Overslaan en naar de inhoud gaan

Door samenwerking met NIBE versterkt Kiwa Group haar positie op gebied van duurzaam bouwen

Categorie:
Nieuws

Datum:
21 maart 2018

NPM Capital-participatie Kiwa Group werkt sinds begin 2018 formeel samen met NIBE, adviesbureau voor duurzaam bouwen uit Bussum. NIBE houdt zich onder meer bezig met het kwantificeren van de invloed die bouwproducten hebben op de leefomgeving en met advisering op het gebied van duurzaam bouwen. Het bureau blijft zelfstandig en onder eigen naam opereren in de Kiwa Group.

Met de samenwerking versterkt Kiwa ook het netwerk met de partners van NIBE. Dit zijn duurzaamheidsorganisaties zoals de Dutch Green Building Council, Group4Wellness,  het expertpanel van Duurzaam Gebouwd en platform MVO Nederland. NIBE wordt veel geraadpleegd over duurzaam bouwen en daarom biedt de organisatie veel informatie aan op verschillende online en offline platforms. Dankzij de samenwerking met Kiwa kan NIBE haar waarden heel gericht uitbouwen. NPM Capital beoogt als langetermijnaandeelhouder verder bij te dragen aan de groei van Kiwa.

Als internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf in de TIC-sector (Testing, Inspection and Certification) voert Kiwa inspecties en certificeringen uit. Ook verzorgt het bedrijf trainingen en levert het diverse dataservices. Door de participatie van NPM Capital is Kiwa ervan verzekerd dat het als Nederlandse TIC-organisatie en certificatiemerk zelfstandig de ruimte heeft zich verder te ontwikkelen. Sinds 2011 neemt Kiwa regelmatig andere ondernemingen over om zo haar positie als wereldwijd toonaangevende TIC-speler verder uit te bouwen. Met de onafhankelijke en onpartijdige certificatie- en inspectiediensten van NIBE biedt Kiwa de bouwsector inzicht en transparantie. Dit geeft inzicht in de kwaliteit, veiligheid en de duurzaamheid van bouwproducten en bouwprocessen.

NIBE: sterk betrokken in netwerk verduurzaming

NIBE onderzoekt, adviseert en ontwerpt al 25 jaar op het snijvlak van milieu, gezondheid en bouw.  De organisatie werkt voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers in de bouwsector: van overheden via ontwikkelende partijen tot producenten van bouwproducten. NIBE is in staat om binnen negen verschillende werkvelden onderzoek uit te voeren en/of advies te bieden: van de ondersteuning van grote locatieontwikkelingen tot concrete materiaalvraagstukken. Ook verzorgt het adviesbureau de DUBOkeur certificering van duurzame bouwproducten en kwantificeert het de invloed die bouwproducten hebben op de leefomgeving. 

Die kennis en kunde worden breed en internationaal toegepast: zo kan NIBE een Environmental Product Declaration (EPD) opstellen waarmee een product in de nationale milieudatabase kan worden opgenomen. Ook worden Levens Cyclus Analyses (LCA) uitgevoerd; door het berekenen van de schaduwkosten van bouwproducten gedurende alle levensfasen komt NIBE tot een vergelijkende Milieuclassificatie (www.nibe.info).

Milieuclassificaties als DUBOkeur worden gedaan door NIBE

Voor meer informatie over Kiwa kunt u zich wenden tot NPM Capital, Martijn Koster via koster@npm-capital.com.