Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer doen door slimmer werken

Categorie:
Healthy Life & Learning

Datum:
15 juli 2022

Medux is de overkoepelende naam van een cluster van ondernemingen die zorg- en revalidatiehulpmiddelen en ondersteunende diensten leveren aan zorgverzekeraars, (lokale) overheden, zorginstellingen en zorgprofessionals. Mede met het oog op de aanstaande dubbele vergrijzing – steeds méér ouderen die gemiddeld genomen ouder worden – is deze NPM-participatie nu bezig zichzelf opnieuw uit te vinden, vertellen CEO Jop Pollmann en CCO René Martens. “We zijn marktleider, maar kunnen de markt nog beter leiden.”

Medux groeit al jaren als kool: vorig jaar zo’n 8%, naar een omzet van 400 miljoen euro. Waarom dan toch een strategische heroriëntatie?

Martens: “Het klopt dat we al jaren onze handen vol hebben aan het managen van de autonome groei. Maar met de komst van Jop als nieuwe CEO was er ook een natuurlijk moment om eens met een frisse blik naar de toekomst te kijken. Dat heeft ertoe geleid dat we onze ‘why’ opnieuw hebben gedefinieerd.” Pollmann: “We hebben met elkaar vastgesteld dat onze markt de komende 15 jaar in volume gaat verdubbelen. Door de dubbele vergrijzing zal het maatschappelijk contingent aan ouderen sterk groeien en daarmee ook het aantal ouderen die om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan zorghulpmiddelen. Dat biedt natuurlijk kansen. Maar er is ook een andere kant aan die medaille, want we zien tegelijkertijd dat de arbeidsmarkt krimpt. Dus simpelweg ons huidige businessmodel opschalen – méér doen met méér mensen – is geen optie. Daarom hebben we onszelf de opdracht gegeven om vooral slimmer te gaan werken, door sterker dan voorheen in te gaan zetten op digitalisering en wel op een aantal vlakken. Intern, door het digitaliseren van zaken als de goederenstroom, de routeplanning, de bezettingsroosters en onze assortimentscategorieën. Daar zijn we weliswaar al een tijd mee bezig, maar dat zetten we nu versneld door. Maar ook aan de externe kant worden we digitaler, met betere portals, een omnichannel klantbediening en digitale facturatiestromen met gemeentes en zorgverzekeraars.” Martens: “Daar kan nog aan toegevoegd worden dat we onze zorghulpmiddelen zelf een digitale component aan het geven zijn, waardoor ze verbonden kunnen worden aan 'the internet of things'. We weten straks precies welke spullen we waar binnen een verpleeghuis hebben staan, of wat de technische onderhoudsstatus van onze scootmobielen is. Daarmee bieden we niet alleen de eindgebruiker een betere ervaring, maar gaan we zelf ook kosten besparen.”

Moeten jullie daarvoor met leveranciers om tafel?

Pollmann: “Over het algemeen gaat het om oplossingen die al in de markt voorhanden zijn. Ons probleem is meer dat we heel veel verschillende zorghulpmiddelen van heel veel verschillende leveranciers in het assortiment hebben en we dus gebaat zijn bij een zekere standaardisatie in de markt. Dat voor elkaar krijgen zien we uitdrukkelijk als een rol voor een marktleider, in de letterlijke betekenis. Ofwel: we zijn weliswaar al lange tijd marktleider, maar kunnen de markt echt beter leiden. En dat willen we nu gaan doen. Verder gaan we in een eerder stadium meedenken in de ontwikkelingsfase van nieuwe zorgproducten. Dus niet iets kant-en-klaar uit de catalogus kopen, maar kijken of je invloed kunt hebben op de hele 'life cycle'.”

Job Pollman, CEO van Medux

Martens: “We realiseren ons overigens terdege dat digitaliseren niet enkel een zaak is van meer en betere IT, maar van de hele business, dus van alle 2500 medewerkers van Medux. Dus efficiënter werken betekent ook dat we nog meer gaan investeren in het opleiden van medewerkers. De afdeling Leren en Ontwikkelen is verviervoudigd en we bieden alle collega’s een leerlijn aan. Verder werken we hard aan management development trainingen en gaan we meer doen aan loopbaanbegeleiding.”

Heeft Medux de kennis in huis om die digitaliseringsslag in goede banen te leiden, of leunen jullie daarbij op externe expertise?

Pollmann: “We kunnen veel zelf en zoals gezegd investeren we ook veel in opleidingen intern. Maar externe expertise is altijd welkom. Daarom zijn op 1 juni twee nieuwe commissarissen toegetreden tot onze RvC, te weten Rianne Meijerman en Huub Vermeulen. Rianne is afkomstig van Philips en kan ons helpen met de digitalisering van de hele productkant. Huub is de voormalig CEO van bol.com en iemand met een enorme trackrecord op het gebied van digitalisering van bestelprocessen.” Martens: “De uitdaging is dat we willen transformeren, maar tegelijkertijd de garantie willen bieden dat onze eindgebruikers met 100% zekerheid de noodzakelijke zorghulpmiddelen binnen een dag in huis hebben. Daarnaast zijn we vergelijkbaar met de Wegenwacht: er is vaak een acuut technisch probleem en we kunnen niet zeggen ‘sorry, slaapt u vannacht maar op de vloer want uw bed komt morgen pas’. Hetzelfde geldt voor de bestelkant. We zijn in een aantal opzichten dus een wat complexer bedrijf dan bol.com, met naast service, uitgaande stromen ook nog eens heel veel inkomende stromen, refurbishing, enzovoorts.”

René Martens, CCO van Medux

Martens: “We realiseren ons overigens terdege dat digitaliseren niet enkel een zaak is van meer en betere IT, maar van de hele business, dus van alle 2500 medewerkers van Medux. Dus efficiënter werken betekent ook dat we nog meer gaan investeren in het opleiden van medewerkers. De afdeling Leren en Ontwikkelen is verviervoudigd en we bieden alle collega’s een leerlijn aan. Verder werken we hard aan management development trainingen en gaan we meer doen aan loopbaanbegeleiding.”

Heeft Medux de kennis in huis om die digitaliseringsslag in goede banen te leiden, of leunen jullie daarbij op externe expertise?

Pollmann: “We kunnen veel zelf en zoals gezegd investeren we ook veel in opleidingen intern. Maar externe expertise is altijd welkom. Daarom zijn op 1 juni twee nieuwe commissarissen toegetreden tot onze RvC, te weten Rianne Meijerman en Huub Vermeulen. Rianne is afkomstig van Philips en kan ons helpen met de digitalisering van de hele productkant. Huub is de voormalig CEO van bol.com en iemand met een enorme trackrecord op het gebied van digitalisering van bestelprocessen.” Martens: “De uitdaging is dat we willen transformeren, maar tegelijkertijd de garantie willen bieden dat onze eindgebruikers met 100% zekerheid de noodzakelijke zorghulpmiddelen binnen een dag in huis hebben. Daarnaast zijn we vergelijkbaar met de Wegenwacht: er is vaak een acuut technisch probleem en we kunnen niet zeggen ‘sorry, slaapt u vannacht maar op de vloer want uw bed komt morgen pas’. Hetzelfde geldt voor de bestelkant. We zijn in een aantal opzichten dus een wat complexer bedrijf dan bol.com, met naast service, uitgaande stromen ook nog eens heel veel inkomende stromen, refurbishing, enzovoorts.”