Overslaan en naar de inhoud gaan

Slimmere zorg is betere zorg

Categorie:
Innovatie & Verduurzaming

Datum:
25 juni 2019

Vorig jaar lanceerde Medux, dienstverlener in de zorg en leverancier van medische hulpmiddelen, een nieuw digitaal medical device platform: digitalAngel. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van zorgbehoevenden, het efficiënter en effectiever maken van het zorgproces én het slimmer maken van zorgproducten in de hele keten.

Kwartiermaker Peter de Lange, Managing Director van digitalAngel, aan het woord over wat moet uitgroeien tot hét internationale Internet of Things (IoT)-platform in de zorg.

Het idee achter digitalAngel is: maak medische hulpmiddelen ‘slim’ door ze te voorzien van sensoren, en koppel ze vervolgens aan het internet. Jullie zijn begonnen met een matras, gevolgd door een bed. Maar er zijn wereldwijd vele honderden soorten hulpmiddelen. Is dat wel te managen?

“Ik zie digitalAngel als een ecosysteem dat zich in de tijd aanpast aan de uiteenlopende behoeften. En het mooie is: wij hoeven dat allemaal niet zelf te verzinnen – al pratend met partijen in de zorgketen komen die behoeften vanzelf op tafel. We laden het platform als het ware met elkaar. Dat gezegd hebbende is er inderdaad een levensgroot gevaar dat je gaat ontsporen als je onvoldoende focus houdt. We zijn daarom gestart met een internationaal onderzoek naar wat nu de meest voorkomende ziektebeelden zijn en waar welke behoefte in de zorg is. Dan blijkt gevoeligheid voor doorligwonden een heel belangrijke – net als goed slapen overigens. Vandaar dat we met de pilot dáár begonnen zijn. Dat onderzoek heeft verder geleid tot een roadmap voor de komende jaren. We bouwen het stapsgewijs uit.”

“digitalAngel is een ecosysteem dat zich in de tijd aanpast aan de uiteenlopende behoeften”

Kunnen je daar een concreet voorbeeld van geven?

“Zeker. Een slim matras kan een zorginstelling waarschuwen dat cliënt A al te lang in één houding ligt en dus van houding moet veranderen. Maar het blijkt dat Kempenhaeghe, een expertisecentrum voor slaapgeneeskunde, geïnteresseerd is in de combinatie van hartslag en ademhaling van epilepsiepatiënten, omdat ze vermoeden dat ze op basis daarvan een aanval kunnen voorspellen. En een zorgverzekeraar kwam met het idee om ook het gewicht van de patiënt te meten, zodat je veel eerder een indicatie hebt van ondervoeding of oedeemvorming. Zo creëert een slim matras voor verschillende partijen op verschillende manieren toegevoegde waarde.”

digitalAngel werkt samen met grote internationale IT-partijen: Dell en Dell-dochter Boomi. Waarom is dat?

“Daarvoor zijn twee goede redenen. Een: we wilden graag tempo maken en dit waren partijen die al heel veel bouwblokken voor zo’n platform op de plank hadden liggen. Dan moet je het wiel niet opnieuw willen uitvinden. Twee: in het zorgdomein worden enorm hoge eisen gesteld aan zaken als datasecurity en privacybescherming. Dat zijn dingen die deze partijen heel goed voor elkaar hebben.”

Medux werkt door haar organisaties samen met veel verschillende partijen. Met thuiszorgorganisaties, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, gemeenten en leveranciers. Is dat een voordeel?

“Absoluut. Sterker nog: het is op dit moment dé succesfactor. De zorgsector is namelijk nogal behoudend als het gaat om het omarmen van nieuwe technologische ontwikkelingen. Juist het feit dat digitalAngel een initiatief is van een partij met een lange staat van dienst maakt dat we heel gemakkelijk aan tafel komen. Tot nu toe is eigenlijk iedereen enthousiast, want het op deze manier benutten van data is namelijk voor elke schakel in de zorgketen van toegevoegde waarde.”

digitalAngel is van meet af aan neergezet als een internationaal platform. Is er in het buitenland interesse voor dit initiatief?

“Jazeker. In Duitsland voeren we concrete gesprekken, maar ook in de VS is er grote belangstelling. We hebben daar digitalAngel gepresenteerd op de jaarlijkse South by Southwest Conference, wat heel veel media-aandacht heeft gegeneerd en ook geleid heeft tot gesprekken met zorginstellingen. Het mooie is: de uitdagingen in de zorg zijn wereldwijd hetzelfde: hoe kunnen we efficiënter en effectiever zorg bieden, zodat dit van directe invloed is op de kwaliteit van leven van patiënten of cliënten?”

“De uitdagingen in de zorg zijn wereldwijd hetzelfde””

“Vergeet ook niet dat de leveranciers waarmee wij werken allemaal internationaal opererende partijen zijn. Dat maakt de adoptie van een ‘Nederlands’ slim product in andere landen een stuk eenvoudiger. Technologisch zijn er meestal nauwelijks belemmeringen, hooguit is de regelgeving anders en moeten er dus kleine aanpassingen worden gedaan. Maar als we het goed aanpakken kan digitalAngel uitgroeien tot hét internationale IoT-platform in de zorg.”

Hoe uniek is digitalAngel? Anders gesteld: hoe gemakkelijk is dit concept te kopiëren door een buitenlandse partij?

“Qua technologie is het natuurlijk kopieerbaar. Maar de kennis van de zorgmarkt die Medux in de loop van de jaren heeft opgebouwd en de hechte relatie met alle andere stakeholders – dat doet een buitenlandse partij niet zomaar even na. We hebben bovendien de afgelopen twee jaar ook een flink steile leercurve doorlopen. Want sensoren genereren data, maar die moeten wel 100% accuraat zijn en vervolgens worden vertaald in bruikbare inzichten. Dat we van meet af aan hebben ingezet op de hoogste technologische standaarden maakt ons als medical device platform toch echt wel uniek.”

Tot slot: moeten we digitalAngel nu vooral zien als een nieuwe business opportunity, of zit er meer achter?

“Natuurlijk zijn we een commercieel platform voor productinnovatie – zeer welkom binnen de zorg – maar onze echte drive is het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt en het welzijn van de zorgverlener. Hierdoor wordt het proces van zorg bieden en bewaken tevens efficiënter en effectiever – en dus op termijn goedkoper. Dat is in het voordeel van mensen die zorg nodig hebben én in het voordeel van mensen die zorg bieden. Nu, en in de komende generaties.” 

Lees ook ‘Tien innovatietrends die de toekomst van de zorg bepalen’