Waarom ESG?

Wij geloven dat verantwoord investeren, waarbij sprake is van een flexibele investeringshorizon en ESG-gerelateerde risico's en kansen worden meegewogen, ons in staat stelt meer waarde te creëren. Bovendien verwachten onze stakeholders leiderschap op het gebied van ESG - van ons en onze participaties. Bedrijven met een hoge ESG-performance hebben een bewezen positieve correlatie met hun financiële prestaties, de werving van toptalent, hoge waarderingen bij exits, lagere risico's en kapitaalkosten en een betere toekomstgerichtheid.

Wie werken aan ESG?

 

Ons team houdt in alle stadia van de investeringscyclus rekening met ESG-gerelateerde zaken - van het in kaart brengen van de markt tot het doen van Due Diligence en investeringsvoorstellen. Dat doen we samen met een dedicated ESG Director. Zo proberen wij bedrijven ESG-leiders te maken in hun markt, met primair een sterke focus op hun klimaatimpact.

office-npm

“Onze ambitie is onze bedrijven te helpen duurzaamheidsleiders te worden in hun markt.”

Erik Thijs Wedershoven

Director ESG

NPM Portret01662

Onze werkwijze tijdens aan -en verkooptrajecten van participaties

 

NPM streeft ernaar ESG-expertise te integreren in alle belangrijke investeringsfases. Om duurzame investeringen te stimuleren, gebruiken we ESG als kompas. NPM gaat actief op zoek naar investeringskansen en toetst deze op hun ESG-potentieel. Zo voeren we altijd ESG-Due Diligence-trajecten uit bij nieuwe deals. Het doel is te investeren in bedrijven met een bewezen ESG-trackrecord of die bereid zijn de transitie te maken naar een ESG marktleider, leidend tot een superieure waardecreatie op  bij de exit.

NPM - Sfeer - 173 - clara tafel

Onze werkwijze tijdens de holding-periode

 

Ook tijdens de holding-periode streven we ernaar om samen met onze participaties waarde te creëren op het gebied van zowel financiële als ESG-prestaties. We proberen een goede positionering van onze participaties te waarborgen door ESG te zoveel mogelijk te integreren in hun strategie in een poging hen in staat te stellen ESG-leiders te worden in hun markt.   Onze portfolio-teams voegen hieraan in samenwerking met onze participaties waarde toe. NPM voert minstens eens in de twee jaar per bedrijf een ESG-scan uit en bouwt zo ook een ESG-trackrecord op voor exits op basis van een onafhankelijke externe toetsing.

NPM - Sfeer - 419 - clara

Wat we in onze eigen bedrijfsvoering doen

 

NPM zet voortdurend in op het verbeteren van haar ESG-prestaties, want we willen als organisatie graag een positieve impact hebben. Zo worden al onze kantoren klimaatneutraal in het energieverbruik en kunnen collegas uitsluitend volledig elektrische auto's leasen. We committeren ons aan het SER Diversity Charter en investeren in onze bedrijfscultuur met initiatieven op het gebied van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusiviteit.Ook doen we graag iets terug voor de samenleving. Zo ondersteunen we Level 20, Spieren voor spieren en Stichting IMC Weekendschool.

Duurzaam groeien


Wil je nog meer weten over ESG, lees er alles over in deze editie van ons Capital magazine.

#18-NL-ESG