Terug naar news overzicht

Bouw Gastenhuizen De Trappenberg in Huizen gestart | NPM Capital

Healthy Life & Learning
Datum
13 september 2023
Bouw Gastenhuizen De Trappenberg in Huizen gestart | NPM Capital

De bouw van De Trappenberg in Huizen is officieel afgetrapt. Hier komen in 2025 twee kleinschalige Gastenhuizen voor mensen met dementie binnen een duurzaam woonzorggebied met meer dan 300 zorgwoningen voor jong en oud. 

In de Trappenberg, een initiatief van Amvest en Waterland Real Estate, staan zorg en wonen centraal. Er komen 340 zorgwoningen voor 65-plussers of voor mensen met een zorgvraag. In de Trappenberg is plek voor senioren met een lichte tot middelzware zorgvraag en mensen met dementie kunnen terecht in een van de twee zelfstandig opererende Gastenhuizen. Deze gaan dementievriendelijke, open woonzorg aanbieden. Ieder huis krijgt 21 appartementen en een team van ca. 25 (zorg)medewerkers. 

Plan 
In samenwerking met een stedenbouwkundige en een architect is een ruimtelijk ontwerp voor het gehele terrein opgesteld. In dit plan blijft het historische gebouw behouden en wordt het volledig gerenoveerd. De bijgebouwen worden afgebroken. Op deze manier wordt de verbinding tussen het hoofdgebouw en de natuur hersteld. In het groen komen twee tuinkamers omsloten door paviljoens vanwaar je eenvoudig de natuur in loopt. De tuinkamers krijgen een eigentijdse stijl waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke elementen en materialen. 

De nieuwe woonvoorzieningen worden in de hoeken van het woonzorglandgoed opgebouwd tussen het groen. Het plan berust op een landschappelijk karakter met respect voor bos en heide. Het plan sluit aan bij de uitgangspunten van de gemeente Huizen om de natuur in de omgeving te respecteren, het historische hoofdgebouw te behouden, werkgelegenheid te creëren en een plek te maken voor alle bewoners in en om Huizen.  

Relatie met de omgeving 
De bossen rondom De Trappenberg en de Blaricummer- en Tafelbergheide bieden een rustieke, landelijke en natuurlijke leefomgeving met veel ruimte voor ontspanning en beweging. Door het asfalt met circa 5.000 m² terug te brengen, wordt ruimte gecreëerd voor meer groen en biodiversiteit. 

De Trappenberg wordt een plek die uitnodigt tot ontmoeting, zodat bewoners makkelijk sociale contacten kunnen onderhouden en onderdeel zijn van de gemeenschap. De bijzondere plekken binnen het terrein worden verbonden met de gebieden en wandelroutes buiten het terrein. Op deze manier wordt het woonzorglandschap onderdeel van het landschappelijk en recreatief netwerk in de omgeving. 

Historie 
De Trappenberg werd in 1911 gebouwd als sanatorium voor de behandeling van TBC. In 1955 werd het omgedoopt tot Gooisch Kinderziekenhuis, waarna het vanaf 1956 werd ingezet voor kinderrevalidatie en vanaf de jaren ‘80 ook voor revalidatie van volwassenen. Op de locatie is al ruim een eeuw zorg gevestigd. Stichting Merem Behandelcentra was hier als laatste zorgverlener actief en besloot in 2018 het gehele terrein te verkopen. Waterland Real Estate won de tender en zocht samenwerking met Amvest. Amvest heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van locaties waar zorg wordt geleverd. Zo is zij onder andere betrokken (geweest) bij de succesvolle intramurale dementiezorgconcepten Dagelijks Leven en het Gastenhuis. Op deze historische plaats waar al meer dan 100 jaren zorg verleend wordt, gaat ook de nieuwe Trappenberg geschiedenis schrijven. 

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates