Terug naar news overzicht

Kiwa reikt eerste Castor Gaea-certificaat voor duurzame innovaties uit aan papiervervanger Stone Paper | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
Kiwa reikt eerste Castor Gaea-certificaat voor duurzame innovaties uit aan papiervervanger Stone Paper | NPM Capital

Kiwa heeft het eerste zogeheten Castor Gaea-certificaat voor duurzame innovaties uitgereikt aan Stone Paper. Stone Paper is een recyclebare, minder milieubelastende vervanging voor traditioneel houtpulppapier. Het Castor Gaea-certificaat, ook bekend als de ‘groene bever’ – naar de bever in het Kiwa-logo – is in het leven geroepen om innovatieve duurzame producten en diensten te kunnen voorzien van een onafhankelijk keurmerk dat eisen stelt aan ontwikkeling, productie, verwerking en uiteindelijke (gebruiks)kwaliteit.

Stone Paper doet nog het meest denken aan luxe gelamineerd papier, maar is dat niet. Het bestaat voor 80% uit calciumcarbonaat (‘krijt’), een steenachtig afvalproduct uit de mijnbouw, en voor 20% uit gerecycled polyethyleen dat als bindmiddel wordt gebruikt. De milieubelasting als gevolg van de productie van Stone Paper is een stuk lager dan die van houtpulppapier. In het productieproces zijn nauwelijks water en chemicaliën nodig en energieverbruik en CO2-voetafdruk liggen beduidend lager. Na de gebruiksfase van het product zijn de grondstoffen opnieuw te gebruiken.

Kiwa heeft Stone Paper voor de Nederlandse markt voorzien van een Castor Gaea-certificaat. Dit certificaat, voorzien van een afbeelding van een groene bever, is er speciaal voor duurzame innovaties, met name voor producten, processen en diensten die niet passen in traditionele kwaliteitsbeoordelingsschema’s. Met het certificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat een product of dienst voldoet aan strenge eisen op het gebied van duurzaamheid in ontwikkeling, productie, (her)gebruik en kwaliteit. De beoordeling vindt plaats op basis van een onafhankelijk ontwikkelde beoordelingsrichtlijn (K15012), waarin een product, proces of dienst langs de duurzame meetlat wordt gelegd. De meetlat beslaat minimale (wettelijke) eisen, eisen aan eigenschappen in het kader van een circulaire economie en een puntensysteem voor aanvullende duurzame eigenschappen.

“Kiwa is de eerste certificeerder die eisen aan de circulaire economie onafhankelijk meetbaar en toetsbaar maakt”, aldus initiatiefnemer Thomas Klerks. “Een product dat we voorzien van Castor Gaea moet aantoonbaar minder belastend zijn voor onze leefomgeving, zo min mogelijk schaarse grondstoffen gebruiken en zo mogelijk geen afval genereren. En áls er al afval ontstaat, dan moet dat weer kunnen dienen als basis voor iets anders.”

Stone Paper voldoet aan deze eisen. Kiwa heeft daartoe onderzoeksgegevens en testresultaten van derden geverifieerd. Allard Lith van Gaia-Concept, licentiehouder van Stone-Paper voor de Benelux en Duitsland, is trots op het certificaat: “Castor Gaea is voor ons bijzonder waardevol. Niet alleen wijzelf verklaren dat ons product voldoet aan strenge duurzaamheidseisen, maar ook Kiwa als onafhankelijke certificerende instelling. Voor klanten is dat een belangrijke extra waarborg.” Hoewel de eigenschappen van Stone Paper verschillen van die van traditioneel papier, ziet Lith veel kansen. “Stone Paper is waterproof, het scheurt veel minder gemakkelijk, is slijtvaster en zuurvrij. We gebruiken het onder meer voor de productie van draagtassen, routekaarten en brochures.”

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates