Onze aanpak

Flexibele investeringshorizon

NPM Capital heeft geen exit-dwang, wat het mogelijk maakt om met een lange termijn visie groeiscenario’s in een bij participaties passend tempo te realiseren. NPM Capital doet zowel meer- als minderheidsinvesteringen.

Duurzame financieringsstructuur

Aangezien lange termijn waardecreatie gebaat is bij een duurzame financieringsstructuur gaan wij prudent om met het gebruik van leverage bij onze participaties.

Hands-with investeringsaanpak

NPM Capital geeft managementteams de ruimte voor ondernemerschap en opereert op basis van vertrouwen en transparantie, waarnaast het indien nodig actieve ondersteuning biedt bij o.a. strategie, fusies en overnames, HR and financiële rapportering.

Hoogwaardig netwerk

Het sterke netwerk dat NPM Capital als vertrouwd merk in de Benelux PE-markt sinds 1948 heeft opgebouwd, benutten wij ten behoeve van onze participaties op het gebied van HR, financiering, werving van commissarissen, deal-sourcing en specifieke sector- en of themakennis.

Volop kapitaal beschikbaar om door te investeren in groei

Met SHV heeft NPM Capital een solide en kapitaalkrachtige aandeelhouder, welke gecommitteerd is aan de groei van NPM Capital en haar participaties.