Terug naar news overzicht

Hendrix Genetics en Solidaridad werken samen bij introductie duurzaam pluimvee in Afrika | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
Hendrix Genetics en Solidaridad werken samen bij introductie duurzaam pluimvee in Afrika | NPM Capital

Hendrix Genetics en ontwikkelingshulporganisatie Solidaridad hebben een samenwerkingsverband gesloten met als doel om lokale Afrikaanse pluimveehouders toegang te geven tot een meer duurzaam kippenras. De combinatie van het Hendrix Genetics SASSO-ras en de netwerkinfrastructuur van Solidaridad moet kleine boeren in Mozambique en Zambia meer bestaanszekerheid gaan bieden en tevens gaan bijdragen aan de beschikbaarheid van voldoende dierlijke eiwitten. 

Naar verwachting zal de markt voor dierlijke eiwitten in Afrika de komende jaren aanzienlijk groeien. Pluimvee en eieren zijn een belangrijke bron van eiwitten en kunnen bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening. De door Hendrix Genetics gefokte SASSO-kip is een typische ‘dubbeldoel-kip’, wat betekent dat zij zowel geschikt is voor de productie van eieren als voor de productie van vlees. Daarbij stelt de kip weinig eisen aan haar leefomgeving en is ze dus ook ‘in de achtertuin’ te houden.

De SASSO-kuikens worden eerst in een ‘moedereenheid’ opgefokt in groepen van ongeveer 500 dieren onder ideale omstandigheden (voer, water, vaccins en beheer). Na de broedperiode (4-6 weken) worden de tienerkuikens in kleine hoeveelheden verkocht aan kleine boerenbedrijven op het platteland in Zambia (Katete) en Mozambique (Angonia en Gurue). Deze aanpak vermindert het sterftecijfer van de kuikens drastisch (ongeveer 5% in vergelijking met meer dan 40%). Door de sterke start hebben de tienerkuikens ook een hogere productiviteit. Dit betekent dat de kippen meer dan 180 eieren per jaar kunnen leggen, terwijl de hanen binnen drie maanden een gewicht van ongeveer twee kilo kunnen bereiken.

Positie van vrouwen
Doel van het project Sustainable Access to Poultry Parental Stock to Africa (SAPPSA) is om een positieve invloed uit te oefenen op het leven van de lokale boeren en hun gezinnen. Het richt zich daarom ook op de toegang tot betaalbaar en betrouwbaar pluimveevoer. Dat is een grote uitdaging, aangezien de distributie van het voer gecentraliseerd is rond de grote steden. Op alle drie de projectlocaties moeten de boeren meer dan 500 km reizen om pluimveevoer in te kunnen kopen, waardoor de reiskosten onmogelijk zijn op te brengen. Solidaridad zet daarom tevens in op duurzame lokale sojateelt als bron van pluimveevoer. Doordat kleine sojaboeren toegang krijgen tot een winstgevende markt, kan de sojasector in zuidelijk Afrika uiteindelijk als geheel meer duurzaam worden.

Een belangrijk neveneffect van het project is dat het ook bijdraagt aan de verbetering van de positie van vrouwen in de regio. In de meeste Afrikaanse plattelandsgemeenschappen is het fokken en verhandelen van vee namelijk strikt voorbehouden aan mannen. Alleen kleinvee (kippen, geiten, schapen) geldt als een sociaal aanvaardbaar alternatief voor vrouwen. Door de meerwaarde van deze vorm van veehouderij te vergroten, krijgen vrouwen meer kansen en kunnen ze meer bijdragen aan het gezinsinkomen.

Weg vrij voor een grotere impact
Op de langere termijn beogen Hendrix Genetics en Solidaridad de lokale waardeketens binnen de Afrikaanse pluimveesector fundamenteel te versterken, door kleine boerenbedrijven rendabeler en productiever te maken. Niet alleen met betere dieren en beter voer, maar ook door kleine pluimveehouders te helpen een professionaliseringsslag op het gebied van diergezondheid (toegang tot vaccins), water, voeding en management. Hiervoor worden onder meer ‘influentials’ ingezet die eventuele bestaande weerstanden tegen een andere manier van werken kunnen wegnemen. Op deze wijze maken zij de weg vrij voor een grotere impact.

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates