Terug naar news overzicht

HAK wil ‘On the Way to PlanetProof’-keurmerk voor haar groenten | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
HAK wil ‘On the Way to PlanetProof’-keurmerk voor haar groenten | NPM Capital

Marktleider ambieert positie van duurzame koploper in groenteconserven

Groente- en peulvruchtenfabrikant HAK uit Giessen gaat als eerste producent in de groenteconservensector inzetten op het ‘On the Way to PlanetProof’-keurmerk voor een groot deel van haar producten. Dit nieuwe, onafhankelijke duurzaamheidskeurmerk (voorheen Milieukeur) van Stichting Milieukeur (SMK) kan worden toegekend aan boeren, tuinders en producenten die op duurzamere wijze produceren of telen. HAK wil al in 2021, of zoveel eerder als mogelijk, haar in Nederland geteelde zomer- en wintergroenten en peulvruchten op deze wijze verder verduurzamen.

Om het keurmerk On the way to PlanetProof te mogen voeren, moeten leveranciers van zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeringspartijen die onder andere kijken naar doelen voor energie en klimaat, gewasbescherming, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, bemesting, water, afval en reiniging. Ook productie en consumptie (onder meer verpakking) worden in de uiteindelijke certificering meegenomen. De eisen voor On the way to PlanetProof kunnen ieder jaar worden herzien en zo nodig aangescherpt.

Timo Hoogeboom, CEO van HAK, zegt dat de ambitie om het On the way to PlanetProof-keurmerk te verwerven op de eerste plaats een strategische is. “Het is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering en missie om zoveel mogelijk mensen te helpen om meer groenten en peulvruchten te eten op een verantwoorde manier. En het is vooral een heel belangrijke volgende stap in onze langjarige duurzaamheids- en kwaliteitsinspanningen door de hele keten heen. Van onze intensieve samenwerking met telers, processen in onze fabriek, product- en verpakkingsontwikkeling, tot en met samenwerking en dialoog met onze distributiepartners. Ook zijn we ervan overtuigd dat de consument, sneller dan we nu wellicht nog denken, de voorkeur zal geven aan producten die worden geoogst, verwerkt en verpakt volgens de beste duurzaamheidsstandaarden. De kracht van het On the way to PlanetProof-concept is dat het zo breed is opgezet en kijkt naar duurzaamheid in alle schakels van de keten.”

Aanpassingen in de teelt nodig
HAK werkt al decennialang nauw samen met lokale telers ten behoeve van hoogwaardige kwaliteit en verantwoorde productie. Het grootste deel van alle groenten en peulvruchten wordt door het A-merk binnen een straal van 125 kilometer van de fabriek in Giessen betrokken. Dat gebeurt deels rechtstreeks en deels via gespecialiseerde teeltbedrijven waarmee HAK afspraken heeft.

Adri den Dekker, directeur Inkoop, Landbouw en Duurzaamheid bij HAK, bevestigt dat alle zomer- en wintergroenten en peulvruchten die binnen de 125 kilometerstraal ‘gesourced’ worden op de rol staan om gecertificeerd te worden. “Onze rode kool, die we vooral van dichtbij van lokale telers rondom onze fabriek in Giessen betrekken, zal vanaf de nieuwe oogst dit jaar al gecertificeerd worden. Ook onze zuurkool zal met ingang van het nieuwe seizoen volledig On the way to PlanetProof gecertificeerd zijn. Voor de overige grondstoffen geldt dat wij, en dat wil zeggen HAK tezamen met de eigen telers en die van gespecialiseerde teeltbedrijven, ons volop gaan inspannen om noodzakelijke aanpassingen in de teelt te realiseren, onder meer op het gebied van gewasbescherming. En dat is niet altijd eenvoudig, met de volumes die de markt vraagt onder wisselende klimatologische omstandigheden.”

Ambassadeur
Den Dekker noemt On the way to PlanetProof eigenlijk niets meer dan een volgende stap in de reis in verduurzaming die HAK al langer maakt. “Dit komt niet uit de lucht vallen. We werken al jaren samen met de Stichting Veldleeuwerik en focussen in die zin al langer, aan de hand van een eigen schema met milieubelastingspunten, op de reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij onze telers”, aldus Den Dekker. “On the way to PlanetProof gaat echter weer een stap verder. En van die beweging willen we graag een actieve ambassadeur worden.”

On the way to PlanetProof is onderdeel van de missie en de nieuwe integrale duurzaamheidsstrategie van HAK, genaamd de Groene Keuken. Deze strategie is erop gericht consumenten op verantwoorde wijze meer groenten te laten eten. Niet alleen duurzame teelt, maar ook duurzame verwerking, ingrediënten, verpakkingen en consumptie zijn daarin belangrijke pijlers.

Lees ook ‘De natuur als uitvinder’

 

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates