Terug naar news overzicht

Meer doen door slimmer werken | NPM Capital

Healthy Life & Learning
Datum
15 juli 2022
Meer doen door slimmer werken | NPM Capital

Medux is de overkoepelende naam van een cluster van ondernemingen die zorg- en revalidatiehulpmiddelen en ondersteunende diensten leveren aan zorgverzekeraars, (lokale) overheden, zorginstellingen en zorgprofessionals. Mede met het oog op de aanstaande dubbele vergrijzing – steeds méér ouderen die gemiddeld genomen ouder worden – is deze NPM-participatie nu bezig zichzelf opnieuw uit te vinden, vertellen CEO Jop Pollmann en CCO René Martens. “We zijn marktleider, maar kunnen de markt nog beter leiden.”

Medux groeit al jaren als kool: vorig jaar zo’n 8%, naar een omzet van 400 miljoen euro. Waarom dan toch een strategische heroriëntatie?

Martens: “Het klopt dat we al jaren onze handen vol hebben aan het managen van de autonome groei. Maar met de komst van Jop als nieuwe CEO was er ook een natuurlijk moment om eens met een frisse blik naar de toekomst te kijken. Dat heeft ertoe geleid dat we onze ‘why’ opnieuw hebben gedefinieerd.” Pollmann: “We hebben met elkaar vastgesteld dat onze markt de komende 15 jaar in volume gaat verdubbelen. Door de dubbele vergrijzing zal het maatschappelijk contingent aan ouderen sterk groeien en daarmee ook het aantal ouderen die om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan zorghulpmiddelen. Dat biedt natuurlijk kansen. Maar er is ook een andere kant aan die medaille, want we zien tegelijkertijd dat de arbeidsmarkt krimpt. Dus simpelweg ons huidige businessmodel opschalen – méér doen met méér mensen – is geen optie. Daarom hebben we onszelf de opdracht gegeven om vooral slimmer te gaan werken, door sterker dan voorheen in te gaan zetten op digitalisering en wel op een aantal vlakken. Intern, door het digitaliseren van zaken als de goederenstroom, de routeplanning, de bezettingsroosters en onze assortimentscategorieën. Daar zijn we weliswaar al een tijd mee bezig, maar dat zetten we nu versneld door. Maar ook aan de externe kant worden we digitaler, met betere portals, een omnichannel klantbediening en digitale facturatiestromen met gemeentes en zorgverzekeraars.” Martens: “Daar kan nog aan toegevoegd worden dat we onze zorghulpmiddelen zelf een digitale component aan het geven zijn, waardoor ze verbonden kunnen worden aan 'the internet of things'. We weten straks precies welke spullen we waar binnen een verpleeghuis hebben staan, of wat de technische onderhoudsstatus van onze scootmobielen is. Daarmee bieden we niet alleen de eindgebruiker een betere ervaring, maar gaan we zelf ook kosten besparen.”

Moeten jullie daarvoor met leveranciers om tafel?

Pollmann: “Over het algemeen gaat het om oplossingen die al in de markt voorhanden zijn. Ons probleem is meer dat we heel veel verschillende zorghulpmiddelen van heel veel verschillende leveranciers in het assortiment hebben en we dus gebaat zijn bij een zekere standaardisatie in de markt. Dat voor elkaar krijgen zien we uitdrukkelijk als een rol voor een marktleider, in de letterlijke betekenis. Ofwel: we zijn weliswaar al lange tijd marktleider, maar kunnen de markt echt beter leiden. En dat willen we nu gaan doen. Verder gaan we in een eerder stadium meedenken in de ontwikkelingsfase van nieuwe zorgproducten. Dus niet iets kant-en-klaar uit de catalogus kopen, maar kijken of je invloed kunt hebben op de hele 'life cycle'.”

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates