Overslaan en naar de inhoud gaan

Power to the people

Categorie:
Everything is digital

Datum:
14 november 2020

Digitalisering staat hoog op de to-do list van nagenoeg elke directie. Maar wie zich realiseert dat bedrijven al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw bezig zijn met het vastleggen van processen in systemen, zou de vraag kunnen stellen: zijn we inmiddels niet een keer ‘uitgedigitaliseerd’? Louis Rustenhoven, CEO van The IT Channel Company over het verschil tussen domme en slimme data en over de toekomst van digitalisering.

 

Vraag Louis Rustenhoven hoe het komt dat bedrijven al zo’n veertig jaar investeren in digitale systemen om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen en daar desondanks tot op de dag vandaag mee worstelen, en hij antwoordt: heb je even? Want de vraag mag eenvoudig zijn, het antwoord is dat niet. Dat komt vooral omdat er een wezenlijk onderscheid is tussen ‘digitaal’ en ‘tot digitaal nut’, aldus Rustenhoven.

“Wat bedrijven de afgelopen decennia vooral gedaan hebben is het digitaliseren van onderdelen van het bedrijfsproces”, zegt hij. “Ik noem dat ook wel ‘eilanddigitalisering’. Dat type digitalisering helpt je weliswaar om bepaalde werkzaamheden te automatiseren, maar doet niet wat je eigenlijk zou willen, namelijk hele keten van voor tot achter optimaliseren. Sterker, bedrijven komen er nu achter dat er tussen al die oude deelsystemen schotten staan die het heel lastig maken om zaken integraal te benaderen. Pas de laatste vijf tot tien jaar kijken we met zo’n holistische bril naar automatisering.”

De eilandautomatisering van de afgelopen decennia is ook precies de reden dat bedrijven allesbehalve zijn ‘uitgedigitaliseerd’, zegt Rustenhoven. “Hoe groter en complexer het bedrijf, hoe meer ‘legacy systemen’ en die kunnen niet zomaar een, twee, drie vervangen worden. In plaats daarvan trekken bedrijven data uit die verschillende eilanden, en brengen die data vervolgens met elkaar in verband. Op die manier zijn ze met een omweg toch in staat integraal over de keten te sturen. En dat hoeft zich niet te beperken tot het eigen bedrijf, dat kan ook met je klanten en leveranciers.”

Legodoos

Dat met elkaar in verband brengen van data uit verschillende deelsystemen is overigens iets dat in belangrijke mate mogelijk is geworden door de opkomst van cloud computing, zegt Rustenhoven. “De cloud vormt als het ware een grote vergaarbak waar al die data verzameld kunnen worden. Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat er een nieuwe generatie software beschikbaar is gekomen die uit die enorme brei aan verschillende soorten data nuttige stuurinformatie kan halen in de vorm van rapportages. Daardoor zie je dat bedrijven andere inzichten krijgen en andere besluiten nemen.”

Het mooie is dat die nieuwe generatie software veelal de vorm heeft van zogeheten ‘low code’ of ‘no code’ apps die door gebruikers zonder codeerervaring kunnen worden gebouwd. “Je koopt in feite een soort legodoos met allemaal blokjes code”, zegt Rustenhoven. “Wij verzorgen workshops van een dag waarin we onze partners leren hoe je die blokjes zo schakelt dat je een werkende app krijgt.  Dit wordt al heel veel gebruikt voor allerlei reporting tools en dashboards in bedrijven, alsmede om apps te bouwen waarmee je eenvoudige processen kunt automatiseren. Denk bijvoorbeeld aan onkostenvergoedingen- of een tijdregistratie-app. Allemaal cloud based, dus vanaf elke plek en apparaat bereikbaar.”

Deze ‘low code’ of ‘no code’ ontwikkeling is ook de pijler onder wat wel wordt aangeduid als ‘citizen development’ (zie kader), wat niets anders betekent dan dat je als willekeurige marketeer niet meer je IT-afdeling nodig hebt om snel iets te automatiseren. Volgens Rustenhoven wordt dit soort technologie dan ook steeds meer ingezet om oude, vaak custom made systemen te vervangen. Op de vraag of die ontwikkeling niet het einde van de klassieke IT-afdeling gaat inluiden zegt hij: “Het is eerder zo dat we de rol van de IT-afdeling zien veranderen. Want ok, er is wel een legodoos voor de gebruiker, maar er zijn natuurlijk wel richtlijnen voor het gebruik en de registratie. Het is de taak van IT die te bewaken, want het moet wel beheersbaar blijven. Je zou kunnen zeggen dat de business en IT door deze ontwikkeling dichter naar elkaar toegroeien, waarbij IT echter wel in control blijft omdat ze nog steeds de architectuur-richtlijnen bepalen.”

