Overslaan en naar de inhoud gaan

ACTA* naar volgende fase met NPM Capital

Categorie:
Nieuws

Datum:
8 juli 2011

Bijna vijf jaar nadat ABN AMRO Participaties via ACTA* als nieuwe holdingsmaatschappij Kiwa overnam van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, trekt zij zich binnenkort terug als grootaandeelhouder ten faveure van een secondary management buy out gesteund door NPM Capital. De ondertekening van deze voorgenomen transactie heeft plaatsgevonden op 8 juli.

De nieuwe eigendomsstructuur zal naar verwachting begin september worden geëffectueerd na afwikkeling van enkele zaken waaronder goedkeuring door de NMa. Ook de Shield Groep Nederland behoort als zelfstandige organisatie tot ACTA* dat hiermee als consortium van kwaliteits-, inspectie- en keuringsbedrijven een nieuwe fase ingaat.

In de afgelopen periode ontwikkelde Kiwa zich met steun van ABN AMRO Participaties tot een internationaal opererend Testing, Inspection and Certification (TIC) bedrijf. De portfolio werd stevig verbreed vanuit kwaliteitsborging en certificatie voor de traditionele werkgebieden in de bouw en utiliteit (water, gas/energie) naar onder andere agro-food, onderwijs, zorg, safety & security en MVO. Kiwa verdubbelde van een solide Nederlandse tot een middelgrote Europese speler met activiteiten in ruim 50 landen en is daarmee het enige resterende Nederlandse certificatiebedrijf van deze omvang.

De Shield Groep Nederland houdt zich bezig met veiligheid in de woon- en werkomgeving en het milieu. Het inspecteert, analyseert en monitort gevaarlijke stoffen zoals legionella en asbest in Nederland, België en Spanje via de bedrijven Fibrecount, Bioconsult en Oesterbaai.

Zelfstandig voortbestaan
Met de voorgenomen aandeelhouderswisseling willen betrokkenen zeker stellen dat Kiwa als Nederlands TIC-bedrijf en certificatiemerk zelfstandig kan blijven voortbestaan en ruimte heeft zich verder te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor Shield. NPM Capital heeft uitgesproken deze ambitie te willen ondersteunen.

Kiwa CEO Paul Hesselink: “Kiwa heeft de afgelopen jaren door autonome groei en een actief acquisitiebeleid bewezen snel te kunnen groeien en daarbij de degelijkheid en kwaliteit hoog te kunnen houden. Ook hebben we ons minder afhankelijk gemaakt van de traditionele Nederlandse werkgebieden door internationaal te gaan en onze portfolio te verbreden naar certificatie voor de agro-food sector, de zorg via Kiwa Prismant, onderwijs, veiligheid en preventie en verantwoord ondernemen. Voorts voeren we ondertussen enkele taken uit namens de overheid, zoals voor de transport sector, op een andere, wat efficiëntere leest. We hebben aldus het kritische volume voor internationale zelfstandigheid in sterk concurrerende markten bijna bereikt. Kiwa richt zich nu op verdubbeling van omzet en netwerk in de komende vijf jaar. NPM Capital onderschrijft en ondersteunt deze strategie ten volle.”

NPM is verheugd om in Kiwa te kunnen stappen. Directeur Johan Terpstra van NPM: “NPM is altijd al geïnteresseerd geweest in het internationaal helpen uitbouwen van sterke Nederlandse bedrijven. Kiwa is zo’n solide bedrijf met ruime potentie. Vol vertrouwen ondersteunen wij deze ontwikkeling, omdat het Kiwa management niet alleen blijk geeft van visie, maar ook van het ondernemerschap om deze visie te realiseren. Met onze investering zal de huidige strategie onverminderd kunnen worden voortgezet om Kiwa te laten uitgroeien tot een zelfstandig, robuust en veelzijdig Europees kwaliteitsbedrijf.”

Namens ABN AMRO Participaties meldt een tevreden directeur Bob Kramer: “Toen wij 5 jaar geleden kennismaakten met Kiwa zagen we al wel de drive voor verdere ontwikkeling. Die is nog sneller gegaan dan we hadden verwacht. Welke organisatie verdubbelt nu in een dergelijke economische situatie met behoud van de eigen kwaliteit en principes?

Eind 2009 trad ook Shield als zelfstandige organisatie toe tot ACTA*. Het is nu tijd om als investeerder het stokje door te geven. NPM is een verantwoorde opvolger als investeerder voor de volgende fase en wij wensen de combinatie dan ook alle succes!”
 
 
Over Kiwa
Kiwa is een certificatiebedrijf met aanverwante inspectie- en lab activiteiten, versterkt door training, technology en data services. In 1948 opgericht door de Nederlandse drinkwaterbedrijven en in 2005 gefuseerd met zusterorganisatie Gastec, omvatten de werkgebieden tegenwoordig de bouw, water en energiesector, transport, agro-food, veiligheid en duurzaamheid. Met zo’n 1150 medewerkers in 9 landen werd in 2010 een omzet van ruim EUR 110 miljoen gerealiseerd, een verdubbeling ten opzichte van 2006. De organisatie kenmerkt zich door een zeer platte structuur met grote zelfstandigheid voor de veelal technische professionals. Het hoofdkantoor bevindt zich in Rijswijk.

Over Shield Groep Nederland
Shield Groep Nederland werkt vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam met 140 medewerkers aan de bescherming tegen gevaarlijke stoffen via inspecties en laboratorium analyses en het onafhankelijk toezicht bij de verwijdering van gevaarlijke stoffen waaronder asbest en legionella. Met activiteiten in Nederland, België en Spanje is het een van de weinige internationale spelers in Europa. De groep is onder andere bekend van de steun bij de actie ‘Asbest op school’ en projecten zoals met de asbestboot Otopan en de brand bij de TU te Delft.

Over NPM Capital
NPM Capital investeert vanuit Amsterdam en Brussel in middelgrote tot grote ondernemingen. NPM Capital is een toonaangevende financiële partner met meer dan 60 jaar ervaring in het financieren van buy-outs en het verstrekken van groeikapitaal in de Benelux. NPM Capital beheert een portefeuille van meer dan 25 participaties.