Overslaan en naar de inhoud gaan

myBrand: “Technologie is nooit de bottleneck”

Categorie:
Innovatie & Verduurzaming

Datum:
11 juli 2019

Door de snelle opkomst van nieuwe technologische mogelijkheden staan tal van bedrijven aan de vooravond van een transformatie. Die is echter alleen mogelijk als ook de IT-architectuur meeverandert, stelt myBrand, onderdeel van Conclusion.

Algemeen directeur Seger Theuns en marketing- en communicatiemanager Corianne Visser van myBrand over het adaptieve vermogen van organisaties, de veranderende rol van de IT-afdeling en de waarde van echte partnerships.

Hoe zouden jullie als IT-professionals de huidige tijd omschrijven?
Theuns: “Om voor mijzelf te spreken: ik vind het een enorm interessante tijd. Ik moet vaak terugdenken aan de tweede helft van de jaren negentig, toen e-business ineens opkwam en het bedrijfsleven plotseling geconfronteerd werd met allerlei nieuwe mogelijkheden, die toegang gaven tot alternatieve businessmodellen. Dat gaf een enorme dynamiek die ik nu ook weer bespeur, maar dan veel grootschaliger en nog heftiger. Want destijds ging het vooral over een nieuwe functionaliteit, nu gaat het over zaken die op een veel fundamenteler niveau de huidige businessmodellen gaan beïnvloeden – denk aan Artificial Intelligence, Machine Learning en het Internet of Things. Wij merken dat bedrijven zoekende zijn naar wat dat voor hun manier van werken gaat betekenen, hoe houdbaar hun businessmodel is en welke stappen ze moeten zetten.”

Is dat altijd duidelijk, welke stappen ze moeten zetten? Of is er ook sprake van een zekere paniek of koudwatervrees?
Visser: “Wat opvalt is dat sommige bedrijven al heel ver zijn in hun denken en echt meters maken, waar andere nog aan het begin staan. Feit is dat veel bedrijven op dit moment nogal wat legacy-systemen hebben, systemen die tien jaar geleden zijn ontwikkeld met vaak heel veel maatwerk. Die kunnen bij wijze van spreken maar één kant op en aanpassen is lastig, tijdrovend en duur. Dat is op zichzelf vaak al een lastige beslissing: plakken we nóg een schuurtje aan de villa, of slopen we de villa en zetten we iets nieuws neer?”

Theuns: “De vraag: ‘Zijn we er over vijf jaar nog?’ is een legitieme vraag die op dit moment in vrijwel iedere bestuurskamer gesteld wordt. Want het gaat heel gauw ten koste van je competitieve vermogen als je voor iedere belangrijke verandering een jaar nodig hebt, omdat aanpassing van je bestaande systemen zo complex is.

“De vraag ‘zijn we er over vijf jaar nog?’ is een legitieme vraag die op dit moment in vrijwel iedere bestuurskamer gesteld wordt”

Wat we veel zien is dat bedrijven een gelaagde strategie ontwikkelen, aansluitend bij de PACE Layered Application Strategy van Gartner. Daarin worden drie lagen onderscheiden.

Aan de onderkant de basis IT-systemen, ook wel de systems of records genoemd. Denk aan: klantenbestand, facturatie, enzovoorts. In de laag daarboven zitten de geavanceerdere systemen die jou als bedrijf onderscheiden van andere aanbieders – de systems of differentiation. En daarbovenop zit de laag met nieuwe systemen die je nog aan het ontwikkelen bent – de systems of innovation.

Welnu, op de onderste laag geldt: terug naar standaardisatie. Maatwerk uitfaseren, standaard software gewoon standaard implementeren. Dat maakt je namelijk veel wendbaarder en minder kwetsbaar. Op de middenlaag geldt: blijven investeren in de ‘best of breed’-systemen, zodat je onderscheidend blijft in de markt. En op de bovenste laag geldt: experimenteren met nieuwe ideeën die je snel wilt kunnen realiseren, zonder dat het direct de wereld kost als ze niet voldoen. Op al die drie lagen ondersteunen wij overigens onze klanten met specifieke dienstverlening.”

Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze, schreef Tolstoj. Geldt dat ook voor bedrijven, dat elk bedrijf zijn eigen transformatie-uitdaging heeft?
Visser: “Ja, al zijn er wel veel voorkomende uitdagingen, en meer bedrijfs- of sectorspecifieke. Wat veel voorkomt is dat wat men al doet, gewoon beter of efficiënter wil doen. De vertegenwoordiger die nu nog naar kantoor moet komen om een order in te typen of de onderhoudsmonteur die aan het einde van de dag een stapel werkbriefjes inlevert wil je voorzien van een tablet en die data wil je realtime verwerkt hebben.

Wat ook veel voorkomt is dat men zoekt naar synergie en een eenduidig proces- en IT-landschap voor bedrijven die vanuit een buy-and-build-strategie aan elkaar zijn gekoppeld. Maar er zijn ook bedrijven die echt op zoek zijn naar de next step, en die toe willen naar een nieuw bedrijfsmodel waarmee ze veel meer waarde kunnen toevoegen voor hun klanten.”

Wat zijn in jullie ogen de grootste risico’s in zo’n transformatie?
Theuns “Anders dan vaak gedacht is de technologie over het algemeen niet de bottleneck. Wat veel zwaarder telt is dat je als bedrijf een heel heldere visie moet hebben op waar je naartoe wilt, dat de top van de onderneming zich daar ook echt aan committeert, dat je gedurende het traject heel goed blijft communiceren en dat je, last but not least, de mensen die de klus moeten klaren daarvoor ook het mandaat geeft.

Als je het hebt over implementaties die falen, dan is de oorzaak vrijwel altijd een gebrekkig verandermanagement. IT-leverancier en klant hebben daar in onze optiek een gezamenlijke verantwoordelijkheid in, die je niet hard van elkaar kunt scheiden. Je hebt elkaar nodig om succesvol te zijn. En zonder groot wederzijds vertrouwen lukt het niet.”

Visser: “Wij zijn in onze partnerships altijd eerlijk ten aanzien van de verantwoordelijkheden die klanten zelf moeten nemen. Aan de andere kant: we zijn het wel allemaal nog een beetje aan het ontdekken met z’n allen. Dus we denken als partner proactief mee over wat mogelijk is, en bewegen mee als er tijdens het traject nieuwe opties voorbijkomen. Juist in deze tijd, waarin nieuwe mogelijkheden eindeloos zijn maar ook nog veel onduidelijk is, is het belangrijk dat je een IT-partner hebt met wie je echt samenwerkt aan innovatie. En die ook intrinsiek gemotiveerd is om zo’n partnership aan te gaan.”

Jullie zijn sinds kort onderdeel van Conclusion, een participatie van NPM Capital. Dit vanwege jullie specifieke kennis van en ervaring met de software van marktleider SAP. Voor veel mensen is SAP toch in de eerste plaats een leverancier van ERP-software (Enterprise Resource Planning – red.). Betekent dat dat jullie vooral actief zijn op de onderste laag van het Gartner-model, de system of records? 

Theuns: “Zeker niet. De SAP-suite bevat veel meer dan ERP alleen en ondersteunt ook de allernieuwste ontwikkelingen zoals Machine Learning. Wij ontdekken nu hoe je daarmee ook bestaande processen bij klanten als het ware kunt ‘afpellen’ door er stappen tussenuit te halen.

Ja, we zijn SAP-specialist en dat blijven we ook, maar de ontwikkelingen gaan zó hard dat ook wij alle zeilen bij moeten zetten om onze kennis op niveau te houden. Tegelijkertijd redeneren we nooit vanuit de IT, maar vanuit de behoefte en de beleving van de klant. Als die klant bewust voor een niet-SAP-applicatie kiest, dan zorgen wij ervoor dat deze goed integreert met SAP.

“We redeneren nooit vanuit de IT, maar vanuit de behoefte en de beleving van de klant”

Als de klant aan de go-to-market prioriteit wil geven en voor lief neemt dat de ERP-systemen suboptimaal zijn ingericht, dan ondersteunen we dat. En als de klant nieuwe dingen wil uitproberen, dan hebben wij de ‘legoblokken’ in huis waarmee je snel iets kunt prototypen. We kunnen onze klanten dus daadwerkelijk helpen om zo’n PACE Layered-strategie te implementeren. En door het samengaan met Conclusion eigenlijk beter dan ooit.”

Naar verluidt staan de klassieke IT-afdelingen binnen organisaties niet altijd te wachten op een digitale transformatie, omdat die diep ingrijpt op ‘hun’ domein. Hoe ervaren jullie dat?
Visser: “Vanuit onze praktijk herkennen wij dit niet. Wel zien we steeds meer IT-afdelingen transformeren naar regie-organisaties, die vooral focussen op waardecreatie voor de business. Met wat voorheen hun core business was – het in de lucht houden van de kernsystemen van de organisatie – kunnen ze vandaag de dag het verschil niet meer maken. En dan is de keuze om dit uit te besteden aan een betrouwbare partner snel gemaakt.”

“Met het in de lucht houden van de kernsystemen kunnen IT-afdelingen vandaag de dag het verschil niet meer maken”