Meer grip

Maar de stip op de horizon blijft voor veel bedrijven toch om toe te groeien naar één systeem dat de integrale keten – van leverancier tot en met klant – ondersteunt. Rustenhoven: “Veel business verplaatst zich steeds meer naar online, en dan is het natuurlijk wel heel prettig als je online bestelsysteem direct gekoppeld is aan voorraadregistratie én het systeem van je leverancier, om eens wat te noemen. Wat ook meespeelt is dat bedrijven steeds meer vanuit de hele klantreis, de Customer Journey denken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat op het moment dat de klant zich bij jou meldt, hij al 60% van zijn besluitvormingstraject heeft doorlopen. Bedrijven willen graag meer grip op die onzichtbare oriëntatiefase, weten wat de klant al online ervaren heeft en wat zijn kennisniveau is, zodat ze daar optimaal op kunnen inspelen. Dat lukt eigenlijk alleen maar als je als je alle data in één systeem hebt zitten.”

Empowering the citizen-developer movement

Business intelligence apps zijn aan een grote opmars bezig, niet alleen binnen mkb-bedrijven maar ook bij grote organisaties. Diverse bedrijven, waaronder IKEA, PepsiCo, Eneco, Oasen en Rabobank, hebben inmiddels zelfs een competence center ingericht om medewerkers te leren om zelf apps te ontwikkelen. Het belang van de ontwikkeling blijkt ook het feit dat grote spelers nu ook de low code markt instappen. Zo kocht Siemens vorig jaar de Nederlandse low code-specialist Mendix voor ruim zeshonderd miljoen euro en heeft Microsoft al meer dan 1,5 miljard dollar omzet aan (low code) PowerApps in de boeken. Volgens Microsoft-CEO Satya Nadella is dat nog maar het begin. “It will represent an explosion in customer-built applications unlike anything the business world has ever seen.  500 million new apps will get created in the next five years—more than the total created in the last forty. The citizen-developer movement is here, and we are empowering it”, aldus Nadella.

Ook binnen een andere NPM-deelneming, Conclusion, is een onderdeel actief in low code development, maar dan gebruik makend van bovengenoemd Mendix-platform. Daniëlle Graat, directeur van Conclusion Low Code Company: “Low code development is inderdaad niet meer weg te denken in deze tijd. Gartner verwacht zelfs dat de ontwikkeling van applicaties met low code in 2024 verantwoordelijk is voor ruim 65 procent van alle activiteiten op het gebied van applicatieontwikkeling. Wij zien dit ook gebeuren. Low code is bij onze klanten een strategische keuze geworden voor het realiseren van maatwerk-applicaties. Voor klanten die snel willen experimenten met het op de markt zetten van een nieuwe dienst of product is low code ideaal: je kunt heel snel een demo programmeren en op basis daarvan beslissen of je door wilt ontwikkelen of beter kunt stoppen. Maar ook voor het verbeteren van de operationele efficiëntie of het bouwen van klantportals of een ‘mijn omgeving’ is low code heel geschikt. Daarnaast gebruiken we het veel voor het ‘customizen’ van de bestaande standaard systemen voor financiële administratie, productieplanning, order-administratie, personeelsadministratie en dergelijke.”

Volgens Graat kunnen de termen no code en low code misleidend zijn: ze worden vaak door elkaar gebruikt en er is geen eenduidige definitie. In de praktijk richten platforms die zich profileren als no code zich meer op de citizen-developer, terwijl low-code platforms zich richten op meer ervaren ontwikkelaars.

Over The IT Channel Company

The IT Channel Company (TICC) is actief in softwareontwikkeling, training en distributie van Microsoftproducten aan ICT-retailers. Sinds haar oprichting in 2013 is TICC gegroeid tot een volwassen organisatie met meer dan 150 medewerkers die diensten levert in ruim twintig landen. NPM Capital is vanuit haar ‘Everything is Digital’ investeringslijn al sinds de oprichting bij TICC betrokken en heeft de snelle groei van de onderneming actief ondersteund.

 

Lees ook: Open UP!