Terug naar news overzicht

Dreigende ‘scarcity of resources’ belangrijke driver voor agritech-sector | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
Dreigende ‘scarcity of resources’ belangrijke driver voor agritech-sector | NPM Capital

De agritech-sector behoort al enige tijd tot de strategische investeringssectoren van NPM Capital. Dit was aanleiding voor NPM om een samenwerking aan te gaan met Hillenraad Partners, marktleider op het gebied van strategie en additionele diensten voor food, tuinbouw, toelevering- en uitgangsmaterialen (pootgoed, plantgoed en zaaizaad) tussen. Rutger Ruigrok, managing director van NPM Capital, vertelt waarom deze sector zoveel potentie heeft – en waarom bij uitstek lange termijn-groeikapitaal die potentie kan verzilveren.

HAK, Continental Bakeries, Royaan: NPM Capital heeft in het verleden al een behoorlijke trackrecord opgebouwd in food-bedrijven. Sluit deze nieuwe focus op agritech daarop aan?

“Het klopt dat we tussen pakweg 2005 en 2012 veel in het midden van de foodketen hebben geïnvesteerd. Op een zeker moment constateerden we echter dat dit segment door een aantal trends in toenemende mate onder druk komt te staan. Daarom hebben we onze investeringsstrategie aangepast en zijn we ons meer op de voorkant van de keten gaan focussen. Dan kom je uit bij een heel ander soort bedrijven, namelijk de bedrijven die vooral gericht zijn op het efficiënter maken van land- en tuinbouw, veelal met behulp van technologie. Denk bijvoorbeeld aan zaadveredelaars, kwekers, fabrikanten van gespecialiseerde landbouwapparatuur en melkrobots, enzovoorts. Dat vinden we op dit moment heel interessant en daar willen we ons meer op gaan toeleggen.”

Waarom zijn juist dit type bedrijven zo interessant?

“Dat heeft te maken met de bovenliggende megatrend: de wereldbevolking groeit de komende decennia nog fors door, terwijl de oppervlakte aan beschikbare landbouwgrond eerder afneemt. Er dreigt dus een ‘scarcity of resources’. Het antwoord ligt dus in efficiënter benutten van deze resources door het gebruik van technologie en daar spelen deze bedrijven een voortrekkersrol in.”

Is er niet heel veel expertise nodig om deze zeer gespecialiseerde bedrijven goed te kunnen volgen, laat staan waarderen?

“Absoluut. Daarom gaan we ook niet over één nacht ijs. Wij hebben als eerste stap een Agritech Advisory Board opgericht. We hebben hiertoe een viertal experts aan ons weten te binden. Om te beginnen Aalt Dijkhuizen, voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR en commissaris bij diverse agritech-bedrijven, waaronder Hendrix Genetics. Daarnaast ondernemer Jan-Willem Breukink, voormalig CEO van Incotec, die met name heel goed is ingevoerd in de wereld van de zaadveredeling. Dan nog Kees Aarts, oprichter van Protix Biosystems, een innovatief bedrijf dat zich richt op de productie van schaalbaar, stabiel en kwalitatief hoogwaardig insecteneiwit. En als laatste Emmo Meijer, die een glansrijke R&Dcarrière achter de rug heeft bij DSM, Unilever en FrieslandCampina en bestuursvoorzitter is van het TKI Agri & Food.

Die vier halen we een aantal keren per jaar bij elkaar en samen met hen bespreken we de studies die we zelf maken. Zij helpen ons de interessante van de minder interessante ontwikkelingen te onderscheiden, en kunnen door hun grote netwerken deuren openen van voor ons interessante ondernemingen.”

Waarom past de agritech-sector zo goed bij NPM Capital?

“De agrisector is over het algemeen cyclisch van aard. Je moet dus een wat langere adem hebben om als het ware door die cycli heen te kunnen kijken. Als je zoals de meeste investeerders een kortere termijn-beleggingshorizon hebt, dan lukt dat niet en als je dan op het verkeerde moment in de cyclus uit moet stappen, kan je investering zomaar mislukt zijn. Wij kunnen daar vanuit onze lang termijn beleggingshorizon beter mee omgaan. Een tweede reden is dat er in deze sector heel veel mooie familiebedrijven actief zijn, en daar hebben wij vaak een wat natuurlijkere klik mee dan het gemiddelde private equity fonds.. Wij hebben vanouds veel ervaring met familiebedrijven, we weten hoe ze denken en kennen de gevoeligheden. En als de situatie erom vraagt kunnen wij ook prima uit de voeten met een minderheidsbelang.”

Jullie zijn ook een strategische samenwerking aangegaan met Hillenraad Partners. Waarom is dat?

“Martien Penning, de oprichter van Hillenraad Partners, heeft zich zeer grondig verdiept in deze sector en geldt voor tal van bedrijven als een soort vertrouwensman. Hij kan als geen ander bruggen slaan. Omgekeerd is hij erg gecharmeerd van onze gedegen strategische benadering. Hij ziet NPM Capital echt als een partij die een consolidatie teweeg zou kunnen brengen in agritech-sector, waar nog heel veel kleinere familiebedrijven actief zijn die wel willen groeien, maar er niet zelfstandig in slagen om een buy-and-buildstrategie uit te rollen. Wij kunnen daarin met ons profiel een belangrijke ondersteunende rol spelen.”

Tot slot: is er al sprake van concrete acquisities?

“We zijn inmiddels bij heel veel bedrijven langs geweest en hebben ook al veel gesprekken gevoerd. Deels waren die verkennend van aard, maar deels ook concreter, bijvoorbeeld over hoe een vorm van samenwerking op enig moment eruit zou kunnen zien. Om in de terminologie te blijven: we zijn op dit moment vooral aan het zaaien. En dat moet zorgvuldig gebeuren om te kunnen oogsten. Je moet elkaar leren kennen, vertrouwen opbouwen en laten zien dat je de business ook echt begrijpt. Grote stappen, snel thuis werkt niet bij dit type bedrijven.”

Lees ook: ‘NPM en Hillenraad partners slaan handen ineen’

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates