Maatschappelijk betrokken

NPM Capital, haar medewerkers en een groot aantal ondernemingen waarin NPM Capital investeert, dragen financieel bij aan de activiteiten van The Hunger Project dat zich al meer dan 25 jaar inzet voor het realiseren van de Millennium-doelstellingen door te investeren in de ontwikkeling van mensen in derdewereldlanden. Daarbij worden mensen met honger niet als slachtoffers gezien, maar als krachtige individuen die zelf in staat zijn hun levensomstandigheden te verbeteren en een einde te maken aan de chronische voedseltekorten in hun gemeenschap. 

Voor meer informatie: www.thehungerproject.nl.

Verantwoord ondernemerschap

Wij zien maatschappelijk verantwoord ondernemerschap als bron van waardecreatie en stimuleren onze deelnemingen om proactief in te spelen op de uitdagingen die milieu, klimaatverandering, grondstoffenschaarste en mensenrechten stellen. Wij dragen bij aan een goede corporate governance met steun van externe experts.

Daarnaast is op de juiste manier zaken doen een kernonderdeel van verantwoord ondernemerschap. Voor NPM en onze participaties zijn eerlijke handelspraktijken en naleving van wet- en regelgeving vanzelfsprekende principes. NPM hanteert een gedegen raamwerk van checks & balances om dit te borgen.