Overslaan en naar de inhoud gaan

Detectie- en AI-technologie moet gaan bijdragen aan het bevorderen van dierenwelzijn

Categorie:
Feeding the world

Datum:
16 juli 2020

Westerse consumenten en consumentenorganisaties zijn in toenemende mate kritisch als het gaat om dierenwelzijn in de veeteelt. De sector speelt hierop in met nieuwe stalconcepten die meer ruimte bieden voor natuurlijk gedrag, zoals vrije uitloop eierboerderijen en groepshuisvesting voor varkens.

Maar meer sociale interactie tussen dieren leidt vaak ook tot ongewenst bijeffecten, zoals verenpikken bij leghennen en staartbijten bij varkens. Een meerjarig project waarin onder meer Hendrix Genetics participeert, moet meer inzicht gaan bieden in het ontstaan en voorkomen van dit soort schadelijk gedrag.

Veel consumenten zijn niet principieel tegen het eten van vlees, maar stellen wel de voorwaarde dat er tijdens de fokperiode aandacht is geweest voor het welzijn van dieren, en bij voorkeur ook voor de ecologische voetafdruk van het productieproces. Tegen de achtergrond van dat gegeven experimenteert de veeteelt volop met moderne stalconcepten die beter recht doen aan de natuurlijke habitat van fokdieren. Deze ontwikkeling brengt echter ook weer nieuwe uitdagingen mee, want de sector is eigenlijk nog niet goed in staat om het gedrag van dieren in deze relatief nieuwe omgevingen te begrijpen en te voorspellen.

Om die uitdaging het hoofd te bieden is een consortium van drie universiteiten (Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen Universiteit en Research en Universiteit Utrecht), drie organisaties (De Nederlandse Boerenbond, de Koninklijke Nederlandse Diergeneeskundige Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor de Bescherming van Dieren) en zes bedrijven (Hendrix Genetics, Topigs-Norsvin, Vencomatic, Noldus IT, Sorama en FarmResult) een nieuw project gestart onder de naam IMAGEN. Deze samentrekking van de woorden ‘animal’, ‘group’ en ‘sensor’ duidt op het doel van het project, te weten het ontwikkelen van een prototype van een hard- en softwaresysteem voor de volautomatische detectie en real-time analyse van het gedrag van leghennen en varkens die in grote groepen worden gehouden.

Heel nieuw speelveld
De snelle vooruitgang op het gebied van camera-detectie en AI- technologieën biedt volgens de deelnemende partners een heel nieuw speelveld om daartoe te komen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een beter begrip van de sociale interacties tussen dieren in sociale groepen en de identificatie van genetische en milieufactoren die de gezondheid, het welzijn en de ecologische voetafdruk van fokdieren bepalen. Voor Hendrix Genetics betekent dit concreet dat de data de onderneming in staat stellen leghennen te fokken (genetische modellering) die specifiek schadelijk groepsgedrag niet langer vertonen. 

Het IMAGEN-project sluit tevens aan bij het SMART-project in Turkije, waar Hendrix Genetics zich richt op de geautomatiseerde detectie van individuele gezondheids- en gedragsfenotypes bij kalkoenen.

Lees ook ‘duurzame-veeteelt-is-onderdeel-van-wereldwijde-voedseluitdaging’