NL Healthcare

NL Healthcare (voorheen NPM Healthcare) richt zich op de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg en dan met name op potentiële marktleiders met een ambitie om bovengemiddelde patiëntgerichte en kwalitatief hoogwaardige zorg aan te bieden. NL Healthcare ziet de gezondheidszorg als een gebied waar professionaliteit en een bedrijfsmatige aanpak worden gecombineerd met een belangrijke maatschappelijke functie. De doelstelling van de investeringsfilosofie van NL Healthcare is dan ook om een bijdrage te leveren aan hoogwaardige en betaalbare zorg in Nederland.

Net als NPM Capital is NL Healthcare een investeerder met een lange termijn horizon. Aangezien NL Healthcare haar investeringen hoofdzakelijk uit eigen middelen financiert bestaat er geen externe druk om toe te werken naar een verkoop. Dit geeft NL Healthcare de mogelijkheid haar portfolio van investeringen op te bouwen aan de hand van een eigen visie op de lange termijn ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Concreet betekent dit dat NL Healthcare zich samen met het management concentreert op langere termijn waardecreatie door kwalitatieve versterking en uitbouw van de zorgbedrijven waarin wordt geïnvesteerd.

In de eerstelijns gezondheidszorg verleent NL Healthcare deelneming Arts en Zorg zorg vanuit een ketens van gezondheidscentra. Daarnaast biedt Mentaal Beter op het vlak van niet-klinische gezondheidszorg een netwerk aan van meer dan 400 hulpverleners door heel Nederland voor volwassenen en voor kind en jeugd. In de tweedelijns gezondheidszorg heeft NL Healthcare inmiddels een belang in zorginstellingen, actief op het gebied van Bewegen (Medinova, Orthopedium en NedSpine), Zintuigen (Oogziekenhuis Zonnestraal) en Huid (Dermicis).

Voor meer informatie over NL Healthcare kunt u zich wenden tot NPM Capital, Jeroen Dikker Hupkes via dikkerhupkes@npm-capital.com.

Terug naar het overzicht