdam werkt in het kader van een praktijkopdracht voor projectontwikkelaar Blauwhoed aan een nieuwe ontwikkelingsstrategie voor de Rotterdamse kantoorparken Brainpark I en II. De kern van de opdracht die de studenten hebben meegekregen is nieuwe impulsen identificeren voor Brainpark I en II die het gebruik kunnen intensiveren.

De opdracht staat in het kader van de grote leegstand op de kantorenmarkt, die wordt veroorzaakt door de veranderende huisvestingswensen van kantoorgebruikers (het nieuwe werken, flexibiliteit, toepassing van nieuwe technologieën, andere locatievoorkeuren) en momenteel extra wordt aangewakkerd door de economische crisis. Blauwhoed merkt dat er steeds meer een tweedeling ontstaat tussen kansloze kantoorlocaties en kansrijke, en heeft zichzelf tot doel gesteld om leegstand te voorkomen nog voordat deze zich aandient door op tijd in te grijpen op locaties die zich tussen kansloos en kansrijk in bevinden.

Brainpark I en II zijn dergelijke locaties. De kantoorparken, gelegen aan de oostzijde van Rotterdam, tussen de A16 en de Kralingse Zoom, zijn in de jaren ’90 – ’00 door Blauwhoed zelf ontwikkeld. De parken zijn monofunctioneel van aard (en daarom tegenwoordig minder interessant voor kantoorgebruikers), maar wel goed bereikbaar, nabij een OV-knooppunt, zichtbaar vanaf de snelweg en om de hoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De studenten van de Hogeschool Rotterdam gaan aan de slag met de vraag hoe Brainpark nieuw leven ingeblazen kan worden, op een tijdelijke dan wel structurele manier. Zij doen dit aan de hand van een analyse van beleving en gedrag van de huidige gebruikers en potentiële nieuwe gebruikers van de kantoorparken, de beweegredenen van vertrekkers en in het binnen- en buitenland te vinden ‘best practices’. Blauwhoed coacht de studenten en moedigt ze aan om niet alleen aan fysieke ingrepen te denken, maar juist ook aan community-aspecten, tijdelijke/mobiele functies of activiteiten en zaken die kantoorgebruikers kunnen helpen ontzorgen.

De samenwerking met de Hogeschool Rotterdam is voor Blauwhoed een manier om kennis te delen en de verbinding tussen onderwijs en praktijk te maken, door studenten de mogelijkheid te geven te werken aan een opgave uit de praktijk. Blauwhoed is benieuwd naar de frisse blik van de studenten op Brainpark en haar mogelijkheden.

Op 12 april presenteren de studenten hun vooronderzoek, de eindpresentatie vindt in juni plaats.

Meer informatie over Blauwhoed.

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates