Overslaan en naar de inhoud gaan

Stadslogistiek op weg naar ‘zero emission’

Categorie:
Innovatie & Verduurzaming

Datum:
14 mei 2020

BD myShopi ondertekende onlangs de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek, een initiatief van de Vlaamse overheid en 34 bedrijven en organisaties die actief zijn in stadslogistiek. Daarmee laat de specialist op het gebied van (online en offline) consumentenactivatie en gespecialiseerde logistiek zien dat efficiënte en duurzame distributie in stedelijke gebieden de toekomst is. Aan de Nederlandse tegenhanger, de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES), doen inmiddels al meer dan 200 bedrijven mee.

BD myShopi, een participatie van NPM Capital, heeft een van de grootste logistieke netwerken van België, waarmee het bedrijf wekelijks zo’n 4,5 miljoen huishoudens bereikt met folders van vrijwel alle grote retailpartijen. Daarnaast wordt het online promotieplatform myShopi, dat inmiddels al meer dan 2 miljoen keer is gedownload, gebruikt om consumenten ook digitaal te bereiken.

BD myShopi heeft een heldere duurzaamheidsstrategie, zegt Raf Lambrix, CEO van BD myShopi. Dat blijkt onder meer uit de recente overname van CityDepot, een onderdeel van bpost. CityDepot bundelt leveringen aan bedrijven en handelaars voor transporteurs en logistieke bedrijven. Lambrix: “We zien vandaag een toenemende vraag naar gespecialiseerde en duurzame logistiek in woon- en handelskernen. Nabijheid is daarbij het kernwoord en net die nabijheid is al decennialang het DNA van BD myShopi. De overname van CityDepot laat ons toe om onze expertise en oplossingen verder uit te bouwen. Zo kunnen we nog meer leveringen bundelen, waardoor we het aantal bewegingen kunnen beperken. Dat komt tegemoet aan de vraag van alle stakeholders naar duurzame logistiek.” Recent nam BD myShopi ook Dockx Select over dat zich specialiseert in last mile-leveringen van oversized goederen. Deze overname past perfect in de koers die BD myShopi de komende jaren zal varen.

Met het ondertekenen van de Green Deal streeft BD myShopi ernaar om het aantal gereden kilometers terug te dringen en om noodzakelijke kilometers af te leggen op efficiëntere tijdstippen en met milieuvriendelijkere of zero-emissievoertuigen. Lambrix: “Wat vol de stad in gaat, moet ook zoveel mogelijk vol de stad uit gaan. We doen dit door gebruiksvriendelijke last mile-oplossingen aan te bieden met elektrische cargobikes en CNG-bestelwagens voor onder meer e-commerce- en B2B-leveringen.”

Knelpunten aanpakken
De Vlaamse Green Deals zijn een initiatief van de minister van Omgeving om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. De Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek is de zevende Green Deal in Vlaanderen. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een duurzaam doel na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal doen en de overheid zet zich in om knelpunten aan te pakken die de vergroening belemmeren. Het gaat daarbij onder meer om het vermijden van voertuigkilometers, het verschuiven van voertuigkilometers naar een milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip en het ‘verschonen’ van voertuigkilometers via zero-emissievoertuigen.

In Nederland werken gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers eveneens samen om de stedelijke logistiek te verduurzamen. De ambities zijn groot: de Green Deal ZES is erop gericht om in de centra van dertig tot veertig steden (waaronder Amsterdam en Rotterdam) de uitstoot van CO2 door de logistiek terug te brengen naar nul. “Het kan. Zero emissie voor stadslogistiek is geen rocket science en zeker geen science fiction”, zegt Gert-Jan Prummel van Green Deal ZES daarover. Hij is er – mede door het grote aantal partijen dat meedoet – van overtuigd dat in 2025 in de deelnemende steden de logistiek “geen uitstoot meer aan de uitlaat produceert”.

Living Labs
Via de Green Deal ZES zijn er op dit moment op 17 plaatsen in Nederland ‘proeftuinen’ ingericht, de zogenaamde Living Labs. Daarin werken verschillende partijen samen, zoals verladers, brandstofleveranciers, voertuigproducenten, kennisinstellingen en gemeenten. De Living Labs moeten vooral inzicht bieden in welke initiatieven kansrijk zijn en breed toegepast kunnen worden. Prummel: “Het gaat niet alleen om het vervangen van dieselvoertuigen door bijvoorbeeld elektrische, maar ook om andere slimme oplossingen. Je kijkt bijvoorbeeld of je oude logistiekprincipes nog van toepassing zijn. Moet je nog wel met hetzelfde aantal wagens de stad in, of elke ondernemer apart? Denk aan knooppunten waar goederen worden overgeladen naar ander vervoer of aan boxen waar consumenten hun pakjes ophalen. Er zijn veel meer oplossingen en die kunnen en moeten wij van bovenaf niet allemaal bedenken.”

Voorhoede
Green Deal ZES stelt geen subsidiegeld ter beschikking, maar stimuleert het reduceren van de CO2-uitstoot door samenwerking tussen de verschillende partijen. Wel komt er vanuit het Klimaatakkoord een subsidieregeling voor bedrijven die hun dieselbestel- en vrachtwagens vervangen door elektrische. Het Rijk betaalt dan 40% van de meerkosten.

De redenen waarom bedrijven meedoen lopen uiteen, maar aansluiting bij Green Deal ZES biedt onmiskenbaar voordelen, zegt Prummel. “Bedrijven zitten daarmee in de voorhoede, wisselen kennis uit en doen er nieuwe contacten op. En wie duurzaam onderneemt, maakt een grotere kans op opdrachten. Zo letten gemeenten, provincies en Rijk bij eigen aanbestedingen steeds meer op duurzaamheid. In 2050 mogen diesel- en benzinevoertuigen sowieso de steden niet meer in.”

Amsterdam is volgens Prummel een goed voorbeeld van een vooruitstrevende gemeente. De hoofdstad besloot bijvoorbeeld al in 2015 dat alle in- en externe verhuizingen van de gemeente zero emissie moesten zijn. Daarvoor is een contract gesloten met vier verhuisbedrijven. Prummel: “Als de overheid die rol oppakt, wordt het interessant voor ondernemers om daarin te investeren.”

Groene afspraken
De Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek is een van de ruim 400 milieu-overeenkomsten tussen Rijk en onder andere bedrijven. De meeste deals zijn gesloten in de energiesector (134). Daarna volgen biobased economy (66) en grondstoffen (62). Op het gebied van mobiliteit zijn er 35 afspraken. Naast emissieloze logistiek in stadscentra zijn dat bijvoorbeeld duurzaamheidsdeals voor zeevaart, havens en binnenvaart, luchtvaart, een laadnetwerk voor elektrisch rijden en auto delen. Met de maatregelen wil de overheid de uitstoot van broeikasgassen verminderen en duurzame energie stimuleren.

Lees ook ‘BD myShopi ondertekent Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek’
Lees ook ‘BD myShopi neemt CityDepot over van bpost’
Lees ook ‘BD myShopi breidt gespecialiseerde logistiek uit met overname Dockx Select’