Terug naar news overzicht

Digitale transformatie: de juiste route is cruciaal | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
Digitale transformatie: de juiste route is cruciaal | NPM Capital

Steeds meer ondernemingen zien zich geplaatst voor een enorme uitdaging: transformeren van een business die gebruikt maakt van data, naar een business die volledig gedreven wordt door data. Een team consultants van de Boston Consulting Group onder leiding van Senior Partner & Managing Director Antoine Gourévitch onderzocht hoe die transformatie het best kan worden ingezet. Grootste valkuil: teveel in één keer willen doen.

Gemeten naar mondiale marktkapitalisatie stond in 2004 slechts één data driven organisatie in de top-5: Microsoft. Op dit moment wordt diezelfde top 5 volledig bezet door data driven ondernemingen: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon en Facebook. Het is tekenend voor een trend: de succesvolle businessmodellen van de toekomst maken niet zozeer gebruik van data, nee ze zijn gebouwd op (big) data. En dat vraagt, merken veel CEO’s, méér dan enkel incrementele aanpassingen van het bestaande businessmodel.

Veel ondernemingen kampen met verouderde (‘legacy’) IT-systemen die niet zelden nu al overbelast zijn. De gedachte dat deze systemen zouden moeten kunnen omgaan met datastromen die tien tot honderd keer zo omvangrijk zijn, is niet realistisch. De vraag is dan ook eerder: hoe bouwen we aan de onderneming van morgen, zonder die van vandaag in gevaar te brengen?

Consultants van de Parijse vestiging van de Boston Consulting Group deden met deze vraag in het achterhoofd onderzoek naar de beste manier om een ‘data transformation’ vorm te geven. Hun conclusie: begin met kleine pilotprojecten, gebruik die ervaring (en de omzet die ze opleveren) om een bedrijfsbreed plan te ontwikkelen en rol dat vervolgens internationaal uit. Die drietrapsraket biedt, zo blijkt, aanmerkelijk grotere kans op succes dan wat de auteurs aanduiden als een ‘system-wide overhaul’.

Change management cruciaal

In een op dit onderzoek gebaseerde position paper gaan de auteurs uitgebreid in op de succesfactoren van elke fase. Zo is het in de eerste fase essentieel het laaghangend fruit te identificeren: (deel)processen die relatief eenvoudig te digitaliseren zijn, en die zichzelf – eenmaal data driven – direct beginnen terug te verdienen. Klassieke domeinen waar dit type processen vaak aanwezig zijn, zijn bijvoorbeeld sales support of supply chain management.

Zijn de eerste learnings eenmaal geoogst, dan kan parallel aan de eerste fase een begin gemaakt worden met de tweede fase: het ontwikkelen van een road map voor een bedrijfsbrede transformatie. Kernvragen zijn hier: welke functies/units profiteren het meest van digitalisering en waar zitten de grootste barrières? In welke systemen moeten we investeren om hoogwaardige data analytics mogelijk te maken binnen elk segment van de onderneming? En hoe kunnen we de gewenste (visie op) transformatie het beste framen en communiceren?

Pas als er een gedetailleerd onderbouwde road map (inclusief prioritering en fasering) beschikbaar is, verrijkt met de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilotprojecten, is een onderneming in de ogen van de auteurs klaar voor de echte stap: het invoeren van volledig digitale, data driven processen en werkwijzen in de hele organisatie. Deze fase vraagt om veel leiderschap, aangezien medewerkers ingesleten patronen en het traditionele ‘silodenken’ zullen moeten loslaten. De auteurs waarschuwen dan ook dat een ‘data-driven culture’ niet van de ene dag op de andere kan worden gerealiseerd. ‘[It takes] a change management program to embed new mindsets, behaviors, and ways of working’, aldus de onderzoekers.

Talent en competenties

Voor ondernemingen die twijfelen aan hun eigen capaciteit dit proces tot een goed einde te brengen, heeft de Boston Consulting Group een build-operate-transfer model ontwikkeld. Dit biedt, aldus de auteurs, een goede leidraad bij een aantal cruciale stappen, zoals het definiëren van nieuwe rollen (inclusief governance), het bouwen van ‘data-first culture’, het invoeren van ‘agile’ werkmethodieken en het aantrekken en cultiveren van het benodigde talent en competenties.

Hoe dan ook: wie een rol wil blijven spelen in de wereld van morgen, kan niet anders dan vandaag beginnen met een digitale transformatie, zegt hoofdonderzoeker Antoine Gourévitch in zijn nawoord. Het volgen van de juiste route is daarbij cruciaal. “This contest will not be won by making huge bets. The winners will be agile, pragmatic, and disciplined. They will move fast and capture quick wins, but they will also carefully plan a transformation roadmap to optimize performance in the functions and operations that create the most value, while building the technical capabilities and resources to sustain the transformation”, aldus Gourévitch.

Verder lezen? Hier vindt u het artikel van de Boston Consulting Group

Digital transformation by Brian Mathers (CC BY-ND 2.0)

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates