Medux

Medux is een overkoepelende naam van een cluster van ondernemingen die kwalitatief hoogwaardige zorgondersteunende producten en diensten leveren aan zorgverzekeraars, (lokale) overheden, zorginstellingen en zorgprofessionals. De focus ligt daarbij op de toelevering van zorg- en revalidatiehulpmiddelen die het welzijn en de participatiemogelijkheden van de Nederlandse zorgconsument vergroten. Medux heeft dan ook als missie: ‘zorg voor welzijn’. Bij Medux zijn ongeveer 1700 mensen werkzaam.

Medux heeft als hoofdentiteiten:

  • Medipoint, Vitalis (hulpmiddelen extramuraal)
  • Harting-Bank (hulpmiddelen intramuraal)
  • PRB Topcare (poliklinische revalidatie)
  • Focus Cura

De Medux-bedrijven spelen volop in op belangrijke trends in de zorg, zoals vergrijzing, wijzigingen in de regelgeving, nieuwe technologieën en duurzaamheid.

Strategische ontwikkeling

Bezuinigingen in de gezondheidszorg, de felle concurrentie in het speelveld en ontwikkelingen binnen de organisatie van Medux gaven in 2010 aanleiding tot verfijning van de strategie. Onderdeel daarvan zijn meerjarige investeringen in kwaliteit, e-businesstoepassingen ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en bewustwording van zorgprofessionals en zorgconsumenten en technologische innovaties die tot lagere kosten leiden. Daarnaast besteedt Medux veel aandacht aan de transitie van een deel van de omzet naar de consumentenmarkt, door middel van het off- en online retailconcept Medipoint. Ook wil Medux haar buy & build-strategie binnen haar huidige activiteiten doorzetten, echter met een verbreding van producten en diensten die welzijn en participatie mogelijk maken.

NPM ondersteunt Medux in haar ambitieuze groeidoelstellingen en maakte de afgelopen jaren meerdere grote overnames mogelijk in het kader van Medux’ buy & build-strategie. Voorbeelden hiervan zijn de acquisities van EmCart (2009), Vitalis (2011), Ciran Revalidatie (2012), MHG Groep (2013) en Vitaal (2013).

Johan Terpstra, binnen NPM Capital verantwoordelijk voor deze participatie, zegt daarover: “Als aandeelhouder van Medux vormen wij een goed team met het management en de raad van commissarissen en ondersteunen wij hen bij belangrijke strategische beslissingen. Onderdeel hiervan is dat wij de afgelopen jaren groeikapitaal hebben verstrekt om de leidende positie Medux verder uit te breiden.”

Voor meer informatie over Medux kunt u zich wenden tot NPM Capital, Stephan van Dongen vandongen@npm-capital.com.

Terug naar het overzicht