Overslaan en naar de inhoud gaan

De succesfactoren van een buy & build-strategie volgens Bart Coopmans

Categorie:
Buy & Build

Datum:
12 oktober 2016

Het geheim achter een geslaagde buy and build-strategie en welke van deze factoren zijn doorslaggevend voor een succesvolle integratie? Bart Coopmans, Investment Director bij NPM Capital, doet een boekje open in vijf prangende vragen.

1. Er wordt wel gesteld dat een buy and build-strategie vooral aantrekkelijk is voor private equity-firma’s die snel de omzet en winstgevendheid van een participatie willen verhogen, om zo een succesvolle en relatief snelle exit te vergemakkelijken. Hoe kijk jij hier tegen aan?

“Wij passen buy and build vooral toe bij ondernemingen die een schaalbaar businessmodel hebben. Wat ik daarmee bedoel is dat extra schaalgrootte voor deze onderneming bovengemiddeld voordelig uitpakt. Bijvoorbeeld omdat cross-selling dan mogelijk wordt (dat je je bestaande klanten ook andere producten kunt verkopen, red.), wat tot snelle omzetgroei leidt. Een ander voordeel kan zijn dat zo’n bedrijf een bepaalde technologie met een grotere schaal sneller kan uitrollen. Of dat er andere mogelijkheden ontstaan om kosten te besparen. Buy and build is dan een middel om de onderneming sneller van deze voordelen te kunnen laten profiteren, en daardoor een betere en meer succesvolle onderneming te worden.”

2. Er is niet zoiets als ‘de’ ideale strategie, maar als je vijf succesfactoren van een willekeurige buy and build-strategie zou moeten noemen, welke zouden dat dan zijn?

“Er moet om te beginnen sprake zijn van een onderneming met een duidelijke strategie, met daarin een expliciete rol voor buy and build om er een betere onderneming van te maken. Ook moet er een duidelijke visie zijn op het doen van overnames en op de aanpak om die overname ook te echt integreren. Ten tweede moet er een sterk management aan het roer staan dat deze strategie succesvol uit kan voeren.

Een derde belangrijke succesfactor is zoals ik net al noemde een schaalbaar businessmodel dat bij voorkeur internationaal uit te rollen is. Een vierde factor is dat de onderneming actief moet zijn in een gefragmenteerde industrie met een voldoende beschikbaarheid aan mogelijke overnamekandidaten. En tot slot heeft de onderneming bij voorkeur al ervaring met overnames en succesvolle integratie hiervan.”

3. Welke van deze succesfactoren is voor NPM doorslaggevend en waarom?

“Bij NPM richten wij ons zeer sterk op een solide managementteam dat deze strategie kan ondersteunen, de schaalbaarheid van het businessmodel en de mate waarin er een echt duidelijk en er een specifiek plan is om de overnames succesvol te integreren.”

4. Het gebeurt nogal eens dat private equity-firma’s snel veranderingen doorvoeren in het zittend management (en dit soms geheel vervangen) van de door hun overgenomen bedrijven. Hoe kijk jij daar tegenaan?

“In principe investeren wij bij een nieuwe onderneming óók in het management van die onderneming. Daarmee bedoelen wij dat wij het geloof moeten hebben dat het management de gepresenteerde strategie succesvol kan uitvoeren. Het is dus strategie én management. Natuurlijk kan het zo zijn dat het zittende management gedurende de looptijd van een investering niet meer de ideale opzet heeft die op dat moment bij de onderneming past. Het komt maar zelden voor dat ondernemende starters een bedrijf óók goed kunnen managen als het plots een miljard omzet heeft. Dus we bouwen op het management, maar zijn er samen met hen scherp op dat hun combinatie met de onderneming blijft werken.”

5. Zie je bijzondere voordelen in het doen van bolt-on acquisities ten opzichte van een meer generieke buy and build-strategie?

“Ik denk dat er een grijs gebied is tussen bolt-on acquisities en een buy and build-strategie. Het beeld dat ik bij bolt-on acquisities heb is dat je bij een grotere onderneming een aantal kleine overnames doet om bijvoorbeeld bepaalde specifieke capabilities aan te vullen. De doelstelling is dan een andere dan bij een standaard buy and build-strategie, die meer gericht is op het repeterend doen van acquisities waardoor de schaalgrootte van de onderneming toeneemt met de daarbij behorende voordelen.”