Terug naar news overzicht

Big data en kunstmatige intelligentie brengen diergenetica naar next level | NPM Capital

Nieuws
Datum
13 september 2023
Big data en kunstmatige intelligentie brengen diergenetica naar next level | NPM Capital

Steeds meer data uit steeds meer verschillende bronnen maken het mogelijk om nieuwe patronen en verbanden te ontdekken in de groei-ontwikkeling en het gedrag van dieren. Hendrix Genetics in Boxmeer investeert fors in de ontwikkeling van een Artificial Intelligence (AI)-platform dat de huidige stand van de diergenetica naar een volgend level brengt. Bram Visser, Data Scientist bij Hendrix Genetics, legt uit wat ‘slimmer meten’ het bedrijf en de sector kan opleveren. 

Als we het hebben over ‘slimmer meten’ bij dieren, waar gaat het dan over? 

“In feite gaat het dan over twee parallelle ontwikkelingen. De eerste is dat er data beschikbaar komen uit allerlei nieuwe bronnen. Natuurlijk meten we ook nu al alles wat los en vast zit, maar dat gebeurt veelal fysiek, door mensen. Inmiddels komen er echter ook data beschikbaar afkomstig van camera's, thermometers, microfoons, RFID-lezers (identificatie via radiofrequentie – red.) af te lezen in oormerken en bewegingssensoren. Al die data samen vormen een enorme cloud aan big data. En daar komt ontwikkeling nummer twee om de hoek: met behulp van AI kunnen allerlei niet-lineaire relaties tussen al die databronnen worden herkend, geïnterpreteerd en vervolgens worden aangeboden als informatie.”

En dat alles maakt wat precies mogelijk?

“We staan nog aan de vooravond van deze ontwikkeling, dus waarschijnlijk geldt ‘the sky is the limit’. Maar om een voorbeeld te noemen: het maakt het mogelijk om veel meer te kijken naar gedrag van individuele dieren - waar bevinden ze zich op welk moment in de stal, welke dieren vormen samen een sociaal netwerk, welke dieren zijn verbinders tussen bepaalde sociale groepen, enzovoorts. Aangezien dieren meer en meer in groepen gehouden worden is dat waardevolle informatie. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde sociale groepen apart zetten bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte.”

Een microfoon levert geluidsbestanden op, een camera beelden, een bewegingssensor weer een ander type data… Kan dat allemaal zomaar aan elkaar geknoopt worden? 

“Dat is precies de uitdaging waar we voor staan en waar we aan werken. Het zijn namelijk niet alleen heel veel data, het zijn ook heel veel andersoortige data. Voor een mens is het ondoenlijk daaruit verbanden te destilleren, maar een AI-platform kan dat wel. Sterker: als mensen gaan zoeken naar patronen, doen ze dat op basis van ervaringen uit het verleden. Maar er zijn ook een heleboel patronen denkbaar die wij niet kennen, maar waar wel waarde in zit. Machine-leeralgoritmen worden steeds krachtiger. Wanneer er in de toekomst meer gegevens beschikbaar komen, zijn ze in staat om correlaties te vinden die we nooit in gedachten hebben gehad en waarmee we de resultaten weer verder kunnen verbeteren.

Een deel van onze R&D-inspanningen is dan ook gericht op het ontwikkelen van zo’n platform, want die zijn niet kant-en-klaar te koop. We maken wel gebruik van allerlei open source ontwikkeltools, maar deels moeten we zelf het wiel uitvinden. Daarbij komt dat de ontwikkelingen in dit veld enorm snel gaan. Je moet dus nieuwe technieken snel kunnen incorporeren en uiterst adaptief zijn.”

Wat betekent deze ontwikkeling specifiek voor Hendrix Genetics zelf? 

“Om te beginnen kun je denken aan nieuwe systemen die we kunnen aanbieden aan onze klanten, op basis waarvan ze hun dieren beter en efficiënter kunnen managen. Als je een systeem hebt dat je bijvoorbeeld een seintje geeft als een willekeurig dier al enkele dagen minder goed eet, dan kun je tijdig ingrijpen: kennelijk is er wat aan de hand. Maar ook in onze eigen business zijn de mogelijkheden enorm. Nu analyseren we gegevens nog met traditionele methoden om de genetische waarde van dieren te voorspellen. Straks zijn computers in staat 24/7 te leren, corrigeren en verbeteren. En minstens zo belangrijk: het gebeurt wereldwijd objectief op dezelfde manier. Om een voorbeeld te noemen: hoe levendig een dier is, is indicatie voor zijn genetische gezondheid. Alleen: wat de een ‘levendig’ gedrag vindt, vindt de ander misschien ‘zenuwachtig’. Door slimmer te meten haal je de subjectiviteit van de menselijke beoordelaar weg. En zo kan ik nog tal van andere voorbeelden noemen. Ik denk dat we nog maar net begonnen zijn het eindeloze potentieel van kunstmatige intelligentie te ontdekken.”

Lees verder over Hendrix Genetics

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Word lid van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest relevante updates