Overslaan en naar de inhoud gaan

Kiwa en Alliander openen eerste waterstof demohuis in Nederland

Categorie:
Sustainable Future

Datum:
7 juni 2021

Nu de overheid heeft besloten dat in 2050 alle huizen in Nederland van het aardgas af moeten zijn, komt waterstof steeds nadrukkelijker in beeld als alternatief voor het verwarmen van woningen. Echter, het overzetten van een aardgasinfrastructuur op waterstof vraagt specifieke expertise. Daarom hebben Kiwa en Alliander onlangs het Hydrogen Experience Centre opgericht: een als woonhuis ingerichte demo- en opleidingslocatie waar vakmensen leren hoe ze de aardgasvoorziening in woonwijken geschikt kunnen maken voor waterstof.

Het Hydrogen Experience Centre in Apeldoorn is ingericht als woonhuis met een keuken, een meterkast en een volledig warmtesysteem. Er hangen twee cv-ketels: een op waterstof en een op aardgas. De leidingen in het huis kunnen voor demo-of trainingsdoeleinden worden aangesloten op een ketel naar keuze. In het demohuis wordt de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving naar de praktijk gebracht. Het fungeert tevens als kenniscentrum waar de laatste inzichten in de energietransitie en waterstoftoepassingen worden gedeeld.

Energienetwerkbedrijf Alliander zocht de samenwerking met Kiwa omdat deze NPM-participatie in Nederland geldt als dé opleider op het gebied van waterstof in de energietransitie. Paul Hesselink, CEO van Kiwa: “De behoefte aan vakmensen die de energietransitie in de praktijk gaan brengen, groeit snel. Deze demowoning biedt technici de benodigde opleidingsfaciliteiten om Nederland een stap dichterbij het behalen van de klimaatdoelen te brengen. Kiwa heeft veel kennis in huis van alle aspecten van het waterstofsysteem: van productie en transport tot distributie en eindgebruik. We hebben veel experts op gas- en materiaalgebied en we zijn een autoriteit op het gebied van aardgas en andere gassen, waaronder waterstof.”

Aanjager van de energietransitie

Kiwa en Alliander delen de overtuiging dat waterstof kan fungeren als aanjager van de energietransitie. Waterstof kan namelijk net zo worden ingezet als aardgas voor warmtedoeleinden en in grote hoeveelheden worden opgeslagen om fluctuaties over seizoenen op te vangen. Het flexibiliseert het elektriciteitssysteem, is een oplossing voor zware mobiliteit en kan dienen als grondstof voor de industrie. Voor het veilig beheren van de netwerken die waterstof transporteren naar eindgebruikers zijn slechts beperkte aanpassingen aan procedures en meetinstrumenten nodig. Het gebruik van waterstof draagt tevens bij aan CO2-reductie. Een recente studie van Kiwa toont aan dat het aansluiten van een deel van de industrie in Port of Amsterdam op waterstof al kan leiden tot een reductie van gemiddeld 396.000 ton CO2 per jaar. Dat is bijna net zoveel CO2-uitstoot als een stad ter grootte van Wageningen jaarlijks produceert. Hesselink: “Als we in de komende jaren op grotere schaal waterstof produceren, treden schaalvoordelen op en wordt het gebruik steeds goedkoper. Bovendien kan waterstof een belangrijke rol spelen bij de opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit. Tijdelijke pieken van wind- en zonne-energie kunnen op een kosteneffectieve manier worden opgeslagen in de vorm van waterstof. De opslag van energie in de vorm van waterstof is duizend keer goedkoper dan in de vorm van batterijen. De technologie is er klaar voor om waterstof als één van de oplossingen van de energietransitie in te zetten. Het komt er nu op aan zo veel mogelijk installateurs en monteurs op te leiden en aan de slag te gaan met waterstoftoepassingen. Met ons Hydrogen Experience Centre zetten we daarvoor een belangrijke stap.”

Lees meer: Kiwa neemt belang in cybersecurity-expert Hudson