Overslaan en naar de inhoud gaan

BCG: Buy-and-build-strategie wint aan populariteit

Categorie:
Buy & Build

Datum:
17 augustus 2016

Steeds meer private equity-firma’s richten zich naast financial engineering op het expliciet verbeteren van de operationele resultaten van hun portfoliobedrijven om waarde te creëren. Dit doen zij met vaak door zogenaamde ‘add-on acquisitions’ te doen: het toevoegen van een reeks bedrijven aan een groter groeiplatform. Dat stellen onderzoekers van The Boston Consulting Group (BCG) in een onlangs verschenen artikel, ‘How Private Equity Firms Fuel Next-Level Value Creation’.

Volgens de auteurs is het doen van overnames en fusies (de zogenaamde buy and buildstrategie), op dit moment de meest gebruikte techniek (91%) van private equity-firma’s om de waarde van hun portefeuillebedrijven te vergroten. Zij bouwen aan en versterken de marktpositie door gericht kleinere bedrijven over te nemen. Deze buy-and-build deals blijken een effectief middel om de omzet- en margegroei te versnellen. Daar komt bij dat een goed uitgevoerde buy-and-buildstrategie leidt tot een betere marktwaardering van ondernemingen, wat zich weer vertaalt in betere exit-condities.

Om meer inzicht te krijgen in het toenemende belang van de buy-and-build deals analyseerde BCG in samenwerking met de HHL Leipzig Graduate School of Management maar liefst 2.372 deals tussen 1998 en 2013. Uit de onderzoeksresultaten blijkt onder meer dat het aandeel deals met add-on acquisitions steeg van 20% in 2000 naar 53% in 2012. Het gemiddelde aantal add-on acquisitions per deal steeg van 1,3 in 2000 tot 2,7 in 2012.

Voorwaarden

Bart Coopmans, Investment Director bij NPM Capital, kan zich vinden in deze trend, inmiddels gaat tweederde van de investeringen naar vervolginvesteringen bij participaties. Maar hij wijst op de valkuilen: “Sterke ondernemingen met een goed doordachte buy & build-strategie liggen niet voor het oprapen. De strategie staat of valt met een goede businesscase. Waarom is het interessant om de beoogde bedrijven aan elkaar te plakken? Het gaat niet alleen om groei, maar vooral om waardecreatie. Onze eerste vraag is dus welke omzetsynergie, kostenvoordelen, innovaties of schaalvoordelen daarvoor gaan zorgen en hoe zeker het is dat die ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden? Die zaken zijn essentieel om ook waardecreatie te kunnen realiseren.”

Het volledige artikel is te vinden op de website van BCG.