Overslaan en naar de inhoud gaan

Nederlands middenbedrijf veel optimistischer dan internationale MKB’ers

Categorie:
Buy & Build

Datum:
20 september 2018

Bedrijven uit het Nederlandse middensegment zijn erg optimistisch in vergelijking met hun buitenlandse collega’s. Dat blijkt uit een onderzoek door EY onder CEO’s van ruim 2.700 organisaties uit meer dan 20 landen die jaarlijks minimaal een miljoen tot maximaal 3 miljard dollar omzetten. Opvallend is de sterke focus van Nederlandse middenbedrijven op strategisch supply chain management als motor voor groei.

Voor het onderzoek benaderde EY zijn wereldwijde alumninetwerk van de Entrepreneur Of The Year Award met het verzoek een aantal online vragenlijsten in te vullen. Vervolgens hield het adviesbureau ook nog verdiepende interviews om daarmee extra inzichten te verkrijgen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna vier van de tien Nederlandse bedrijven (38%) uit het middensegment verwachten het aankomende jaar met minimaal 11% en maximaal 25% te groeien. Wereldwijd bekeken denkt slechts 25% van bedrijven uit het middensegment dergelijke cijfers te gaan behalen. Het IMF is zelfs veel voorzichtiger en voorziet een groei van niet meer dan 3,2%. Bovendien rekenen middelgrote organisaties uit ons land in 2018 niet op een negatieve groei, terwijl wereldwijd zo’n 5% van de respondenten dat wel doet. Kortom, Nederlandse middenbedrijven zijn bovengemiddeld positief over de toekomst.

Nederland handelsland

Toetreding tot nieuwe buitenlandse markten blijkt voor bijna een kwart van de Nederlandse ondervraagden (23%) cruciaal. Volgens Ernst Groenteman – Partner bij EY Nederland – is dat een weerspiegeling van de sterke internationale traditie van Nederland. Groenteman: “Ons land is ’s werelds vier na grootste exporteur van goederen: ongeveer een derde van onze inkomsten zijn afkomstig uit verkoop in het buitenland. Ruim een derde van de respondenten in het Nederlandse middensegment geeft aan dat de export dit jaar goed is voor meer dan een vijfde van hun inkomsten.” Uit de studie van EY blijkt verder dat veel Nederlandse middenbedrijven door middel van strategisch supply chain management verdere groeistappen denken te kunnen maken. Zo geeft bijna een derde (30%) te kennen dat efficiëntieverbeteringen binnen de supply chain hebben geleid tot een verhoging van de productiviteit. Ter vergelijking: wereldwijd hecht slechts 18% van de ondervraagden veel belang aan verbeteringen op het gebied van supply chain management.

Achterstand in diversiteit

Het algemene vertrouwen in de toekomst dat Nederlandse middenbedrijven uitspreken, weerspiegelt zich ook in hun wervingsplannen. Voor 40% van de Nederlandse ondervraagden is het aannemen van meer fulltime personeel een topprioriteit, terwijl van hun buitenlandse collega’s slechts 20% van plan is het huidige werknemersniveau uit te breiden. In lijn met de sterke Nederlandse traditie van freelance werken, is 17% ook van plan meer opdrachtnemers/freelancers aan te nemen, vergeleken met 11% elders.

Bijna de helft (45%) van de Nederlandse ondervraagden laat weten bij de werving van nieuw talent prioriteit te geven aan diversiteit. Dat is maar liefst 33 procentpunt hoger dan een jaar eerder. Volgens Groenteman komt dat omdat Nederlandse bedrijven een achterstand hebben als het gaat om diversiteit [zie artikel Capital Magazine #10, Adnan Basaran, op pagina 6 e.v.]. Hij wijst in dit verband op een survey door de Harvard Business Review waaruit blijkt dat in Nederland slechts 20% van de Nederlandse Senior Executive-posities wordt bezet door vrouwen. Ter vergelijking: in de rest van de wereld is het gemiddeld 25% en in Rusland (47%) en Indonesië (46%) bijna het dubbele.

Talentschaarste is bedreiging

Circa 34% van de Nederlandse ondervraagden stelt dat het vinden van het juiste talent doorslaggevend is voor het versnellen van groei. Dit percentage komt volgens EY grofweg overeen met dat in de rest van de wereld. Volgens EY maakt de internationale talentschaarste het ook voor Nederlandse bedrijven niet makkelijker om hun talentdoelstellingen te realiseren. Niet voor niets ziet een derde van de respondenten demografische verschuivingen als de grootste verstorende megatrend, meer nog dan geopolitieke onzekerheid, toenemende concurrentie en regulerings- en handelsbelemmeringen. Die zorgen worden bevestigd door ander onderzoek, waaruit blijkt dat Nederland tegen 2030 mogelijk kampt met een tekort van meer dan 548.000 gekwalificeerde werknemers.

Overigens komen uit het onderzoek ook een aantal minder sterke punten van het Nederlandse middenbedrijf naar voren. Zo worstelen nogal wat Nederlandse middenbedrijven met hun cashflow – een ontwikkeling die volgens EY wereldwijd waarneembaar is. Het adviesbureau denkt dat dit het gevolg is van veranderende verkooppatronen. Groenteman van EY Nederland: “Convergentie, onvoorspelbare online kooppatronen en de noodzaak om snel te investeren om aan veranderende consumentenbehoeften te voldoen, vergroot de behoefte aan direct te besteden geld.” Ook technologische disruptie (20%) en toenemende productiekosten (16%) zorgen voor kopzorgen bij Nederlandse bedrijven uit het middensegment.

AI-technologie komt snel op

Ook blijken technologische investeringen vooral gericht op traditionele doelstellingen, zoals de verbetering van financiële administratie en procesefficiëntie. Slechts 17% van de ondervraagden geeft aan dit soort investeringen ook aan te wenden voor het creëren van bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsmodellen. Nog minder Nederlandse middenbedrijven (13%) investeren gericht in het optimaliseren van de klantervaring (customer experience). Hier scoren veel buitenlandse middenbedrijven duidelijk beter.

Er is echter één belangrijke technologische innovatie waar in ons land juist wel uitgebreid op wordt ingezet en dat is de toepassing van artificial intelligence (AI). Vrijwel alle ondervraagden geven aan tegen 2023 een bepaalde vorm van AI in hun bedrijf te zullen hebben geïmplementeerd. En 78% van de respondenten zegt van plan te zijn deze technologie al in de komende twee jaar in te voeren, met name voor de ondersteuning van routinematige processen. Dat komt neer op een verhoging van maar liefst 66 procentpunt in vergelijking met 2017.

Lees hoe NPM Capital de groeiambities van bedrijven ondersteund, bijvoorbeeld van Conclusion en Ploeger Oxbo Group

Lees ook: ‘Ook het MKB kiest vaker voor groei door bedrijfsovernames’