Overslaan en naar de inhoud gaan

HyDelta versnelt onderzoek waterstoftoepassingen

Categorie:
Nieuws

Datum:
20 januari 2021

Eind vorig jaar sloot NPM-participatie Kiwa zich aan bij HyDelta, een consortium van partijen met ruime ervaring in het onderzoeken en testen van transport en toepassing van waterstof. Onlangs vond de formele kick-off van HyDelta plaats, dat zich komend jaar wil focussen op het wegnemen van barrières voor waterstoftoepassing door innovaties te ondersteunen die dichtbij marktintroductie zijn.

Het HyDelta-consortium bestaat naast Kiwa uit DNV GL, Gasunie, Netbeheer Nederland, New Energy Coalition, TKI Nieuw Gas en TNO. Alle aangesloten partners geloven in een grote toekomst voor waterstof, maar zien dat innovatieve waterstofprojecten niet van de grond komen of vertraging oplopen door allerlei praktische obstakels, waaronder vergunningen, het ontbreken van infrastructuur of veiligheidsvoorschriften. Door een gezamenlijke aanpak wil het consortium deze obstakels wegnemen.

HyDelta gaat zich als eerste richten op integrale oplossingen voor het transport en gebruik van waterstof. Direct toepasbaar onderzoek staat daarbij centraal, onder meer naar aanpassingen in het aardgasnetwerk, veiligheid bij gebruik en diverse meetmethodieken. Daarnaast wil HyDelta meerdere educatietrajecten gaan ontwikkelen, alsmede de ‘economie van de waterstof-waardeketen’ in kaart gaan brengen. Speciale aandacht is er voor het voorkomen van doublures in lopende en geplande (internationale) onderzoeken en initiatieven.

Belemmeringen wegnemen
Kiwa onderzoekt al langer de toepassingsmogelijkheden voor waterstof in de gebouwde omgeving. Zo toonde Kiwa in een onderzoek aan dat het bestaande gasleidingnetwerk prima geschikt is voor de distributie van waterstofgas. Ook is de onderneming betrokken bij diverse innovatieve waterstoftoepassingen in binnen- en buitenland. De expertise die daarbij wordt opgedaan, deelt het bedrijf in tal van opleidingen én in het project Het Waterstofhuis, dat samen met Alliander wordt ontwikkeld.

Volgens Sjoerd Delnooz, unitmanager bij Kiwa, is waterstof één van de oplossingen om de energietransitie uit te kunnen voeren. Delnooz: “Samen met onze HyDelta-partners willen we daarom inzetten op versnelling van de ontwikkeling van een waterstof gedreven energievoorziening. Daarvoor is een geïntegreerde aanpak nodig van oplossingen voor productie, opslag, transport, distributie en gebruik van waterstof in de volle breedte van de waterstofketen: van product, transport en veiligheid tot publieke acceptatie en economische hindernissen. Dit alles om de belemmeringen weg te nemen die de grootschalige toepassing van waterstof tegenhouden.”

Beginfase waterstofeconomie
Internationaal groeit het besef dat de productie en toepassing van CO2-neutrale waterstof een onmisbaar onderdeel zal zijn van de energietransitie. Ook in Nederland zijn door overheden en bedrijfsleven initiatieven genomen om te komen tot de opstart van een ‘waterstofeconomie’. Desondanks bevindt de ontwikkeling van deze waterstofeconomie zich nog in een beginfase.

HyDelta beschikt met de huidige partners over alle skills die nodig zijn om het eerste deel van de onderzoeksagenda uit te voeren. Bij een eventueel vervolg en verbreding van het programma vanaf 2022 zullen naar verwachting verdere expertises en consortiumpartners betrokken worden.