Terug naar news overzicht

Hoe Dieseko geluidsarm funderen op zee mogelijk maakt | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
Hoe Dieseko geluidsarm funderen op zee mogelijk maakt | NPM Capital

Geluid verspreidt zich onder water over grote afstanden. Hoe ver precies, is afhankelijk van het geluidsniveau en het frequentiespectrum van de bron en de omgevingsomstandigheden. Hoe dan ook: omdat onderwatergeluid nadelige effecten kan hebben op het ecosysteem, worden er vaak maatregelen genomen om de impactzone rond bouwplaatsen op zee zo klein mogelijk te houden. Dit biedt nieuwe kansen voor de driltechnieken van NPM-participatie Dieseko.

Tot nu toe is heien de meest gebruikte techniek om windparken op zee te realiseren of te ontmantelen. Deze methode produceert echter onder water bij elke slag van de hamer op de heipaal geluidsoverlast. En dit heeft duidelijk negatieve effecten op het zeeleven in een ruime straal rondom de bouwplaats.

Dieseko gebruikt een triltechniek dat een continu brongeluid genereert in plaats van krachtig onderbroken impactlawaai. In de overtuiging dat bij deze triltechniek het geproduceerde geluidsniveau aanzienlijk lager ligt dan bij heitechnieken, heeft Dieseko onlangs een afhankelijke meting uit laten voeren.

Strenge Duitse criteria

Tijdens de ontmanteling van offshore windpark Lely nodigde het bedrijf een onafhankelijke deskundige uit om onder water geluidsmetingen uit te voeren. Met deze metingen wilde Dieseko vaststellen of de geluidsniveaus die worden gegenereerd door Dieseko’s grootste trilblok, de PVE 500M, onder vooraf gedefinieerde drempelwaarden zouden blijven op een afstand van 750 meter van de bron. Deze drempelwaarden zijn gebaseerd op de criteria die in Duitsland worden gehanteerd – een land dat door de snelle ‘Energiewende’ (de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, red.) vooroploopt in regelgeving met betrekking tot de aanleg van windparken op zee.

Na afloop van de metingen bleek dat het gemeten geluidsniveau zelfs aanzienlijk lager was dan de toegestane drempelwaarden. Gezien de omstandigheden mag worden verwacht dat min of meer gelijke resultaten kunnen worden geboekt bij funderingen en het gebruik van trilhamers in vergelijkbare offshore omstandigheden

Reductie onderwatergeluid

Dieseko is trots op het feit dat de door haar gebruikte trilbloktechniek op termijn een belangrijke bijdrage kan leveren aan de reductie van onderwatergeluid bij offshore-projecten. Bovendien ziet het bedrijf hierin het bewijs dat haar continue inspanningen om funderingsoplossingen te ontwikkelen met zo weinig mogelijk ecologische impact zich in de nabije toekomst definitief zullen uitbetalen.

Dieseko heeft inmiddels tal van bijzondere projecten op haar naam staan. Zo demonteerde het bedrijf eind 2016 met succes verschillende buizen van het Windmolenpark Lely van Nuon.

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates