Overslaan en naar de inhoud gaan

Everything is digital

Technologie en digitalisering behoren tot de mega-trends die het aanzicht van de wereld de komende decennia zullen bepalen. Het zijn belangrijke drivers voor toekomstige ontwikkelingen en bieden mogelijkheden om uitdagingen zoals voedselschaarste, klimaatverandering en de snel toenemende vraag naar gezondheidszorg het hoofd te bieden. De toekomst zal – in steeds hoger tempo – een sterke groei laten zien van geautomatiseerde processen, connectiviteit (IoT) en cloud activiteiten, data analytics en artificiële Intelligentie, robotica en AR/VR-toepassingen. Dit geldt voor alle sectoren van de economie en werkt door in alle geledingen van de samenleving. Als langetermijn-investeerder focust NPM Capital daarom onder meer op ondernemingen die zelf opereren in de technologiesector, maar ook op bedrijven die digitalisering intelligent inzetten ter versterking van de eigen businesscase en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

Thema adviseur

Feeding the world

Als gevolg van een snel groeiende wereldbevolking en welvaart in opkomende markten zal de vraag naar voedsel en water de komende decennia duidelijk steeds groter worden. Tegelijkertijd komt het areaal dat geschikt is voor land- en tuinbouw door klimaatverandering onder druk te staan. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van zoet water. Als langetermijninvesteerder wil NPM Capital ondernemingen die frontrunner zijn op het gebied van technologische oplossingen die bijdragen aan een duurzame en energiezuinige teelt helpen bij hun veelal mondiale expansie. Ook bedrijven die bijvoorbeeld bezig zijn met het telen en vermarkten van gewassen of het ontwikkelen van diergenetica helpt NPM Capital graag in hun volgende groeifase.

Thema adviseur

Sustainable Future

De mondiale behoefte aan energie zal in de decennia die voor ons liggen sterk groeien wat de noodzaak creëert voor energie-efficiënte oplossingen. De klimaatproblematiek zorgt er verder voor dat de opwekking van die energie in sterk toenemende mate duurzaam en decentraal zal plaatsvinden. Als langetermijn-investeerder richt NPM Capital zich daarom op ondernemingen die actief bijdragen aan deze noodzakelijke energietransitie.

Thema adviseur

Healthy Life & Learning

Mede door de vergrijzing, bevolkingsgroei en meer aandacht voor welzijn, zal de vraag naar goede gezondheidszorg en aanverwante services en producten alleen maar toenemen. Gezien de stijging van de zorgkosten, zullen bestaande en nieuwe bedrijven zich direct en indirect richten op het effectiever en efficiënter maken van de gezondheidszorg met behoud van goede kwaliteit. NPM Capital heeft een lange historie met het investeren in bedrijven in de gezondheidszorg, ouderenzorg, en toeleveranciers van producten en services aan de zorg. Ook in de toekomst zal NPM zich als langetermijn-investeerder richten op innovatieve ondernemingen die zich bezighouden met het welzijn van mensen.

Thema adviseur