Terug naar news overzicht

Duurzame veeteelt is onderdeel van wereldwijde voedseluitdaging | NPM Capital

Nieuws
Datum
23 juni 2020
Duurzame veeteelt is onderdeel van wereldwijde voedseluitdaging | NPM Capital

Intensieve veeteelt ligt in toenemende mate onder vuur vanwege de impact ervan op het milieu en het klimaat. Tegelijkertijd is veeteelt een onmisbare schakel in een duurzaam landbouwsysteem dat de wereldbevolking van de toekomst kan voeden. Alle reden dus om ook de veeteelt te verduurzamen. Met het programma Better Breeding Today for a Brighter Life Tomorrow wil Hendrix Genetics daaraan een zichtbare bijdrage leveren, met de Social Development Goals als leidende principes.

De roep om een meer plantaardig eetpatroon neemt toe, althans in West-Europa en enkele andere welvarende gebieden. Vlees en zuivel zouden slechts in beperkte mate onderdeel moeten zijn van dat eetpatroon; de nadruk zou moeten liggen op groenten, fruit en peulvruchten. De consequentie van deze visie is dat in landbouwsystemen akkerbouw dominant zou moeten zijn, en er voor veeteelt slechts een marginale bijrol zou moeten worden ingeruimd.

Experts zoals Jaap van Wenum, voorzitter van LTO Akkerbouw, wijzen er echter op dat een ongebreidelde krimp van de veestapel die sommigen voorstaan, niet in het belang is van een sterke akkerbouw. Een wereld zonder vee betekent namelijk ook een wereld zonder dierlijke mest voor de akkers. De mineralen en de organische stof die de akkerbouw uit de bodem haalt, moeten immers ook weer aangevuld worden. Juist de veehouderij is in staat om daar een belangrijke rol in te vervullen, en producten te verwaarden tot voor de plant en voor de bodem waardevolle voeding. Daar horen naast gras (dat we als mens niet kunnen verteren) ook bij- en restproducten uit de akkerbouw bij, zoals bietenpulp, aardappelpersvezels en bierbostel.

Kortom, voor een ‘volhoudbare’ (lees: duurzame) land- en tuinbouw gaat het om een goede balans tussen plantaardige en dierlijke productie. Die laatste zou dan wel (ook) zo duurzaam mogelijk moeten worden ingericht. Alleen is dat laatste gemakkelijker gezegd dan gedaan, want bij de verduurzaming van de dierhouderij spelen tal van factoren een rol. Een van die factoren - en tevens een van de belangrijkste - is het selecteren van de (genetisch) beste dieren, zegt Marcel Huijsmans van Hendrix Genetics. “Door de juiste dieren te selecteren, vergroot je de productiviteit en efficiëntie van de dierlijke eiwitproductie. Je hebt minder hulpbronnen nodig en je beperkt de impact van elk individueel dier op het milieu tot een minimum.”

Inzetten op hoogwaardige genetica
Het verhogen van de opbrengst en het leveren van meer productiviteit door betere genetica is iets waar Hendrix Genetics – een participatie van NPM Capital - al tientallen jaren in uitblinkt. Huijsmans: “We zijn bijvoorbeeld zo goed geworden in het fokken van leghennen dat onze kippen inmiddels 43% meer eieren leggen dan kippen in de jaren zestig. Ofwel: door in te zetten op hoogwaardige genetica heeft de wereld met dezelfde hoeveelheid leghennen 43% meer eieren gekregen, met minder impact op het milieu.”

Duurzaam fokken houdt tevens in dat er wordt gekeken naar dieren die relatief weinig of relatief laagwaardig voer kunnen omzetten in hoogwaardig vlees. Huijsmans: “Varkens zijn hiervan een goed voorbeeld. Dat zijn meesters in het heel efficiënt omzetten van voer van mindere kwaliteit, zoals menselijk voedselafval, in hoogwaardig eiwit. Door die kwaliteit te versterken in de dieren, draag je dus indirect bij aan het terugdringen van de CO2-footprint.”

Een derde aspect aan duurzaam fokken is het selecteren van dieren die zijn toegerust om de uitdagingen van specifieke huisvestings- en klimaatomstandigheden het hoofd te bieden. Het sleutelwoord daarbij is weerstand. Huijsmans: “Dieren met een goede weerstand tegen bepaalde ziektes en bepaalde klimatologische omstandigheden hebben een betere overlevingskans en dragen zo bij aan het terugdringen van voedselverspilling vooraan in de keten.”

Agenda voor Duurzame Ontwikkeling
Bijzonder is dat Hendrix Genetics met deze aanpak ook zeer concrete invulling geeft aan een viertal Social Development Goals (SDG’s), de internationale doelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 formuleerden om de meest urgente uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in de wereld aan te gaan. Deze ‘Agenda voor Duurzame Ontwikkeling voor 2030’ omvat onder meer doelstellingen op het gebied van armoedebestrijding, volksgezondheid, beter onderwijs, vermindering van ongelijkheid, milieubeheer en klimaatverandering.

Huijsmans: “Met ons programma Better Breeding Today for a Brighter Life Tomorrow dragen we actief bij aan SDG 2 (een einde maken aan alle vormen van honger en ondervoeding – red.), SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie – red.), SDG 13 (actie om kwetsbare regio's te ondersteunen en tegelijkertijd de uitstoot te verminderen – red.) en SDG 17 (het vormen van partnerschappen om te werken aan de verwezenlijking van alle SDG's – red.). Als Hendrix Genetics hebben we deze SDG's van harte omarmd en hebben we heldere ideeën ontwikkeld over hoe we ze in ons eigen bedrijf kunnen bevorderen. Ze zullen ook de komende vijf jaar richtinggevend zijn in hoe we ons dagelijks werk uitvoeren.”

Een voorbeeld van de invulling van SDG 2 is de focus die Hendrix Genetics aan het aanbrengen is op die regio's waar de populatie de komende jaren naar verwachting het meest zal toenemen, zoals Azië en Afrika. Huijsmans: “Het verhogen van de efficiëntie van de eiwitproductie in deze gebieden is nu een van onze belangrijkste prioriteiten. Wij denken dat we met onze hoogwaardige diergenetica een enorme bijdrage kunnen leveren aan het verlichten van de honger, en dan met name in de gebieden die momenteel zeer beperkte en mogelijk verarmde genetische hulpbronnen hebben, zoals Afrika ten zuiden van de Sahara.”

SDG17: samenwerken met partners
Hendrix Genetics werkt nauw samen met een grote verscheidenheid aan bedrijven, universiteiten, overheden, onderzoeksinstituten, non-profit organisaties (zoals de Bill en Melinda Gates Foundation) en andere overheden om de wereldvoedseluitdaging aan te gaan. Bijzonder vermelding verdient Breed4Food - een consortium dat is opgericht door vijf organisaties: Wageningen Universiteit en vier internationale veeteeltbedrijven. Breed4Food wil uitgroeien tot een internationaal ‘center of excellence’ voor onderzoek en innovatie in de dierengenetica.

Lees ook ‘Het Afrikaanse pluimveeproject: een jaar later’
Lees ook ‘Blockchain: transparantie in de keten’

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates