Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Gastenhuis scoort hoog op Trimbos Monitor Woonvormen Dementie

Categorie:
Nieuws

Datum:
21 april 2020

Het Gastenhuis scoort op vrijwel alle onderdelen boven het sectorgemiddelde van woonzorginstellingen voor mensen met dementie. Dit blijkt uit de vierde Monitor Woonvormen Dementie die het Trimbos-instituut heeft gepubliceerd. Belangrijke pijlers van Het Gastenhuis zijn persoonlijke aandacht, behoud van eigen regie en een inwonend zorgechtpaar in elk Gastenhuis. De monitor is eind 2019 uitgevoerd op de locatie Vleuten en zal periodiek worden herhaald op meerdere locaties.

Een van de conclusies is dat Het Gastenhuis bijna 30% minder psychofarmaca toedient aan bewoners. Dit terwijl de psychogeriatrische problematiek van haar bewoners zelfs iets hoger blijkt dan het sectorgemiddelde. Ook blijkt uit de monitor dat Gastenhuis-bewoners beter functioneren en een hogere kwaliteit van leven ervaren (sociale relaties, zich thuis voelen, iets om handen hebben, positief affect, ontspannen gedrag, zich niet geïsoleerd voelen). Verder scoort de participatie van NPM Capital hoog op persoonsgericht werken, kwaliteit van zorg, betrekken van bewoners bij activiteiten, en de personele bezetting per bewoner.

Door Gastenhuis-medewerkers wordt minder werkdruk en emotionele uitputting ervaren en meer autonomie. De waardering voor de stijl van leidinggeven is hoger dan in de sector en medewerkers voelen zich sterker betrokken bij de organisatie. Verder is het leerklimaat hoog vergeleken met de sector, en scoort Het Gastenhuis hoger op tevredenheid van familie en van verzorgend personeel.

Clasien Schakenraad, directeur van Het Gastenhuis: “Wij zijn heel blij dat het Trimbos met deze monitor gedegen wetenschappelijk onderzoek naar dementiezorg realiseert. Dit geeft concrete handvatten voor aanbieders van deze zorg om betere kwaliteit te leveren. Want we hebben het in de sector altijd over kwaliteit van zorg, maar wat is dat, en hoe meet je dat? Door de gevalideerde instrumenten die Trimbos gebruikt, krijgen we daar nu meer grip op.”

Over de Trimbos Monitor Woonvormen Dementie
De monitor is een studie naar de kwaliteit van verpleeghuiszorg in Nederland voor mensen met dementie. Trimbos, een onafhankelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg, voert dit uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ondervraagt daarvoor zowel bewoners en hun familie als medewerkers en externe zorgprofessionals. De resultaten leveren informatie op voor interne kwaliteitsverbetering, en geven inzicht in ontwikkelingen op belangrijke thema’s in de dementiezorg over de tijd. Deze thema’s sluiten nauw aan bij de thema’s in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (persoonsgerichte zorg, veiligheid, leren en verbeteren van kwaliteit).

Lees ook ‘Dementiezorg moet aansluiten bij de leefwereld van de cliënten’