Terug naar news overzicht

Meer vrouwen in de top: een zaak van op tijd beginnen | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
Meer vrouwen in de top: een zaak van op tijd beginnen | NPM Capital

Als het gaat om de aanwezigheid van vrouwen in de hoogste echelons van het bedrijfsleven, scoort Nederland internationaal bedroevend slecht. Dat bleek onlangs weer bij het verschijnen van de jaarlijkse Dutch Female Board Index van hoogleraar Mijntje Lückerath. Ging het vorig jaar nog om 7,1%, op dit moment is slechts 6,2% van de uitvoerende bestuursleden vrouw. Organisatieadviseur Nicole Edelenbos van EdelenbosHessels is ervan overtuigd dat dit alleen zal veranderen als er aanzienlijk vroeger in de carrière van jonge, ambitieuze vrouwen de juiste begeleiding wordt geboden. ‘Veel vrouwen zien onvoldoende lonkend perspectief.'

Nicole Edelenbos is de initiatiefnemer van het Future Female Leaders Program, dat onlangs voor de tweede maal is gestart. Dit maatwerkprogramma is speciaal ontwikkeld voor jonge, vrouwelijke talenten aan het begin van hun carrière, die de ambitie en de potentie hebben de top van een (profit of not-for-profit) organisatie te bereiken.

Edelenbos was al langere tijd bezig met het thema ‘vrouwen in de top’ en organiseerde het afgelopen decennium diverse themabijeenkomsten over dit onderwerp. Bij de oprichting van haar nieuwe bureau EdelenbosHessels dat zich richt op organisatie en mensen, besloot zij het echter over een andere boeg te gooien.

Edelenbos: “Ik constateerde dat het onvoldoende zoden aan de dijk zette om alleen maar bijeenkomsten te organiseren. Ik ben toen een jaar lang gaan analyseren waaróm zoveel jonge vrouwen al relatief vroeg in hun carrière hun ambities naar beneden bijstellen, en soms zelfs helemaal afzien van een carrière, ondanks onmiskenbare kwaliteiten. Mijn conclusie: wil je als vrouw komen bovendrijven in de mangerichte cultuur die het bedrijfsleven kenmerkt, dan moet je al relatief vroeg op je carrièrepad ‘empowered’ worden. De meeste bedrijven beginnen echter pas te investeren in vrouwen met coaching en leadership-programma’s als ze zichzelf al ‘bewezen’ hebben, zo rond hun veertigste. En dat is domweg te laat, want een grote groep talentvolle vrouwen is dan al afgehaakt.”

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates