Overslaan en naar de inhoud gaan

Kiwa en NIBE ondertekenen Betonakkoord

Categorie:
Nieuws

Datum:
6 september 2018

Vijftig grote bouwpartners ondertekenden samen met MVO Nederland en diverse ministeries het Betonakkoord. Kiwa en adviesbureau NIBE tekenden mee. De ambitie is een duurzame betonsector te creëren door basismaterialen vergaand te recyclen en de CO2-uitstoot fors te verlagen. Vertegenwoordigers uit de hele keten, van opdrachtgever en producent tot bouwer en recycler, hebben zich aan dit doel gecommitteerd.

De afspraken in het Betonakkoord hebben betrekking op samenwerking en transparantie. Het convenant stimuleert ook de vraag naar ‘groen beton’ door duurzaamheidscriteria in aanbestedingen op te nemen. Er zijn ook harde cijfers vastgesteld: 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030 en in datzelfde jaar een vermindering van minimaal 30% CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. De betonsector is nu verantwoordelijk voor de uitstoot van 3,7 megaton koolstofdioxide per jaar – 4% van de industriële uitstoot en ruim 2% van de totale nationale uitstoot.

Begin

Wim van Vreeswijk van Kiwa. ‘Onze kennis van duurzaam bouwen en onze beoordelingsrichtlijnen voor het certificeren van bouwproducten en -processen, kunnen daadwerkelijk verschil maken. We zijn er nog niet. Zo hebben slechts vier van de ruim 200 producenten van prefab beton het akkoord ondertekend. Tegelijk moeten we blij zijn met dit begin. Er is meer dan twee jaar hard aan dit akkoord gewerkt. Dat het er nu ligt en al zo breed wordt gedragen, is iets om trots op te zijn.’

Vervolg

Onder leiding van oud-minister Jacqueline Cramer start de keten nu met het invoeren en monitoren van de maatregelen. Mantijn van Leeuwen van NIBE – het adviesbureau voor duurzaam bouwen waarmee Kiwa sinds 2017 intensief samenwerkt - is deelnemer aan het akkoord en lid van de voortgangscommissie. ‘We ontwikkelen nu een roadmap om de doelstellingen van het akkoord te behalen. Een van de stappen is onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van alternatieve klinker- en cementsoorten. Maar ook hergebruik van betongranulaat staat hoog op de agenda – beton als circulair product. We kunnen mooie stappen zetten.’