Overslaan en naar de inhoud gaan

Kiwa en NEN ontwikkelen norm voor veilig e-mailen in de zorg

Categorie:
Nieuws

Datum:
12 mei 2020

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft in samenwerking met Kiwa een norm ontwikkeld om te garanderen dat de mailsystemen van zorginstellingen veilig zijn. Dit vanwege de privacygevoeligheid van patiëntgegevens en andere medische informatie waarmee wordt gewerkt. Kiwa heeft de praktische toepasbaarheid van de norm onlangs succesvol getoetst.

De nieuwe Nederlands Technische Afspraak NTA 7516 werd medio mei 2019 door de NEN gepubliceerd. Leveranciers van mailsystemen hebben toegezegd binnen één jaar na deze publicatiedatum te voldoen aan de norm voor veilig mailen. Om vast te stellen of een leverancier daadwerkelijk hieraan voldoet wordt het mailsysteem getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling zoals Kiwa, een participatie van NPM Capital. Leveranciers die voldoen aan de eisen uit de NTA 7516 ontvangen vervolgens een certificaat.

Om audits te kunnen uitvoeren volgens de NTA 7516 heeft de NEN in samenwerking met softwareleveranciers en certificerende instellingen, waaronder Kiwa, het certificatieschema NCS 7516 ontwikkeld. Hierin staan de regels beschreven voor het uniform toetsen van de norm. Om er zeker van te zijn dat dit schema in de praktijk toepasbaar is, voerden Kiwa en andere certificerende instellingen onlangs gezamenlijk een zogeheten validatie-audit uit bij SecuMailer en ZIVVER, twee leveranciers van mailsystemen. De invoering van de NTA 7516 is hiermee weer een stap dichterbij gekomen.

Lees ook ‘KVVM wordt onderdeel van Kiwa Nederland’
Lees ook ‘Kiwa neemt deel aan HyDelta-onderzoek naar waterstoftoepassingen’