The business of investing

Joop van Voorthuijsen van The IT Channel Company: “OneBizz moet IT-frustratie MKB wegnemen”

Investeringspartner

Lange termijn

NPM Capital wil de investeringspartner van voorkeur zijn van ondernemers en managementteams van middelgrote tot grote ondernemingen in de Benelux. Wij verbinden ons voor onbepaalde tijd aan een onderneming zodat onze belangen en die van de onderneming en haar stakeholders gelijk opgaan.

Lees meer

Actief betrokken

NPM Capital is in samenspraak met het management actief betrokken bij het uitvoeren van de strategie en de professionalisering van de organisatie. Wij zetten onze kennis, ervaring en netwerk in en stimuleren met name operational excellence, e-business en duurzame waardecreatie.

Lees meer

Sterk en ervaren

NPM Capital is circa vijfenzestig jaar geleden opgezet om de economische bedrijvigheid in Nederland te stimuleren. Wij hebben een groot netwerk in de Benelux, een schat aan kennis en ervaring in het verstrekken van risicokapitaal en een permanente kapitaalbasis van € 1 miljard.

Lees meer